Velfærdsstaten strammer skruen for skyldnere: Bagatelgrænse ophæves og forsøg for udsatte droppes

Ti konkrete initiativer skal gøre det nemmere at inddrive danskernes gæld til det offentlige, siger minister.

Der er behov for et effektivt system, som kan opkræve de penge, der mangler i de statslige og kommunale pengekasser.

Derfor skal lovgivningen for inddrivelse af gæld til det offentlige gøres mere enkel, mener både skatteminister Karsten Lauritzen (V) og alle Folketingets partier.

Fredag har han derfor sendt ti konkrete forslag i høring.

Historierne om Skat

Læs meget mere om skandalerne og planerne med Skat på tema-siden her. 

- Vi er godt i gang med at bygge et nyt system til at inddrive gæld. Men det er en afgørende læring fra det kuldsejlede EFI-system, at hvis lovgivningen skal være velfungerende og klar til de nye digitale systemer, vi udvikler, så skal den være mere enkel.

- Fremover bliver reglerne lettere at forstå - både for borgere og dem, der skal administrere dem. Det er endnu et vigtigt skridt til at genoprette inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige, siger skatteministeren.

It-systemet EFI blev skrottet, efter at det blev konstateret, at det ikke virkede ordentligt.

Det har betydet, at skattevæsnet inddriver borgernes gæld til det offentlige delvist manuelt, indtil et nyt system er på plads. Det har fået gælden til at vokse med mange milliarder kroner.

Ifølge den seneste opgørelse fra oktober sidste år er den offentlige restance på 104,3 milliarder kroner.

De ti konkrete initiativer, som skatteministeren og Folketingets øvrige partier står bag, vil være "en afgørende brik i at få nedbragt tallet og få et it-system, som rent faktisk kan kradse borgernes gæld ind", siger Karsten Lauritzen.

- Man kan ikke sætte tal på, hvor meget det vil nedbringe gælden.

- Men hvis man ikke gør det, er der en væsentligt større risiko for, at vi ikke får effektiv inddrivelse. Og derfor skal vi forenkle lovgivningen, fortsætter ministeren.

Først og fremmest skal de nye initiativer give mere digitaliseringsklare regler.

Socialt udsatte mister særregel til at få eftergivet gæld
Det nye lovforslag medfører blandt andet, at socialt udsatte ikke længere kan benytte sig af en særregel til at få eftergivet deres gæld. Forsøgsordningen, som har kørt i knap ti år, skal nemlig ophæves som en del af i alt ti initiativer, der skal forenkle lovgivningen.

- Det er ikke lykkedes at få en ordning, der er til at administrere, og som man kan digitalisere. Derfor er der meget få socialt udsatte, der har fået gavn af den. Til gengæld er der måske nogen, som ikke skulle have fået gavn af den - for eksempel folk, der har oparbejdet en stor SU-gæld. Derfor har vi besluttet at afskaffe ordningen, siger skatteministeren.

For at kunne benytte sig af særreglerne, skal man eksempelvis være kommet i arbejde eller under uddannelse. Man kan altså ikke søge om at få eftergivet sin gæld til det offentlige, hvis man er på kontanthjælp. Det er politikernes plan at lave nye og bedre regler, som skal være mere målrettet de socialt udsatte. Men Karsten Lauritzen erkender, at der vil være en periode uden en særordning for gruppen.

- I dag er der meget, meget få, der kan benytte sig af særordningen. Så vi må leve med, at der er en periode, hvor den her mulighed ikke gør sig gældende, siger Karsten Lauritzen.

Før nye regler kan laves, skal skattevæsnet have et inddrivelsessystem, der virker, i stedet for det skrottede it-system EFI, som ikke opkrævede gæld og rummede en række fejl.

- Det kommer til at ramme nogle enkelte i en kort periode, for at vi kan hjælpe mange flere til sidst, siger skatteministeren.

Rådet for Socialt Udsatte kritiserer beslutningen om at droppe den nuværende ordning uden at have en ny på plads.

- Det virker lidt mærkeligt, at man bare ophæver den og håber på det bedste i de kommende år i forhold til at finde på noget bedre, siger formand Jann Sjursen.

Rådsformanden er enig med ministeren i, at der er brug for bedre regler.

- Gæld er på mange måder en møllesten om halsen for socialt udsatte. Derfor er lige præcis gældseftergivelse en vigtig problemstilling, som man skal være med til at løse for socialt udsatte borgere, siger han.

Fredag har skatteministeren sendt et samlet lovforslag med ti konkrete initiativer - heriblandt ophævelsen af forsøgsordningen - i høring. Det er planen, at det bliver vedtaget af Folketinget inden sommerferien.

