Flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet

Bæredygtighed

24/2/16 1:05

Jakob Rom Johansen

Virksomhederne er en del af løsningen i god integration. Et ophold i en virksomhed kan være vejen til et job og selvforsørgelse samt bedre sprogkendskab for den enkelte flygtning.

Tag et samfundsmæssigt medansvar og hjælp flygtninge tættere på arbejdsmarkedet, fx gennem et forløb i jeres virksomhed. Det er den politiske udmelding og det grundlag, landets kommuner og virksomheder sammen skal arbejde ud fra.

Høj motivation for arbejde hos nyankomne

Motivationen hos flygtninge for at komme i arbejde er oftest størst i den nærmeste tid efter ankomst til landet. For mange er det vigtigt, at kunne give tilbage til det samfund, der har taget imod en. Ligesom det er vigtigt at kunne være en god rollemodel for sine børn.

Videns- og netværkshuset Cabi har åbnet et nyt tema med inspiration til, hvordan jobcentre og virksomheder kan hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Det finder du på cabiweb.dk/flygtningeijob

Integration og arbejde via virksomhedsvejen

Erfaringer viser, at den sikreste vej for flygtninge til at opnå erfaring med sprog og kultur går via virksomhederne. Det er også her, netværk og relationer opbygges. Sproget læres bedst, når det anvendes på jævnlig basis, fx i et dagligt job, ligesom det er nemmest at lære, hvordan det er at arbejde i Danmark ved reelt selv at gøre det.

Læs artiklen "Flygtninge integreres via virksomhederne" fra CabiNyt, november 2015.

Udover de samfundsmæssige gevinster, kan det for virksomhederne resultere i kvalificeret, loyal arbejdskraft, så alle parter vinder ved at flygtninge kommer i job.

Gode grunde til at ansætte flygtninge

  • Det giver adgang til nye og bredere rekrutteringskanaler
  • Det giver en mere dynamisk medarbejdersammensætning
  • Det giver et godt image og signalerer socialt engagement
  • Det kan give adgang til en større kundekreds
  • Det skaber grobund for værdiskabelse igennem øget innovationskraft.

Se meget mere i Cabis tema på cabiweb.dk/flygtningeijob

Annonce