Langtidssyge kommer hurtigere tilbage

Velfærd

15/04/2011 00:00

Jakob Rom Johansen

Ni kommuner blev 1. april en aktiv del af Det Store TTA-projekt, som via tværfagligt samarbejde i sygedagpengeindsatsen får langtidssygemeldte hurtigere tilbage. Projektet har allerede kørt i en række kommuner, og erfaringerne er gode.

En sygemeldt borger møder et tværfagligt team bestående af sagsbehandler, læge, fysioterapeut, psykolog og psykiater, der samarbejder om at få den sygemeldte tilbage til arbejde. Sådan er grundtanken i Det Store TTA-projekt (Tilbage Til Arbejde), og 1. april i år blev ni kommuner en del af projektet, hvor de bliver klædt på til at varetage den opgave.

Her skal hver kommune udnævne en TTA-koordinator og nedsætte et TTA-team med personer med forskellige baggrunde. De bliver bl.a. undervist i, hvordan de kan koordinere indsatsen, samarbejde på tværs af fagligheder og sikre en god arbejdsgang.

Vigtigt at koordinere indsatsen
”Al erfaring viser, at en tværfaglig og godt koordineret indsats, hvor alle involverede kender hinandens roller og samarbejder om en arbejdsmarkedsrettet indsats er vigtige elementer til at sikre en hurtig tilbagevenden for den sygemeldte,” siger Mette Skou Rasmussen, CABI’s markedsleder for jobcentre.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er leder af projektet og har udviklet redskaber, mens CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har været med til at planlægge undervisningen og står for en del af undervisningen af kommunernes TTA-teams.

Første runde af TTA-projektet begyndte i april sidste år, hvor 13 kommuner var med. En af de kommuner, der var med i første runde, og som nu har prøvet kræfter med den tværfaglige indsats i et stykke tid er Vesthimmerland, og her er leder i sygedagpengeteamet i Jobcenter Vesthimmerland, Bettina Mathiasen meget tilfreds med udbyttet.

Gevinst på tre fronter
I Vesthimmerland har de anskuet projektet fra en borgervinkel, en tværfaglig vinkel og en økonomisk vinkel. Og på alle tre fronter har TTA betydet en klar gevinst.

”Det er vores helt klare indtryk, at borgerne får en bedre oplevelse. Når de møder vores tværfaglige team med psykolog, psykiater, fysioterapeut og andre specialister, så får de oplevelsen af, at der bliver koordineret i og ud af huset, og de oplever en kontinuitet i deres sag,” siger Bettina Mathiasen.

Hun forklarer, at det er en klar fordel, når alle fagpersoner i teamet har adgang til de samme oplysninger og kan supplere hinanden.

”Rigtig mange af de borgere, vi får i TTA-teamet er sygemeldte med stress eller diffuse lidelser, og her bliver det meget tydeligt, at vi har en tværfaglig koordinering. Her er en målgruppe, hvor vi måske famlede lidt i blinde tidligere, men når vi er samlet i et team af personer med forskellig baggrund, får vi meget hurtigere belyst, hvad der kan være årsag til sygemeldingen,” forsætter hun.

Ifølge Bettina Mathiasen er arbejdsmetoderne i TTA-projektet som udgangspunkt en dyr metode, når der fx skal ansættes en psykiater, men det er en god investering, som giver gevinst i det lange løb.

”Vi har i gennemsnit skåret fire uger af dagepengeperioden pr. sag og samtidig sparer vi tid i sagsbehandlingen, når vi har ekspertisen samlet. Vi skal ikke længere indhente så mange speciallægeerklæringer, og vi er blevet mere målrettet arbejdsmarkedet,” siger Bettina Mathiasen.

Det Store TTA-projekt afsluttes i april 2012.

LINKS:
Flere tips til at fastholde sygemeldte i job

Du kan læse meget mere om Det Store TTA-projekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Mest Læste

Annonce