 
FAKTA: 10 initiativer til forenkling af inddrivelseslovgivningen
 
Andet lovforslag til forenkling af inddrivelseslovgivningen indeholder 10 initiativer, som understøtter en mere enkel og automatiseret administration af gældsinddrivelsen ved blandt andet at sikre klare regler for forældelse af gældsposter og pålidelige data, der kan anvendes under gældsinddrivelsen.
 
Klarere og digitaliserbare regler
Fire initiativer understøtter en enkel og automatiseret administration af gældsinddrivelsen.
 
1. Klarere regler for fradrag af pensionsindbetalinger ved betalingsevnevurdering. Der gives bemyndigelse til at fastsætte klare og digitaliserbare regler om, hvordan pensionsindbetalinger
skal indgå ved beregning af betalingsevnen.
 
2. Klarere regler for håndtering af negative korrektioner ved lønindeholdelse 
Klarere regler for håndteringen af de situationer, hvor en arbejdsgiver nedsætter et beløb, der er indberettet til Gældsstyrelsen, og som indgår i en lønindeholdelse.
 
3. Klarere regler ifm. skyldnerskifte ift. CPR- og CVR-skyldnere
Gældsstyrelsen må fortsætte inddrivelsen efter et skyldnerskifte, når den nye skyldner har fået mulighed for at foretage en frivillig betaling.
 
4. Ophævelse af forsøgsordning om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper
Forsøgsordningen ophæves. Samtidig undersøges det, hvordan de gældende regler foreftergivelse af gæld kan forbedres og i højere grad målrettes socialt udsatte grupper.
 
Enklere regler for forældelse 
Tre initiativer understøtter klare og entydige regler for forældelse af gældsposter.
 
5. Forenkling af forældelse efter bortfaldsregler 
Bortfaldsreglerne i seks særlove præciseres, så det alene er forældelsesloven, der gælder, hvis et tilbagebetalingskrav kommer under inddrivelse.
 
6. Foreløbig afbrydelse af forældelsen, når fordringer modtages til inddrivelse
En gældspost kan tidligst forældes, 3 år efter den er modtaget til inddrivelse i Gældsstyrelsen.
 
7. Indførelse af regler for forældelse af renter og gebyrer
For at undgå afskrivning af visse opkrævningsrenter og -gebyrer fastsættes regler om, at disse renter og gebyrer skal anses for selvstændige krav i relation til deres forældelse for at undgå problemer med håndtering af accessorisk forældelse (hvor en rente eller et gebyr forældes, hvis det hovedkrav, de vedrører, forældes).
 
Mere pålidelige data
Tre initiativer understøtter pålidelige data, der kan anvendes under gældsinddrivelsen:
8. Klarere regler for afviklingsmodenhed ved modregning og lønindeholdelse
Gældsstyrelsen kan træffe afgørelse om lønindeholdelse og modregning, så snart en gældspost er modtaget til inddrivelse, dvs. uden at skulle oplyse sidste rettidige betalingsdag.
 
9. Klarere og enklere regler ved tilsigelse – udlægsforretninger
Gældsstyrelsen må bruge data fra gældsposter til automatisk at generere forkyndelser ved tilsigelse i forbindelse med udlægsforretninger, dvs. uden at redegøre udførligt for kravets grundlag og uden at redegøre for sidste rettidige betalingsdag. Skyldner vil fortsat have mulighed for at få supplerende oplysninger om gældsposten.
 
10. Klarere regler for restanceinddrivelsesmyndighedens undersøgelsespligt ved modtagelse af fordringer
Ved begrundet mistanke om fejl i data kan Gældsstyrelsen isolere og sende gældsposter retur til offentlige fordringshavere, som selv skal rette fejlen i data.
 
FAKTA: Udvalgte initiativer i første lov til forenkling af inddrivelseslovgivningen
 • Inddrivelsesskridt: Alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes over for flest mulige gældsposter.
 • Afvigende rentespor: Inddrivelsesrenten skal anvendes over for flest mulige gældsposter.
 • Særskilt lønindeholdelse: Beløbsgrænse på 50 kr. ved særskilt lønindeholdelse ophæves.
 • Afdragsordninger: Særregel om hårde inddrivelsesskridt for kioskbøder fjernes.
 • Forældelsesfrist for renter: 12 i stedet for op til 365 årlige forældelsesfrister pr. gældspost
 • Klarere processer: Fordringer oversendes først til SKAT, når de er inddrivelsesparate.
 • Gennemført inddrivelse fastholdes: Minimering af ”tilbagerulning” af samtlige indbetalinger på en fordring ved fordringens senere nedskrivning.
Emneord: Unge og gæld, Gældsrådgivning, Skattegæld, Gæld, Gældssanering, Gældsaftale, Skat, Skatteministeriet, Karsten Lauritzen, Inddrivelse, 090218
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også