Virksomheder er nøglen til en bedre integration

Ledelse

24/08/2015 13:48

Jakob Rom Johansen

Strømmen af flygtninge har sammen med regeringsskiftet bragt integration tilbage øverst på dagsordenen i kommuner, virksomheder og organisationer. Seniorkonsulent Nadia El-Gendi fra Cabi svarer her på spørgsmål om integration i Danmark anno 2015.
Nadia El-Gendi, integration har været på dagsordenen længe, så hvad gør den særlig aktuel lige nu?  Lige nu og her er store flygtningestrømme fra Eritrea og Syrien en væsentlig årsag til den store opmærksomhed. Mere grundlæggende er integration kommet tilbage på dagsordenen, fordi den hidtidige indsats er slået fejl, og udgifterne til indvandrere er eksploderet.   Antallet af indvandrere og efterkommere på offentligt forsørgelse er steget med 35 procent siden krisen i 2008. Og mens udgifterne til etniske danskere på offentligt forsørgelse er faldet drastisk med mere end otte milliarder kroner, er de steget med knap to milliarder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.          Læs mere fra Cabi Vi kan samtidig se, at under halvdelen af indvandrere fra ikke vestlige lande er i beskæftigelse, mens beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere er på 73 procent.    Det spiller også en rolle, som kun bliver større fremover, at behovet vokser i virksomhederne for at kunne rekruttere arbejdskraft med kort varsel.   Hvad skal der efter din vurdering til for lykkes bedre med integrationen? Cabis erfaring er, at det i høj grad handler om en styrket indsats i kommunerne for at sikre en tæt dialog med virksomhederne om målrettet og faglig opkvalificering af ledige og udsatte grupper af flygtninge og indvandrere til det lokale arbejdsmarked.   Der er påviseligt gode erfaringer med virksomhedsrettede tiltag. Alligevel får kun ca. hver fjerde kontanthjælpsmodtager med anden etnisk baggrund end dansk tilbudt virksomhedspraktik, mens 41 procent af de ledige på kontanthjælp med dansk baggrund er i virksomhedspraktik.    Vi skal gøre en større indsats for at få flygtninge og indvandrere ud på virksomhederne, og man har i Vejle vist, at det kan lade sig gøre ved hjælp af såkaldte branchepakker. Det handler om, at jobcentret analyserer jobåbninger i lokalområdet og samarbejder med virksomhederne i brancher med jobåbninger om at gøre flygtninge og indvandrere klar til jobbene.    Hvilke andre elementer er vigtige? Det er vigtigt at forholde sig til de kulturelle misforståelser, der kan opstå i mødet mellem professionelle eller frivillige i beskæftigelsesindsatsen og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Parterne kan i den situation sidde med forskellige opfattelser af arbejde, sundhed, familie, netværk og så videre. Man tænker fx ikke nødvendigvis det samme om, hvad netværk er, hvordan man bliver rask, eller hvor vigtigt det er at arbejde.    Hvis parterne tager for givet, at man forstår det samme ved sådanne helt centrale begreber, risikerer man at tale forbi hinanden. Resultatet er, at den viden, borgerne bliver præsenteret for, ikke giver mening, og de har derfor svært ved at operationalisere den. Dermed bliver de ekskluderet yderligere fra beskæftigelse, og det er den professionelles ansvar, at de rette samtaleteknikker anvendes, så yderligere eksklusion undgås.   Der er også mange andre ting, som skal tages i betragtning for at lykkes med integrationen – fx sprogundervisning og sammenhæng mellem målsætninger, styringshåndtag og de økonomiske incitamenter for både virksomhed, kommune og borger. Så det er ingen let opgave, men den skal håndteres, og bolden ligger på kommunernes banehalvdel.   En stor del af integrationen handler om at komme i arbejde, og det er derfor afgørende, at virksomhederne samarbejder med jobcentrene og tager mod flygtninge og indvandrere. Hvad er virksomhedernes interesse i at gøre det? Det kan betale sig på mange forskellige parametre for virksomheden at arbejde med mangfoldighed. En del brancher er fx kommet fremtidige udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i møde ved at samarbejde med jobcentrene om at rekruttere flygtninge og indvandrere.   I den globale verden, som mange virksomheder agerer i, appellerer mangfoldighed desuden til kunderne, ligesom det styrker innovation og arbejdsglæde på virksomheden.    Mere viden hos Cabi Hent gratis viden om mangfoldighedsledelse hos Cabi: http://www.cabiweb.dk/mangfoldighedivirksomheden    Hent gratis viden om jobcentrenes integrationsindsats hos Cabi: http://www.cabiweb.dk/jobcentre/tema-nydanskere-og-integration/    Læs om den helt nye efteruddannelse i integration på www.bedreintegration.nu   

Mest Læste

Annonce