Virksomheder søger viden om at ansætte udsatte ledige

Ledelse

25/10/2012 14:51

Jakob Rom Johansen

Hver fjerde danske virksomhed efterspørger eksterne råd og vejledning, når de skal ansætte eller fastholde medarbejdere med særlige behov, viser en ny undersøgelse. ”Det er virkelig ressourcekrævende at sætte sig ind i regler og lovgivning på det her område, og det er ærgerligt, hvis det afholder nogle fra at tage imod udsatte medarbejdere.”

Sådan siger Mette Hybschmann, der er HR-konsulent i McDonald’s. Burgerkæden er ikke den eneste virksomhed, som efterspørger viden i forhold til at ansætte eller fastholde udsatte medarbejdere.

Ifølge en ny evalueringsundersøgelse, som Rambøll Management har foretaget af CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, siger 24 procent af danske virksomheder, at de har behov for at få ekstern viden, gode råd og vejledning, når de ønsker at fastholde medarbejdere med problemer eller ansætte nye, der eksempelvis har et handicap eller andre udfordringer.

Glade medarbejdere
”Når vi ansætter folk med særlige behov, kan vi se, at de er en stærk ressource. Vi kan se i vores målinger, at rummeligheden helt klart er noget af det, der driver tilfredsheden og gør, at vi har glade medarbejdere. Samtidig smitter humøret af på gæsterne, og så kommer de igen i vores restauranter. På den måde kan vi se, at rummelighed rammer bundlinjen,” forklarer Mette Hybschmann fra McDonald’s.

I evalueringsundersøgelsen har man spurgt 500 repræsentativt udvalgte virksomheder over hele landet om deres ønsker og informationsbehov for at kunne rekruttere bredere. Efterfølgende har CABI udbygget med uddybende interviews med en håndfuld virksomheder.

Fælles ansvar
Hver tredje af de adspurgte virksomheder i evalueringsundersøgelsen oplyser også, at når de er på jagt efter viden, er det i form af svar på konkrete spørgsmål om lovgivning og bestemte indsatser.

”For mig er det et signal om, at flere og flere virksomheder ser det som et fælles ansvar at støtte de mennesker, som har brug for lidt støtte for at blive på eller komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig vidner resultaterne om, at virksomhederne kan se værdien af de ressourcer, som udsatte ledige kan bidrage med, når de får et job,” siger markedsleder Lars Nellemann fra CABI.

CABI er et landsdækkende videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet. Centret hjælper virksomheder til at ansætte eller fastholde medarbejdere, der har brug for særlig støtte eksempelvis under sygdom eller skilsmisse. Centret hjælper også virksomheder med at udarbejde sygefraværspolitikker.

Konkrete besparelser
Og sådan en indsats gavner også bundlinjen for it-virksomheden Dustin:

”Det er uoverskueligt for en handelsvirksomhed som vores at gå i gang med eksempelvis en sygefraværspolitik. Vi har ikke tiden og ved heller ikke noget om det. Hos CABI har vi hentet gratis viden, så vi har kunnet udarbejde en politik, og det har sparet os for op mod 500.000 kroner om året,” forklarer HR-manager Morten Jakobi Nielsen fra Dustin.

Virksomheden har blandt andet fået forbedret arbejdsmiljøet, og det har betydet, at medarbejderomsætningen er faldet fra 40 til 10 procent de seneste fire år.

Bedre ry
Det bakkes op af Jan Elving, der er murermester og indehaver af Øens Murerfirma A/S i København.

”Det koster penge og ressourcer at tage imod udsatte ledige, men jeg tror på, at pengene kommer igen, fordi vores praktikanter bliver gode ambassadører for firmaet. Vi får simpelthen et godt ry som arbejdsplads,” siger Jan Elving.

  • Kontaktinfo

Jan Elving, indehaver, Øens Murerfirma A/S, 3264 8770 / 2672 8900.
Morten Jakobi Nielsen, HR-manager, Dustin, 8743 9796 / 2486 0355.
Mette Hybschmann, HR-konsulent, McDonald’s Danmark, 33 26 60 18.
Lars Nellemann, markedsleder, CABI: 8620 8384 / 2092 3503 / [email protected] 
Jakob Rom Johansen, kommunikationsmedarbejder, CABI: 8620 8382 / 2065 8534 / [email protected].

Fakta om CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
• CABI er et landsdækkende videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet.
• Centret klæder virksomheder på til at ansætte medarbejdere, der har brug for særlig støtte, og hjælper med at fastholde medarbejdere, som er sygemeldte, trives dårligt eller på anden måde er ved at miste taget i arbejdslivet.
• CABI leverer viden, metoder og inspiration til jobcentre og virksomheder med henblik på, at virksomhederne rummer medarbejdere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.
• Læs mere på www.cabiweb.dk

Fakta om undersøgelsen
• CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats – er evalueret på baggrund af fire undersøgelser af analysevirksomheden Rambøll Management.
• Undersøgelserne er foretaget blandt henholdsvis jobcenterchefer, teamledere i jobcentre samt repræsentativt udvalgte virksomheder (500), og dernæst har Rambøll Management yderligere interviewet virksomheder, som har samarbejdet med CABI.
• 24 procent af de 500 virksomheder angiver, at de i høj eller nogen grad har behov for ekstern viden eller hjælp.
• 30,8 procent af de 500 virksomheder angiver, at de har brug for svar på konkrete spørgs-mål, for eksempel om lovgivning eller bestemte indsatser.
• 83 procent af de virksomheder, som samarbejder med CABI, vurderer, at CABI leverer viden af høj eller meget høj kvalitet.
• CABI har efterfølgende gennemført en minirundspørge blandt udvalgte virksomheder.
• I minirundspørgen angiver flertallet af virksomhederne, at de kan se en positiv effekt af den viden, de får udefra i forhold til eksempelvis økonomi, image eller arbejdsmiljø.
 

Mest Læste

Annonce