Digital genoptræning sparer kørepenge og behandertid

Velfærd

05/7/16 11:47

Paul Sauer

Sensorteknologi erstatter holdtræning for knæ- og hofteopererede i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Teknologien er resultatet af et offentligt-privat innovationssamarbejde.

Før

Knæ- og hofteopererede blev typisk tilbudt en samtale efterfulgt af et seks ugers forløb med genoptræning to gange ugentligt i hold på 8-10 mand. Derudover fik de uddelt hjemmetræningsøvelser på papir. Omfanget af hjemmetræningen varierede efter borgernes motivation og blev ikke registreret.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Nu

Genoptræningen indledes med en samtale, hvor borgeren introduceres til daglige øvelser og den nye sensorteknologi. Derefter får borgeren en kuffert med hjem indeholdende elastikbind med sensorer og en smartphone med en app, der både kan demonstrere øvelserne og registrere, om de udføres korrekt. Behandleren kan følge træningen på afstand. Mængden af holdtræninger nedbringes fra 12 til mellem tre og fem. Kommunernes evaluering af forsøgsperioden viser, at træningseffekten er bibeholdt, og at mellem halvdelen og 70 pct. af målgruppen kan bruge teknologien, der er udviklet i samarbejde med virksomheden ICURA. Det økonomiske potentiale er på baggrund af de hidtidige erfaringer med 270 patienter beregnet til en besparelse på op til 18 pct. pr. patient ved at sammenligne prisen på et gennemsnitligt digitalt understøttet forløb med udgifterne til et standardforløb med holdtræning. Udgiften til fysioterapi er reduceret fra ca 1.200 til ca. 1.000 kr. pr. borger, mens udgiften til transport er omtrent halveret. Typisk spares 350 kr. for hver gang, en borger ikke skal tur/retur. Det digitale træningsforløb er nu implementeret som fast praksis for alle knæog hoftepatienter i de fire kommuner.

Flere fordele

Kommunerne kan spare op til 18 % pr. borger, der benytter genoptræningsteknologi hjemme og derfor går sjældnere til holdtræning efter en knæ- eller hofteoperation. Besparelserne sker primært på transport og i mindre grad på fysioterapitimer.

Alle kommuner som tilbyder træning af hofter og knæ kan i princippet bruge teknologien, som med tiden kan udvides til andre former for genoptræning.

96 % af borgerne erklærer sig tilfredse med hjemmetræ­ ningen, og effekten er lige så god som ved holdtræning. Terapeuter og borgere udtrykker samtidig glæde over mere motiverende, individualiserede og fleksible forløb.

Gode råd hvis du vil genbruge løsningen

• Sæt tid af til, at medarbejdere kan lære teknologien at kende.

• Sørg for at introducere teknologien til borgeren på en måde, der skaber tryghed om forløbet.

• Hold løbende øje med, om borgerne bruger teknologien korrekt – og at de mest motiverede ikke overtræner.

Til tider finder vi columbusægget

I en tid, hvor kravene vokser, og budgetterne krymper, udviser mange offentlige arbejdspladser stor opfindsomhed og vilje til at finde nye veje. Mange leder efter columbusægget, hvor en effektivisering kan gennemføres med kvaliteten i behold. Og nogle finder det.

På Center for Offentlig Innovations rejse rundt i det offentlige innovationslandskab oplever vi stor efterspørgsel efter ’de andres’ løsninger: Hvor er de nye services, produkter og organisationsformer med økonomisk gevinst, som vi kan overtage?

Vi har samlet ti gode eksempler i en digital udgivelse, som du kan hente lige her: Når værdien er i kroner - ti innovationer med økonomisk gevinst

Annonce