I/S Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Telefon: 44 85 70 00 Website: www.vestfor.dk E-mail:

Vestforbrænding tilbyder vores 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder.
 
Vi har adskillige ordninger og aktiviteter, som vi administrerer på vegne af vores 19 ejerkommuner, herunder 24 genbrugsstationer. I 2016 blev der indsamlet ca. 350.000 tons affald på genbrugsstationerne.
 
Ialt blev ca. 380.000 tons husholdningsaffald genanvendt i 2016, hvilket svarer til 58 % af alt husholdningsaffald i de 19 kommuner, eller 41% af de samlede mængder affald håndteret i Vestforbrænding-regi.
 
Energi
Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg. I 2016 brændte vi ca. 530.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra omkring 920.000 borgere og 60.000 virksomheder i vores ejerkommuner.
 
Ved forbrændingen producerer vi elektricitet og fjernvarme. I 2016 producerede vi ca. 1.166.000 MWh varme (svarer til ca. 63.000 husstandes forbrug) og ca. 254.000 MWh elektricitet (svarer til ca. 140.000 gennemsnitsdanskeres forbrug).
 
Via vores eget fjernvarmenet leverer vi varme til vores kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den overskydende fjernvarme sælger vi til de store fjernvarmesystemer i København og på Vestegnen.
 
Formidlingscentret
Endelig rådgiver vi om korrekt affaldshåndtering, og Formidlingscentret afholder kurser for skoleelever.
 
I 2016 modtog vi ca. 20.000 besøgende på anlægget i Glostrup og på de 24 genbrugsstationer i ejerkommunerne.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner