Velfærdsløft får skatten til at stige i Aarhus kommune

Styrkelse af især ældreområdet, det sociale område samt klimaindsatsen skaber behov for skattestigning, da der samtidig er sket en forværring i de økonomiske forudsætninger på baggrund af blandt andet udligningsreformen.

”Vi oplever i øjeblikket et behov for et nødvendigt løft af vores velfærd, så det er det min anbefaling, at vi tager imod den ekstraordinære mulighed for at hæve kommuneskatten, Folketinget har givet os”.
 
Hen over sommeren er det blevet meget tydeligt, at vi har en opgave med at genskabe tilliden til den pleje og omsorg, vi yder til de svageste borgere i kommunen. Det handler ikke kun om penge, men der er også behov for at sætte ind med flere ressourcer. I det lys tror jeg, borgerne i Aarhus vil være villige til at give en ekstra håndsrækning. Der er også behov for øget finansiering af klimaindsatsen. ”
 
Sådan forklarer borgmester Jacob Bundsgaard et afgørende element i det budgetforslag, som præsenteres for byrådet i dag.
 
Her vil det fremgå, at de økonomiske forudsætninger for budgetlægningen i Aarhus Kommune er blevet forværret i forhold til det hidtil forventede.
 
Primært er Aarhus blevet tilført et større tab på udligningsreformen end de 78 mio. kr., Social- og Indenrigsministeriet har beregnet.. Blandt andet har en omlægning af refusionen for særligt dyre enkeltsager på det sociale område medført et tab i Aarhus på 40 mio. kr. årligt. Omlægningen blev vedtaget i sammenhæng med udligningsreformen. Andre væsentlige forværringer af budgetforudsætningerne er færre indtægter fra selskabsskat på 61 mio. kr. i 2021 og et tab på midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2020 på 100 mio. kr. i forhold til det forudsatte i sidste års budget.
 
 ”Vi ser desværre en forværring af kommunens økonomi, i forhold til det vi forventede før sommerferien. Alle ved, at corona-krisen har ramt dansk økonomi hårdt, og det gælder også kommunerne. Derudover har vi nogle tab på udligning og andre indtægter, som vi ikke har kunnet forudse. Når vi samtidig oplever et behov for at styrke vores ældrepleje og vores sociale tilbud, er det rettidig omhu at  hæve kommuneskatten, sådan som Folketinget har åbnet mulighed for i år,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.
 
Kommunerne har fået lov til at udligne tab på udligningsreform gennem skattestigning. Rammen for skatteforhøjelse i Aarhus Kommune er på 68 mio. kr. i 2021 og yderligere 10 mio. kr. i 2022, svarende til de 78 mio. kr. som er ministeriets beregnede tab for Aarhus Kommune.
 
Som følge af ovenstående budgetudfordringer er det indarbejdet i budgetforslaget, at Aarhus Kommune gør brug af muligheden for at hæve skatten  fra 24,40 til 24,51 % i 2021 samt til 24,52 % i 2022.  Samlet svarer det til en stigning på 0,12 procentpoint. For en borger i Aarhus med en gennemsnitlig skattepligtig indkomst vil skatteforhøjelsen svare til ca. 220 kr. årligt.
 
Aarhus vil med en skattesats på 24,52 % stadig ligge under landsgennemsnittet, under alle omkringliggende kommuner, og under de øvrige store byer med undtagelse af København. Landsgennemsnittet er i 2020 på 25,00 %.
 
Den samlede budgetindstilling offentliggøres tirsdag 25. august.
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 180 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også