Rapport: Tæt samarbejde mellem jobcentre og UU får unge væk fra ledighed

Ledelse

31/03/2011 00:00

Jakob Rom Johansen

En formel samarbejdsaftale og et fast samarbejdsforum, hvor faglige emner og nye regler drøftes. Det er blandt de elementer, der virker, når jobcentre og UU-centre skal samarbejde om at få unge væk fra ledighed og i uddannelse, viser rapport fra CABI. Antallet af unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er stigende, og landets jobcentre og UU-centre har en fælles opgave med at sikre, at flest mulige unge får muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Derfor har CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats kortlagt samarbejdet mellem landets jobcentre og UU-centre med det formål at belyse, i hvilket omfang de to instanser samarbejder og analyseret, hvad der kendetegner det gode samarbejde især de steder, hvor der er gode resultater med at få unge væk fra ledighed.

Resultaterne af undersøgelsen er samlet i en analyserapport, og sammen med rapporten har CABI også udgivet et inspirationskatalog med konkrete eksempler på samarbejdsmodeller og initiativer mellem jobcentre og UU-centre.

Fast samarbejdsforum og fælles møder
Rapportens konklusion er, at mange jobcentre og UU-centre har et givtigt samarbejde om at få unge væk fra eksempelvis kontanthjælp eller starthjælp og videre i uddannelse og tættere på arbejdsmarkedet.

I rapporten er samlet seks elementer, som især kendetegner de samarbejder, der har gode resultater med at få unge i uddannelse. Det er bl.a. en formel samarbejdsaftale mellem jobcentret og UU-centret, et fast samarbejdsforum og fælles møder, hvor nye regler og faglige emner bliver drøftet.

Jobcenter Holstebro og UU Nordvestjylland er et af eksemplerne i inspirationskataloget. Her har parterne en formel samarbejdsaftale, og erfaringen er, at alene arbejdet med at udarbejde samarbejdsaftalen har givet en fælles forståelse og styrket samarbejde.

De betoner også vigtigheden af de fælles møder, hvor de to instanser får en forståelse for hinanden og et fælles sprog til at løse konkrete opgaver.

Rapporten, som har titlen Samarbejde om unge – Tværregional undersøgelse og analyse af samarbejde mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen, er især målrettet ledere og mellemledere i jobcentre og UU-centre samt beskæftigelsesregionerne.

Inspirationskataloget med titlen Samarbejde om unge – Inspirationskatalog med eksempler på samarbejdsmodeller og –initiativer mellem jobcentre og UU-centre henvender sig i højere grad end rapporten også til medarbejdere i jobcentre og UU-centre.

Undersøgelsen og analysen er rekvireret af de fire beskæftigelsesregioner og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Download rapport og inspirationskatalog
Her kan du bestille eller downloade rapport og inspirationskatalog.

Rapporten finder du her

Og inspirationskataloget finder du her:
 

Mest Læste

Annonce