God ledelse giver lavt sygefravær i daginstitutioner

Ledelse

05/05/2015 10:52

Jakob Rom Johansen

Sparerunder og lav personalenormering fører ikke nødvendigvis til højere sygefravær i daginstitutionerne. Derimod har god ledelse og kultur på arbejdspladsen afgørende betydning for lavt fravær. Det viser en ny analyse fra Cabi.

Lav normering og sparerunder fremhæves ofte som årsagerne til, at mange daginstitutioner har et højt sygefravær, men det synes ikke at være tilfældet. Derimod har ledelsen i institutionerne, kulturen på arbejdspladsen og kommunernes organisering af sygefraværsindsatsen og organiseringen af sygefraværsindsatsen afgørende betydning for fraværets størrelse.

Det viser en analyse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner, som videns- og netværkshuset Cabi har gennemført for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Cabi har undersøgt årsagerne til sygefravær i tre kommuner med højt fravær i daginstitutionerne og tre kommuner med lavt fravær. Det er sket ved gennemgang af statistik, sygefraværspolitikker og –procedurer samt ved at gennemføre fokusgruppeinterviews.

Besparelser giver ikke højere fravær

I undersøgelsen har Cabi desuden efterprøvet om gængse forklaringsmodeller som omstruktureringer, besparelser og personalenormering har betydning for sygefraværet. Men det ser ikke ud til at være forklaringen.

”Vi kan ganske enkelt ikke se, at der er sammenhæng mellem personalenormering og sygefraværets omfang. Det må siges at være det, vi kalder en kulturel sandhed, og det er uheldigt, hvis man godtager dem, for så adresserer man højst sandsynligt også problemet forkert og får ikke taget fat i de handlemuligheder, som rent faktisk virker,” siger Birgitte Poulsen, seniorkonsulent i Cabi og medforfatter til analysen.

Fra 2007 til 2013 er sygefraværet i landets daginstitutioner ellers nedbragt fra 5,7 procent til 4,9 procent, men der er fortsat tale om et højt fravær. I 2013 var gennemsnittet 18 fraværsdage pr. fultidsansat om året på daginstitutionsområdet, men i kommuner med højt fravær var det gennemsnitlige fravær mere end dobbelt så højt som i kommuner med lavt fravær. Det viser data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Ledere skal tage rollen som førerhund

I Cabis analyse står det klart, at ledelse i institutionerne er en afgørende faktor, når man skal finde årsagerne til fraværets omfang.

”Det ser ud til at spille en rolle, hvor bevidste og utvetydige lederne er om deres egen rolle. De ledere, som tager lederskabet på sig og er tydelige i det, de siger og gør, kan også fremvise et lavt sygefravær. Så det er en god ide at uddanne sine ledere til at kunne håndtere sygefravær,” siger Birgitte Poulsen.

I alle seks kommuner er der overordnede procedurer og retningslinjer for håndtering af sygefravær, men det er i de kommuner, hvor retningslinjerne også efterleves i praksis, at man ser det lave fravær. Det er også her, at lederne typisk har stor viden om og bruger kommunens HR-afdeling.

Og endelig er sygefraværet lavt der, hvor arbejdspladskulturen er præget af åbenhed, dialog og gennemsigtighed i håndtering af sygefravær. Er der god dialog og godt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere generelt på arbejdspladsen, bliver det også lettere at tale om et svært emne som sygefravær.

”Medarbejdere og ledelsens fælles forståelse af, hvad dialog om sygefravær skal bidrage med, kan have betydning for fraværet. Der er stor forskel på, om man som medarbejder opfatter en sygefraværssamtale som omsorg eller som kontrol,” forklarer Birgitte Poulsen.

Dialog er vejen til en god arbejdsplads

Skive er en af de kommuner i Cabis undersøgelse, som har et lavt sygefravær blandt daginstitutioner. Her lå fraværet på 2,9 procent i 2013, og Lotte Junker Pedersen, sekretariats- og dagtilbudslchef i Skive Kommune kan godt genkende, at ledelse og god arbejdspladskultur hænger sammen med lavt sygefravær.

”Det afgørende for os er, at vi har nogle gode redskaber til at håndtere sygefravær, lederne kender dem, og de bliver brugt i daginstitutionerne. Vi gør meget ud af, at det ikke skal være svært at tale om sygefravær, og det oplever vi, er bredt accepteret af ledere og medarbejdere,” siger Lotte Junker Pedersen.

Konkret har Skive Kommune skabeloner til, hvordan man tager forskellige typer fraværssamtaler med medarbejderne, og det er klart for alle ledere, hvor på kommunens intranet de er placeret. Og er der noget, som ikke fungerer, ved lederne, hvem i løn- og personaleadministrationen, de skal kontakte, forklarer Lotte Junker Pedersen.

”Fra lønkontoret er de også gode til at melde tilbage til os i sekretariatet, hvis der er noget, som giver usikkerhed ude i institutionerne. Så det har også en betydning, at vi har en organisering, hvor vi alle er ret tæt på hinanden,” siger Lotte Junker Pedersen.

I det hele taget spiller dialogen mellem medarbejder, leder af daginstitutionerne og sekretariatet en nøglerolle,” siger Lotte Junker Pedersen.

”Det er lidt svært at svare på, hvad der præcis skaber en god kultur på arbejdspladsen, men vi gør utrolig meget ud af at italesætte det, vi får øje på, og i det hele taget behandler hinanden venligt og respektfuldt,” siger hun.

”Vi oplever også, at lederne af daginstitutionerne er rigtig gode til at bruge hinanden på tværs. De har et godt fagligt sammenhold, og vil gerne udveksle erfaringer og tale om, hvordan de håndterer forskellige situationer,” slutter Lotte Junker Pedersen.

Kontaktpersoner:

 • Seniorkonsulent Birgitte Poulsen, Cabi: 8620 8361 / [email protected]
 • Sekretariats- og dagtilbudschef, Lotte Junker Pedersen, Skive Kommune: 9915 5775 / 2119 1368 / [email protected]

Yderligere kontaktperson:

 • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 8620 8382 / 2065 8534 / [email protected]

Fakta om Cabi:

 • Videns- og netværkshuset Cabi er en selvejende institution med egen bestyrelse under Beskæftigelsesministeriet.
 • Cabi har til formål at skabe plads til udsatte ledige på arbejdsmarkedet og fastholde de, der risikerer at glide ud.
 • Cabi indsamler, udvikler og formidler metoder, viden og værktøjer så landets jobcentre og virksomheder til at agere i praksis for at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere www.cabiweb.dk

Fakta om Cabis undersøgelse af sygefravær på daginstitutionsområdet

 • Cabi har gennemført en komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner.
 • Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, hvad der kan ligge til grund for forskellen i sygefraværet på det kommunale daginstitutionsområde samt undersøge, hvilke faktorer, der synes at have henholdsvis positiv og negativ påvirkning på sygefraværet på området.
 • Tre kommuner i undersøgelsen er kendetegnet ved at have et højt sygefravær på daginstitutionsområdet og tre har et lavt sygefravær på området.
 • I undersøgelsen har Cabi gennemgået statistik, sygefraværspolitikker og –procedurer samt gennemført fokusgruppeinterviews.
 • I 2013 lå det gennemsnitlige sygefravær i landets daginstitutioner på 4,9 procent. Eller hvad der svarer til 18 fraværsdage om året per fuldtidsansat.
 • Undersøgelsen er gennemført for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Mest Læste

Annonce