CBS-konference: Spar kommunekroner med nye samarbejder

25/03/2013 14:28

CBS Public-Private Platform

Nye tal fra DI viser hvor meget, kommuner kan spare ved at udlicitere. Gribskov kommune er nærmest Danmarksmester. CBS-professor bakker op om opgøret med sektortænkningen og peger på gevinsten ved inddragelse af civilsamfundet.

Alle danske kommuner kunne spare tilsammen 3,8 mia. kr., hvis de udliciterede i større stil. Alene i København kunne der spares 256 mio. kr. Sådan lyder det i en ny analyse fra DI, der har gennemgået besparingspotentialet i landets kommuner. Gribskov sparer ifølge samme analyse 10,1 mio. kr. på grund af omfattende udliciteringer. Hvis andre kommuner brugte samme model, ville kommuneskatterne kunne sættes ned med ca. et halvt procentpoint.

CBS’ konference Collaboratory drejer sig om, hvordan Danmark med nye og mere kreative strategier skaber veje ud af finanskrisen og baner vej for nye samarbejder på tværs af de tre sektorer: Stat, marked og civilsamfund. En af dem, der skal give inspiration på konferencen, er Inger Marie Vynne. Hun er vicekommunaldirektør i Gribskov.

Danmarks største udbud i Gribskov
I Gribskov slår man sin egen rekord i denne tid. Opgaver for ca. 250 mio. kr. årligt vil blive udbudt i løbet af efteråret 2013 inden for sundheds- og socialområdet.

- Byrådet i Gribskov Kommune er i gang med at forberede Danmarks største velfærdsudbud. Kontraktsummen løber op i ca. 1,5 mia. kr. over 6 år. Det både spændende og udfordrende er, hvordan vi gennem udbuddet kan styrke innovationskraften. Den demografiske udvikling og ønsket om mere sundhed for alle kalder på nye løsninger. De private virksomheder skal hjælpe kommunen med at finde de nye svar - og forhåbentlig vil det samtidig styrke virksomhedernes konkurrenceevne, siger vicekommunaldirektør i Gribskov Inger Marie Vynne.

Borgerne er i centrum af OPP
Inger Marie Vynne synes ikke, at det længere er et så interessant spørgsmål, om en opgave skal løses offentligt eller privat. Hun har fokus på, hvordan samarbejde på tværs af sektorerne kan skabe billigere og bedre service for borgerne.

- I sidste udbud satte vi fokus på samarbejde og partnerskab, og vi har siden løftet fælles udviklingsopgaver gennem et udviklingspartnerskab mellem de private leverandører, de kommunale leverandører og kommunen. I det kommende udbud bliver tværgående samarbejde om og med borgere, partnerskab og innovation endnu mere fremtrædende. Vi forventer, at vores kommende kontrakt- og samarbejdspartnere samarbejder med både borgerne og hinanden, vel vidende at de også er konkurrenter, siger Inger Marie Vynne.

At nytænke borger – og brugerinddragelse er et af temaerne på CBS’ konference Collaboratory.

CBS samler erfaringer til videre udvikling
Carsten Greve er professor på CBS og er med til at arrangere konferencen i regi af CBS’ Public-Private Platform. Han bifalder opgøret med sektortænkningen og vil med konferencen sætte fokus på inddragelse af borgerne i de nye partnerskaber.

- Den offentlige sektor har i mange år ofte været ene om at løse velfærdsopgaver, men for at videreudvikle velfærdssamfundet har det offentlige fået øje på borgerdragelse og muligheden for medskabelse af velfærd. Det er idéerne fra borgerne, virksomhederne og interesseorganisationerne, som det offentlige kan bruge til ”praksisnær innovation”, der har som mål at skabe gode resultater for færre midler. Det kan f.eks. ske gennem nye måder at involvere borgerne og brugerne på eller ved inddragelse af digitale velfærdsløsninger, siger Carsten Greve, der er professor ved Department of Business and Politics på CBS.

Konferencen præsenterer internationale tænketanksguruer og forskere som Charles Leadbeater, Geoff Mulgan og Rod Rhodes og lokale eksperter som Ministeren for Børn og Undervisning Christine Antorini og vicekommunaldirektør i Gribskov Inger Marie Vynne. Den tværministerielle tænketank MindLab faciliterer break-out sessions, hvor alle deltagerne kan eksperimentere med eksempelvis nye velfærdsløsninger.

Velfærdspartnerskaber skaber nye velfærdsløsninger
Inger Marie Vynne vil dele sine erfaringer med velfærdspartnerskaber. Hun forklarer, at velfærd ikke er noget, som nogen skaber, og som andre forbruger, men at velfærd stammer fra gammel nordisk "at fare vel" - med den betydning, at man ønskes en god rejse:

- I den samfundsfordelte velfærd indgår en lang række goder, som bl.a. offentlige institutioner i kommuner, regioner og stat tilbyder: sygehuse, uddannelse m.v. Nogle borgere har mere behov for den samfundsfordelte velfærd end andre. Men de rettighedsbaserede velfærdsgoder kan ikke erstatte den betydning, som et godt netværk, gode familierelationer, gode naboer, en frivillig mentor m.v. har. Jeg synes, det er godt, at kommunerne i disse år får øjnene op for de ressourcer, der er rundt om i lokalsamfundene. Frivillige indsatser står f.eks. helt centralt i KL's nye socialpolitiske udspil. Det spændende er jo så, hvordan vi gennem samspil mellem offentligt ansatte, private virksomheder og civilsamfund kan skabe nye og bedre velfærdsløsninger, siger hun.

Hun peger på et eksempel på et nyt velfærdspartnerskab mellem en lokal bank og Gribskov Kommunes nye Uddannelsescenter. Arbejdernes Landsbank giver deres ansatte fri til i arbejdstiden at undervise unge i basal økonomi og til at yde åben rådgivning om privat økonomi i samarbejde med et af kommunens frivilligcentre.

- Vi ved fra samtaler med bl.a. Natteravnene og de unge selv, at hjælp imod lommesmerter er en effektiv metode til at holde unge i uddannelse. Den private sektor løser på den måde nogle af de udfordringer, som de unge og den offentlige sektor bakser med, siger hun.

LINK TIL PUBLIC-PRIVATE PLATFORM:
http://www.cbs.dk/cbs-fokus/business-in-society-bis-platforms/public-private

LINK TIL COLLABORATORY KONFERENCEN:
https://conference.cbs.dk/index.php/PP/PPC2013/index
 

Mest Læste

Annonce