Hvilken værdi skaber offentlige-private samarbejder?

Velfærd

30/10/2015 20:34

Paul Sauer

To nye undersøgelser giver for første gang nogle mere systematiske svar om omfang og resultater.

Udgangspunkterne for at skabe innovation på tværs af den offentlige og private sektor er vidt forskellige. Virksomheder skal tjene penge på et marked. Offentlige institutioner skal træffe afgørelser og levere service inden for rammer, politikere har besluttet. Men det forhindrer ikke, at offentlige arbejdspladser og private virksomheder sammen udvikler nye løsninger. Og når det lykkes, kan der skabes både privat vækst og offentlige kvalitetsforbedringer og besparelser. Derfor har det i snart 10 år været en højt prioriteret dagsorden at fremme flere offentligt-private innovationspartnerskaber (OPI).

Men er OPI en universalopskrift på succesfuld innovation i alle tilfælde? Hvilke værdier skabes – og hvor høj er succesraten reelt?

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

To nye undersøgelser giver for første gang nogle mere systematiske svar for en langt større andel af det innovationsorienterede offentlige-private samarbejde end tidligere. Vi ved eksempelvis nu, at der i 22 procent af alle offentlige innovationer samarbejdes med private virksomheder under én eller anden form. Samt at cirka 1 ud 5 blandt de mest involverede offentlige og private parter i OPI-samarbejder på velfærdsområdet vurderer, at de har opnået henholdsvis besparelser og øget omsætning ved at deltage i et OPI. Nogle OPI’er leverer altså de efterstræbte resultater. Men langt fra alle.

Resultaterne sættes til debat på en Innovationscafe, som KORA og COI afholder den 4. november i København (Fuldt booket). Læs mere om resultaterne i Pdf-dokumentet, nederst på denne side.

Resultaterne er baseret på den første nationale spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 260 kendte OPI’er på velfærdsområdet og med deltagelse fra i alt 299 offentlige og private parter. OPI-spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i marts 2015 i et samarbejde mellem et ph.d.-projekt på Roskilde Universitet, Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og KORA.

Desuden præsenteres nye resultater fra Innovationsbarometeret, verdens første statistik om offentlig innovation, som Center for Offentlig Innovation (COI) har udført sammen med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse. Undersøgelsen baserer sig på svar fra 1.255 offentlige arbejdspladser.

Mest Læste

Annonce