Netværk for offentlige innovationschefer

Ledelse

18/8/15 12:38

Paul Sauer

Innovation organiseres på vidt forskellig vis (også) i det offentlige, men er du chef for en enhed, der har det organisatoriske hovedansvar for innovation i din organisation, så er vores nye netværk måske interessant for dig.

Innovationsprocesser inden for politiske rammer

Mange offentlige arbejdspladser har de senere år valgt at arbejde målrettet med innovation – forstået som en målrettet indsats for at skabe nye eller væsentligt forbedrede politikker, reguleringer, teknologiske løsninger, serviceydelser mv. Typisk sker dette gennem øget involvering af borgere og andre eksterne aktører og ved at introducere nye former for organisationsinterne, tværgående udviklingsprocesser.

Innovationsprocesser i det offentlige adskiller sig fra tilsvarende processer i den private sektor ved, at de skal gennemføres inden for rammerne af et politisk mandat, der i sagens natur kan skifte ved nye poster i regering, byråd og regionsråd. Desuden skal de gennemføres i overensstemmelse med krav til åbenhed og ligebehandling.

Vi har registreret en stigende interesse for erfaringsudveksling blandt offentlige innovationschefer. Det får os nu til at udbyde dette nye netværk. 

Møder og tidsplan (nærmere beskrivelse følger)

Møderne afholdes på skift hos deltagerne og vil indeholde en præsentation af og friendly fire-session om værtsstedets innovationsarbejde. Det forventes, at deltagerne er villige til åbent og ærligt at dele udfordringer og personlige erfaringer.

På hvert andet møde vil der være et inspirationsoplæg fra en internationalt anerkendt innovationsprofil.

Netværket faciliteres af Diana Arsovic Nielsen, innovationschef i Københavns Kommunes Innovationshus, og Sune Knudsen, programchef i Dansk Design Center, i samarbejde med Center for Offentlig Innovation (COI). Anders Klöcker, innovationschef i NaturErhvervstyrelsen, er initiativtager til netværket. Leder af Center for Offentlig Innovation, Pia Gjellerup er formand for netværket.

Opstartsmøde den 17. september 2015 kl. 10:30-20, inkl. middag

1. møde den 5. november 2015 kl. 10:30-14:30

2. møde den 25. februar 2016 kl. 10:30-14:30

3. møde den 12. maj 2016 kl. 10:30-14:30

4. møde den 17. august 2016 kl. 10:30-14:30

Pris

Prisen for deltagelse (inkl. oplægshonorarer) er 12.000 kr. årligt per deltager plus transportudgifter.

Tilmelding

Maks. antal deltagere: 25.

Udvælgelsen sker efter ansøgning til netværkets formand.

Ansøgningsfrist er 1. september 2015 kl. 12.00. Alle ansøgere får besked inden for en uge.

Ønsker du at høre mere om og ansøge om at komme med i netværket for innovationschefer? Skriv til Pia Gjellerup, leder af COI, på [email protected] og send et par linjer med om dig selv, dit ansvarsområde, hvad du ønsker at få ud af netværket, og hvad du kan bidrage med. Du kan også ringe på tlf. 61 81 31 01.


Vi har sideløbende oprettet et spredningsnetværk for innovationskonsulenter, projektledere m.fl. ansat i kommuner, regioner og stat. Netværket er forbeholdt innovatører i den offentlige sektor, som ønsker at sprede egne innovative ideer og løsninger og gerne vil lære af og ’stjæle’ fra andre. Læs mere om netværket her: Netværk for spredning af offentlig innovation.

Ønsker du at høre mere om spredningsnetværket for offentlige innovatører? Skriv til chefkonsulent i Center for Offentlig Innovation, Majken Præstbro på [email protected] eller ring på tlf. 61 81 31 04.

Annonce