Virtuel vejledning stiller nye krav til lærerstuderende

Velfærd

27/1/14 6:00

Professionshøjskolen Absalon

De studerende har været skeptiske, men det er et "must" i fremtidens læreruddannelse. Virtuel vejledning under praktikken gør, at de studerende ikke mister den tætte forbindelse med uddannelsen.

Der skal i grunden ikke megen teknik til: Et stykke software, et headset og en pc. Så er man klar til at kunne arbejde synkront, hvilket åbner op for, at flere studerende kan deltage aktivt om den samme undervisning, selv om de rent fysisk er spredt over flere lokationer.

Den studerende er ikke begrænset til kun at kunne overvære undervisningssituationen, men kan også for eksempel vise dokumenter  og optage vejledningen. Han eller hun sidder måske i Nakskov eller Slagelse, mens vejlederen, lektor John Andersson fra UCSJs læreruddannelse i Vordingborg, der underviser i biologi, arbejder fra Vordingborg eller fra privaten.

“Vores studerende er fordelt over det meste af regionen, og der er store geografiske afstande mellem uddannelsen her og deres praktiksted. Derfor har vi behov for et redskab til at kommunikere flere gange i løbet af praktikperioden”, siger han.

Nu kan vi guide studerende i praktik

At skabe en sammenhæng mellem uddannelsen og praktik er et mål, som John Andersson og hans kollega Anne-Grethe Andersen har arbejdet med hele tiden. Da de for tre år siden fik chancen for at prøve digitale løsninger af, slog de til med det samme.

“Vi har rigtigt gode resultater med den virtuelle vejledning. For det første betyder den, at vi kan løse småproblemer her og nu i stedet for at sende mails frem og tilbage til hinanden. Men ikke mindst betyder det, at vi kan tilbyde en større aktualitet i vejledning, for vi snakker direkte med den studerende, mens de står med problemstillingen”, mener lektor Anne-Grethe Andersen og praktikvejleder for de pædagogiske fag på læreruddannelsen.

John Andersson oplever, at den tættere forbindelse til den studerende, betyder, at han nemmere kan spore den studerende ind på interessante problemstillinger tidligt i praktikforløbet.

“Før kom vi på et enkelt praktikbesøg. Nu kan jeg guide den studerende allerede på de første dage af praktikforløbet og dermed være med til at gøre det mere vedkommende i forhold til teorien”, siger John Andersson.

Den største udfordring har været de studerende

De studerende er glade for tilbuddet. Om end nogle af dem er skeptiske i forhold til at modtage vejledning via nettet:

“Den største udfordring har hverken været den tekniske eller hos underviserne. Det har faktisk været at få alle studerende til at tage tilbuddet til sig”, siger John Andersson, der tror, at det for de lidt forbeholdne studerende handler om, at de teknisk skal lære at benytte sig af et webkonferencesystem.

Men der er også nogle – om end få – der har luret af, at virtuel praktikvejledning betyder, at der bliver stillet større krav til dem. Ifølge John Andersson helt rimelige krav, der er med til at højne kvaliteten af uddannelsen.

“Virtuel vejledning i praktikforløbet forpligter også den studerende. Vi forventer handling, og det kan der være nogle, der har lidt modstand over for, siger John Andersson.

Virtuel vejledning er ”lidt lige som at tale sammen” og ”meget bedre end e-mail, fordi der er mere dialog”, lyder det fra både John Andersson og Anne-Grethe Andersen, men de ser også muligheden som et must i fremtidens læreruddannelse.

Kommende lærere skal rustes til it-didaktik

“Vi skal ruste de kommende lærere til it-didaktik. De skal lære at forholde sig til de muligheder, der er. De kommer ud i en virkelighed, hvor en stor del af folkeskolen er digital, og de studerende er nødt til at være både åbne og kritiske over for it’en”, mener de to lektorer.

De er nu på tredje studieår med tilbuddet om praktikvejledning som web-konference, og planen er at udvide, så der også kan eksperimenteres med at få praktikvejlederen på praktikstedet med i den virtuelle kommunikation.

- Via UCSJs fokus på digitale muligheder i projektet UCSJ Læring er vi blevet præsenteret for en masse digitale muligheder. Det positive har været, at både projektgruppe og ledelse har lagt op til, at vi skal bruge de digitale programmer og hjælpemidler, der giver mening for os. Det har været uhyre vigtigt, at der ikke er blevet presset noget bestemt ned over hovedet på os, siger lektor Anne-Grethe Andersen.

Fem ting UCSJ har lært:

  1. At store geografiske afstande ikke er en hindring for en tæt dialog med den studerende i et praktikforløb.

  2. At se på muligheder frem for problemer. Dette gælder ikke mindst i de helt praktiske situationer.

  3. Hvis for eksempel lydkvaliteten giver problemer ifm. en virtuel vejledningssituation, kan det løses ved at ringe op på mobiltelefonen. Derved kan den virtuelle vejledning fortsætte – i stedet for at blive opgivet pga. et teknisk problem.

  4. At det er meget nemmere at få undervisere og studerende med på et så omfattende projekt som UCSJ Læring, hvis man lader de involverede eksperimentere selv og ikke laver forsnævre rammer fra ledelsens side.

  5. At vejledningssituationen har ændret karakter, så der bliver større fokus på det, der skal vejledes i. Altså mere effektiv og målrettet vejledning.

Yderligere oplysninger:

  • John Andersson, lektor, UCSJs Læreruddannelse i Vordingborg, tlf. 7248 2330, [email protected]

  • Anne-Grethe Andersen, lektor, UCSJs Læreruddannelse i Vordinborg, tlf. 7248 2392, [email protected]

Læs mere: 

Om University College Sjællands visioner om at skabe en ny digital uddannelseskultur indenfor udvikling af digital læring og download bogen "Det bliver aldrig det samme igen". 

Om udviklingen af e-læring og blended learning på University College Sjælland (UCSJ) og se fakta om og opgørelse over antallet af e-læringsstuderende på UCSJ. 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce