Når politikerne er i førertrøjen: Kolding og Odsherred sætter innovation højt

Politik

05/10/2016 15:37

Nick Allentoft

Borgmestrene fra Kolding og Odsherred kommuner fortæller samstemmende, at vedholdenhed og ideer, der kommer nedefra, er helt afgørende for den offentlige innovation.
Designvuggestuer og ”Landsby Makeover” er to af de lidt fremmedartede begreber, man stifter bekendtskab med, når blikket går til Kolding og Odsherred kommuner, placeret så forskelligt som i et jysk vækstområde og på den sjællandske udkant.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Trods forskelligheden er begge kommuner helt uafhængigt af hinanden slået ind på et nyt spor. Udviklingssporet, hvor innovation er drivende, og afsættet begge steder startede med en vision.

I Kolding vil man designe livet, mens Odsherred har skabt sit omdrejningspunkt i det naturlige fællesskab.   Visionen er afgørende for det engagement, borgmestrene ønsker fra borgere, virksomheder, institutioner og kommunens ansatte, fortæller borgmester Jørn Pedersen (V).   -Visionen skal tages alvorligt, for vi vil være innovative i et samspil med borgerne og med offentlige og private virksomheder. Vores motto er, at vi skal være innovative fra ble til Ph.d., erklærer Venstre-borgmesteren.   Ingen retning uden politisk enighed   Hans borgmesterkollega på Sjælland, fremhæver, at enigheden på tværs af partier i byrådet er afgørende for den retning og omstilling, en vision sætter i gang.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

-Vores vision “Odsherred Det Naturlige Fællesskab” er enstemmigt vedtaget i byrådet. Det er præmissen for det hele, og det er anledningen til den konsensus, der er omkring de innovative tiltag. De eneste problemer, vi egentlig løber ind i engang imellem, er egentlig lovgivning, fortæller Thomas Adelskov (S).

I begge kommuner har visionen skabt en fælles ramme, hvorunder der er rigelig plads til den alsidighed, som forskellige politiske partier skaber. Med visionen har kommunerne åbnet døren til en ny måde at drive politik på.   Ideerne vælter ud   -Vi er så heldige at have en masse byrådsmedlemmer, der nærmest spytter ideer ud på samlebånd. Derfor er jeg ofte den, der må træde lidt på bremsen – simpelthen for ikke at vælte administrationen, fortæller Adelskov.   Det kan Jørn Pedersen genkende, for det er ikke ideer, der mangler, men med visionen har kommunen og politikerne fået en retning, som tilfører den politiske samtale og -forhandling et konstruktivt element.   -Vi stiller hele tiden spørgsmålet: Hvordan skaber man det, man gerne vil? Design er jo ikke bare noget æstetisk, der har med formgivning at gøre – det er en måde at tænke på, som vi kalder for designtænkning.

De Politiske Innovatører

Artikelserien “De Politiske Innovatører” er udgivet af Center for Offentlig Innovation i samarbejde med DenOffentlige.Formålet er at sætte fokus på de folkevalgtes rolle i fornyelsen af den offentlige sektor.Er du folkevalgt politiker eller offentligt ansat et sted, hvor I eksperimenterer med politikernes rolle i den offentlige innovation, så skriv om jeres eksempel til Ole Bech Lykkebo fra Center for Offentlig Innovation.

Kolding Kommune har for eksempel en såkaldt designvuggestue 'Sanseslottet', hvor børnene udfordres til at tænke kreativt. I folkeskolen og på ungdomsuddannelserne har man også indbygget elementer af design og innovativ tænkning i undervisningen - nå ja, og så huser kommunen selvfølgelig også Danmarks Designskole.

I Odsherred Kommune har det største og mest innovative tiltag handlet om at blive optaget på UNESCO's geopark program. Det lykkedes i 2014, og et af resultaterne fra det forløb blev en strategi for at skabe såkaldt stedbunden vækst – altså vækst, der er knyttet til området, og som ikke med et fingerknips kan flyttes til Polen eller Asien.   Kolding: 1000 borgere skabte visionen   Allerede med tilblivelsen af Kolding Kommunes vision kom begrebet designtænkning i brug, fortæller Jørn Pedersen.   Visionen blev vedtaget i 2012, og forud var der foregået en designproces med involvering af op mod 1.000 borgere, virksomheder og foreninger. De blev alle bedt om at komme med deres input i den ene ende, og ud i den anden ende kom så kommunens vision.   -I dag bruger vi designtænkning så meget som muligt. Vi har for eksempel udviklet en ny borgerplan i en kreativ fælles proces. Det har ledt til en helt anden tilgang i vores kommune til det at være syg, fortæller Jørn Pedersen.

Borgmesteren har over de senere år fået bekræftet, at de gode ideer flyver bedst, når de er rodfæstet hos rigtige mennesker. Derefter skal der tålmodighed til.

Lad ideerne komme nedefra   -Ideer skal først og fremmest komme nedefra, så går det hele meget lettere. Vi skal som politikere give plads til, at medarbejderne kan arbejde med innovation, og endelig skal vi være vedholdende. Det her er en langtidsinvestering, og derfor nytter det ikke noget at give op, hvis resultaterne ikke kommer med det samme. Derfor minder vi os selv om det her hvert år i december, når vi fejrer visionens fødselsdag, fortæller V-borgmesteren fra Kolding.   Præcis samme erfaringer har Thomas Adelskov gjort sig i Odsherred.   -Man skal facilitere der, hvor der er nogen, der har gode ideer, og man skal lade være med at trække stikket for tidligt. Der kan godt være en lille tendens til, at man slukker for projekter, hvis de ikke kører efter et år. Vores erfaring er, at projekter minimum skal have tre år, før man kan vurdere, om det var en god ide eller ej. På den måde adskiller vi os ikke fra private virksomheder, der investerer. Man er nødt til at sætte det lange lys på, og kan ikke forvente at have overskud efter det første år, siger Thomas Adelskov.   De to borgmestre fremhæver hver et eksempel, som viser, hvor effektivt det kan være, når borgere og kommune finder sammen om nye løsninger.   Innovationen gælder også huller i vejen   I Kolding Kommune er det noget så banalt som huller i vejene, der viser, hvordan alle vinder, når designtænkningen slår rod.   I 2013 præsenterede kommunen appen ”Giv et praj”, der gør det let for borgerne at indrapportere huller i vejene, hærværk eller andre forhold, der kræver kommunens opmærksomhed.   Borgeren tager ganske enkelt et billede af hullet, skaden, eller hvad det nu måtte være. Derefter tilknyttes en beskrivelse samt GPS-koordinater, og det hele sendes så til kommunen. I dag modtager man på den måde mere end 3000 praj om året.

Jørn Pedersen betegner initiativet som en succes på flere måder.

-Det betyder dels, at vi i dag langt hurtigere får udbedret de skader og mangler, der opstår rundt omkring på vores veje og anlæg. Men det er også med til at engagere borgerne – også dem, der måske synes, vi snakker for meget om design og andre lidt diffuse størrelser. Pludselig er de også begyndt at bruge en app, som netop er frugten af innovativ tænkning. Det er en lille succes i sig selv, siger han.   Byforskønnelse og fællesskab   I Odsherred gjorde den socialdemokratiske borgmester, Thomas Adelskov, sig samme erfaringer, da kommunen lancerede projekt ”Landsby Makeover”.   Her fik flere af kommunens byer tildelt 25.000 kommunale kroner, som de derefter kunne bruge til at forskønne deres by. Den by, der gjorde det bedst, vandt 50.000 kr., og selvom projektet lyder banalt, fik både borgmesteren, forvaltningen og borgerne ny inspiration til tiden efter.   -Borgergrupperne ude lokalt byforskønnede meget billigere end kommunen kunne gøre det, men fik også et ny og stærkere ejerskab til deres eget område. Samtidig opstod nogle fællesskaber, som ikke eksisterede før, og kommunens medarbejdere høstede nogle værdifulde erfaringer med at passe og vedligeholde vores kommune, fortæller Adelskov.     Thomas Adelskov (S) om den største udfordring:   -Den største udfordring har nok været, at det nogle gange kan være svært for administrationen at følge med. Den skal jo sikre, at vi har alle de nødvendige tilladelser, og at vi ikke bryder nogle love, når vi spiller ud med nye initiativer. Borgerne derimod vil bare gerne derud af, og har ikke altid tålmodighed til at vente på sagsbehandlingen. På den måde er det en læreproces, både for borgerne, men i særlig grad for administrationen.   Jørn Pedersen (V) om kritik med mening:   -Politik er udvikling og åben debat og derfor er vi langt fra at have borgfred i byrådet, bare fordi vi følger en vision. Tværtimod er det en politisk opgave at holde debatten i gang og ideudviklingen levende. Med vores designtænkning bliver flere mennesker inddraget i ideudviklingen, og så bliver politisk kritik nødt til at ske med mening. Min oplevelse er derfor, at den politiske debat og kultur bliver bedre af det, vi har gjort.   MERE VIDEN: Innovation i Kolding Kommune:   Innovation og udvikling i Odsherred Kommune:  

Mest Læste

Annonce