Arriva holder på det grå guld

Ledelse

11/09/2015 12:40

Jakob Rom Johansen

For transportvirksomheden Arriva i Aalborg er det vigtigt at kunne holde på de mange erfarne medarbejdere over 60 år. En seniorpakke gav ledelse og medarbejdere de rigtige redskaber.

En tredjedel af medarbejderne hos Arriva i Aalborg er over 60 år, og derfor er det særdeles vigtigt for ledelsen i virksomheden at have overblik over personaleressourcerne. Arriva har drevet busruter i Nordjylland siden 2006, og efterhånden som der kommer flere ruter til, er det vigtigt at have en god fornemmelse for medarbejdernes tanker om jobbet.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats - Cabi

Cabi deler viden om beskæftigelsesområdet. Alle jobcentre og virksomheder, der arbejder eller ønsker at arbejde med socialt ansvar, kan samarbejde med Cabi. Læs mere fra Cabi lige her.

Er de på vej væk? Eller hvad skal der til for at holde på dem? Det var væsentlige spørgsmål, som for et par år siden meldte sig for ledelsen i Arriva Aalborg. For det koster både tid og penge at rekruttere og oplære nye medarbejdere.

Ledelsen ville gerne holde på de mange erfarne medarbejdere over 60 år, men manglede viden om, hvad medarbejderne havde af ønsker til arbejdslivet.

Masser af muligheder – også efter 60 år

Også medarbejderne havde brug for afklaring, for mange havde ikke helt styr på regler om efterløn og pension.

Løsning for Arriva i Aalborg blev en seniorpakke fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

”Jeg havde en fornemmelse af, at når medarbejderne blev 62-63 år, stoppede de nok. Vi havde ikke så meget fokus på de enkelte medarbejdere, og vi fik ikke talt om, hvad der skal til, for at de bliver,” siger Claus Børsting, driftschef hos Arriva Aalborg.

Med seniorpakken kom alle medarbejdere på én dags kursus, der var særligt tilpasset Arriva Aalborg. Kurset tjente som medarbejdernes forberedelse til en samtale med deres leder om ønskerne til det fremtidige arbejdsliv og kom omkring emner som økonomi, job og vigtigheden af at have en plan for livet efter job. Og foruden generelle regler, blev der også sat fokus på konkrete muligheder hos Arriva.

Gav svar på usikkerheder

For Karsten, der er buschauffør, var kurset en kærkommen mulighed for at få svar på uafklarede spørgsmål.

”Jeg tror, mange blev overraskede over, at man kan udsætte folkepensionen og så få udbetalt mere, når man går på pension senere,” siger han.

Også Claus Børsting og resten af Arrivas ledelse fik fuld valuta af seniorpakken og det medfølgende kursus. Han vil bruge erfaringerne fra seniorpakken til også fremover at få en god drøftelse med medarbejdere, som fylder 60 år.

”Det skal lægges ind i hverdagen, så jeg hele tiden kender udfordringerne på personalefronten. Det behøver ikke at være fine og formelle samtaler. Det vigtige er, at få talt om, hvad planerne og mulighederne er, når medarbejderne bliver 60 år,” siger han.

Fakta om seniorpakker

  • Seniorpakker er et tilbud fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
  • Alle virksomheder, der ønsker at fastholde seniormedarbejdere, kan søge en seniorpakke.
  • Med seniorpakken får du bl.a. redskaber til at sætte fokus på seniormedarbejderes arbejdsmiljø, helbred og særlige kompetencer.
  • I får støtte til konsulenthjælp til at gennemføre seniorpakken.
  • Medarbejderne kommer på en dags afklaringskursus. Her får I lønkompensation.
  • Sidste frist for at søge en seniorpakke er 14. december 2015

Mest Læste

Annonce