Koch-udvalget: Jobcentre skal fjerne bøvlet og gøre de mest udsatte klar til job

Ledelse

30/4/15 5:00

Jakob Rom Johansen

Én plan, der går på tværs af de offentlige systemer smidig gældsafvikling for de mest udsatte, som i højere grad skal ud i virksomhederne. Det er blandt anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget.

Jobcentrene skal i langt højere grad have tydelige sagsgange og rydde forhindringerne af vejen for de mest udsatte borgere, så de nemmere kan overskue vejen til uddannelse og job. Og med en ny, virksomhedsrettet indsats skal jobparate kontanthjælpsmodtagere have et kontant tillæg, hvis de fx er i virksomhedspraktik eller nyttejob. Tanken er, at tillægget skal styrke borgerens motivation til at deltage i virksomhedspraktik.

Det er blandt anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget, som netop har afleveret sin rapport med anbefalinger til forbedringer af beskæftigelsesindsatsen over for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

I alt har ekspertudvalget fremlagt 28 anbefalinger inden for tre hovedspor samt en række understøttende forslag:

  • En ny virksomhedsrettet indsats
  • En styrket tværfaglig indsats
  • Målrettet uddannelse.

Rasmus Nygaard, seniorkonsulent hos videns- og netværkshuset Cabi, har set på anbefalingerne, og han hæfter sig især ved, at der er et tydeligt fokus på borgerne i ekspertudvalgets anbefalinger.

”Har man i forvejen en række udfordringer i sit liv, kan det være helt uoverskueligt, hvis der også er en stor gæld, der skal afdrages på. Så alt, hvad der overhovedet kan gøres for at fjerne de små sten i skoene og gøre systemet mere tydeligt og smidigt, vil blive oplevet som et enormt fremskridt for borgeren. Det gælder også anbefalingen om, at der kun er én plan på tværs af forvaltninger, som skal følges,” siger Rasmus Nygaard.

Se mere om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger i nyhedsbrevet Cabi Nyt