Da innovation mødte evaluering

Ledelse

03/12/2015 07:30

Paul Sauer

Under halvdelen af alle offentlige innovationer evalueres. Det var torsdag udgangspunktet for en velbesøgt konference om evaluering af innovation – også kendt som kunsten at ramme et mål i bevægelse.

Hjælp! jeg skal evaluere et innovativt tiltag

Mere end 100 deltagere fra hele landet og bredt fordelt på kommuner, regioner og statslige arbejdspladser fik torsdag eftermiddag til at summe af liv i Mogens Dahl Koncertsal på Islands Brygge i København.

Her havde Center for Offentlig Innovation indbudt til konference om kunsten at evaluere innovation. Overskriften var “Hjælp! jeg skal evaluere et innovativt tiltag,” og øvelsen er udfordrende, men vigtig, slog centerleder Pia Gjellerup fast.

“Evaluering kan gøre det nemmere for offentlige aktører at dele og genbruge andres innovationer – man kan simpelthen bedre se, hvad der er sket.”

Imidlertid er det under halvdelen af alle offentlige innovationer, som evalueres. På baggrund af Innovationsbarometeret, COI’s statistik over offentlig innovation, leverede chefkonsulent Ole Bech Lykkebo tallene:

38 procent af alle offentlige innovationer evalueres internt, seks procent evalueres af eksterne. De resterende 56 procent evalueres slet ikke.

(Se nærmere på tallene her: COI.dk/Innovationsbarometer)

Innovation er notorisk svært at måle

Hvorfor det kan halte med evalueringen, gav professor Peter Dahler-Larsen fra Københavns Universitet et bud på:

“Samtlige kriterier, som skal til for at lave en klassisk effektmåling, er fraværende, når vi taler om egentlig innovation.”

Man kan med andre ord ikke efterligne idealet fra eksempelvis medicinske forsøg, hvor der kun ændres på ét parameter ad gangen og resultaterne holdes op mod en kontrolgruppe, der ikke har fået en given behandling. Dertil er innovative processer for komplekse og svære at måle.

I stedet må man gå andre veje, og for at hjælpe med dén sag havde Dahler-Larsen udarbejdet et udkast til en “Grønspættebog om evaluering af innovative tiltag”.

Skal man måle udbyttet eller forskellen på noget og ingenting?

Efter Dahler-Larsens oplæg svandt bunken af udprintede “Grønspættebøger” hurtigt ind, og konferencedeltagerne diskuterede livligt ved bordene.

Chefkonsulent Nikoline Kieler fra Københavns Kommune var blandt  dem, der ihærdigt debatterede Dahler-Larsens oplæg.

“Giver innovationsprojekter bedre resultater, end hvis man havde købt hyldevarer? Det er nok for svært at måle,” konkluderede hun.

“Vi må hen til et sted, hvor vi spørger, hvad vi fik ud noget – frem for at spørge, hvad der ville være sket, hvis vi ikke havde gjort det.”

Hvordan dét kan ske i praksis, var emnet for dagens to sidste oplæg.

Evaluering skal ind fra begyndelsen

Socialborgmester Jesper Christensen fra Københavns Kommune og vicekontorchef Marie Traasdahl Staal fortalte om Socialforvaltningens erfaringer med at evaluere innovative tiltag på fem konkrete bundlinjer

(læs COI’s tidligere artikel om de fem bundlinjer her: Vi må vide, om det virker)

Marie Traasdahl Staal gentog en pointe, som også Peter Dahler-Larsen nævnte i sit oplæg: Evaluering skal tænkes ind helt fra begyndelsen af et innovativt projekt. Så kan den nemlig sætte retning på kreativiteten.

“At fokusere på, hvilke effekter man gerne vil have, er et rigtig godt udgangspunkt for innovation. Det sikrer mindre fokus på processen og mere på resultatet,” sagde Marie Traasdahl Staal.

Og man skal aldrig give op, selvom evaluering kan være svært, sluttede hun.

“Gør det så godt du kan – det vil altid være bedre end ikke at gøre noget!” lød teksten på den allersidste powerpoint-slide.

Deltagere fordybede sig i workshop

Som det efterhånden er tradition ved COI-arrangementer, sluttede dagen med en workshop. Her var opgaven for konferencens deltagere at hjælpe Københavns Kommunes nye innovationshus med at evaluere, om indsatsen virker.

“Det løser vi lige, før vi hygger os, ikke?” opfordrede COI’s Lene Krogh Jeppesen, mens salen hø-hø’ede over den ikke helt enkle opgave.

Lynhurtigt var alle imidlertid forsvundet dybt ind i opgaven. I en time hørtes levende diskussioner ved samtlige deltagerborde, mens et stigende antal farvede post-its landede på de store idéplakater, COI havde trykt til formålet.

Faktisk var det svært at løsrive deltagerne fra opgaven, da tiden var randt ud, selv med løfter om snacks og vin. Efterfølgende noterede én af workshopdeltagerne, Ann Lützner Nielsen fra Københavns Kommune, at opgaven vakte mindelser om hverdagen.

“Visse ting går igen, uanset hvordan man evaluerer,” fastslog hun, “for eksempel målgruppeafklaring og spørgsmålet om, hvem der skal bruge evalueringen.”

Måske dén indsigt kombineret med konferencens øvrige input kan ændre det udråb, som havde lokket deltagerne til –  fra “Hjælp! Jeg skal evaluere et innovativt tiltag” til “Jubii! Jeg skal evaluere et innovativt tiltag.”

I hvert fald arbejder COI videre med at gøre evaluering så enkelt som muligt, ligesom Peter Dahler-Larsen er på vej med en færdig version af sin “Grønspættebog” – revideret efter input fra bl.a. deltagerne på torsdagens konference.

Se workshopindsigter, video og billeder fra dagen her:

Mest Læste

Annonce