Evaluering: Sammenhængende forløb får unge i uddannelse

Ledelse

22/03/2013 13:49

Jakob Rom Johansen

Samarbejde på tværs og sammenhængende forløb har fået udsatte unge i uddannelse og job. Det viser en Cabi-evaluering af Projekt UJJU. Ved at udvikle og afprøve nye ungeforløb og ved at udvikle nye samarbejdsmodeller på tværs af organisationer, er 14 partnere på ungeområdet i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommuner lykkedes med at få udsatte unge i uddannelse eller job. Det viser en evaluering, som Cabi har foretaget af Projekt UJJU (Uddannelse til Job eller Job til Uddannelse).

Målgruppen i projektet var fx unge personlige, sociale og helbredsmæssige problemer, eller unge, der har brug for opsøgende og håndholdte tilbud. Formålet med projekterne var, at parterne skulle opnå et bedre kendskab af målgruppen af unge, udvikle og afprøve ungeforløb samt udvikle samarbejdsmodeller mellem parterne i projektet.

Det er lykkedes, og undervejs er 82 unge kommet videre i uddannelse, 15 er kommet i job, og 28 er overgået til anden uddannelsesrettet aktivitet. De søger fx lærerplads eller deltager i aktiviteter med vejledning og afklaring.

I evalueringen kommer Cabi desuden med en række anbefalinger til videre arbejde med ungeindsatsen.

Det anbefales blandt andet:
• At ungetilbud tilrettelægges med opsøgende, skræddersyede og håndholdte elementer.
• At skabe tilgængelig og fleksibel kontakt til den unge; benytte telefon, sms og andre medier, som unge bruger.

Evalueringen peger desuden på en række opmærksomhedspunkter, det er vigtigt at have med, når der skal udvikles nye samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer.

Det anbefales blandt andet:
• At arbejde på at skabe sammenhæng mellem ungeforløb og næste skridt i den unges plan.
• At de lokale partnere udvikler fora og praksis for fælles praksisrefleksion.

Evalueringen af Projekt UJJU kan kvit og frit downloades på Cabis hjemmeside.
 

Mest Læste

Annonce