Sådan styrker du indsatsen over for udsatte unge

Ledelse

26/11/2012 09:24

Jakob Rom Johansen

Udsatte unge har brug for individuelt tilrettelagte forløb og at alle aktører omkring de unge arbejder tæt sammen. Det er erfaringerne fra projektet Lokale Ungepartnerskaber, der nu er afsluttet. En stor gruppe unge har så omfattende problemer, at de ikke er i stand til at gå den lige vej fra uddannelse til job. Det er unge, som ud over ledighed, kæmper med fx hashmisbrug, kriminalitet og psykiske eller sociale problemer.

De har behov for en praksisnær vej til uddannelse, og de har brug for, at aktører som jobcenter, uddannelsesinstitutioner, kommunale afdelinger, etc. arbejder tæt sammen for at hjælpe dem.

CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats har siden 2008 ledet projektet Lokale Ungepartnerskaber, hvor Randers Roskilde, Guldborgsund og Lolland kommuner har udviklet nye metoder, til at hjælpe udsatte unge i gang med job eller uddannelse.

Projektet er nu afsluttet, og på www.cabiweb.dk/lokaleungepartnerskaber kan du nu se de vigtigste resultater og erfaringer fra projektet samt de unges indtryk af at være med i projektet.

Unge skal være klar
Du for også en gennemgang af de fire forskellige modeller som kommunerne har udviklet med henblik på at støtte de unge gennem koordinerede indsatser og føre dem til uddannelse eller job.

Opsamlingen på hjemmesiden er målrettet jobcentre og andre, som arbejder med ungeindsatsen, og er tænkt som inspiration til, hvordan indsatsen kan skrues sammen. I alt har 172 unge været tilknyttet projektet, og 53 er kommet videre i uddannelse eller job. Desuden er 52 endnu ikke afsluttede i projektet.

En vigtig erfaring er desuden, at de unge har brug for tid til at blive modne og klar til at tage en uddannelse. Og så er det meget vigtigt, at der er ledelsesopbakning til de forskellige instanser, som skal arbejde tæt sammen for at bringe den enkelte unge på ret kurs.

Se meget mere på www.cabiweb.dk/lokaleungepartnerskaber

Sidste år udgav CABI desuden et gratis inspirationskatalog, hvor du kan læse meget mere om, hvordan partnerskaberne er opbygget, individuelt tilrettelagte forløb og målgruppen af unge.
 

Mest Læste

Annonce