Ny COI-bog: Innovation øger effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor

Velfærd

31/10/2016 11:18

Paul Sauer

Børnehaver, sygehuse og uddannelsesinstitutioner er gode til få kvalitet og effektivitet ud af genbrug, viser Innovationsbarometeret. Bogen giver gode råd, praktiske eksempler og en lang række nye indsigter i offentlig innovation.

Der er godt nyt til politikere, offentligt ansatte,  forskere og andre, der interesserer sig for udviklingen af den offentlige sektor.

COI har netop udgivet bogen ”Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation”, som med helt nye analyser viser, hvordan offentlig innovation skaber kvalitet og effektivitet. Inspirationskilden har været OECD-landenes målinger af innovationen i den private sektor. Danmark er det første og hidtil eneste land, der har gentaget kunststykket i den offentlige sektor.

Temaside om Innovation

Vi samler alt indhold om innovation på en temaside. Find den her.

”Håbet er, at bogen kan hjælpe de enkelte offentlige arbejdspladser til at få endnu mere effektivitet og kvalitet ud af innovationsarbejdet, nu vi kan vise, ’hvad de andre gør’. Med bogen vil vi også gerne styrke grundlaget for beslutningstagere i kommuner, regioner og ministerier,” fortæller Ole Bech Lykkebo, analysechef i COI og forfatter til bogen.

RECEPTION FOR BOGUDGIVELSEN

Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført sammen med Danmarks Statistik. Derudover har 200 praktikere og eksperter bidraget til bogen med konkrete eksempler, gode råd og fortolkninger af analyseresultaterne.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Foruden politikere tæller skaren af bidragsydere også kommunale, regionale og statslige medarbejdere af alle slags - 3F’ere, HK’ere, sosu-assistenter, pædagoger, folkeskolelærere, sygeplejersker, læger, ingeniører, innovationschefer og kommunaldirektører. Ligesom der også er bidrag fra de mange andre, der hjælper den offentlige sektor med innovationen: Private virksomheder, borgere, frivillige foreninger, fonde og vidensinstitutioner.

Genbrug er guld

En af analyserne i bogen viser, at  73 procent af de nye produkter, services og organisationsformer helt eller delvist er genbrug af andres gode løsninger.

”Det er sjældent, at man kopierer én til én. Ofte bliver man inspireret af andre og tilpasser andres gode løsninger til sin egen sammenhæng. Det er ret overraskende, at tre ud af fire genbruger andres løsninger. Det underminerer i  den grad myten om en offentlig sektor, der lukker sig om sig selv, og ikke vil låne, lære og bruge hinandens løsninger,” siger Ole Bech Lykkebo.

Analyserne viser tilmed, at når en presset økonomi sætter innovationerne i gang, er de offentlige arbejdspladser endnu bedre til at tilpasse og genbruge.

”Dét er rasende godt nyt for skatteborgerne. For på den måde kan for eksempel Holbæks løsninger jo genbruges af Herning og omvendt. I en tid med knaphed på ressourcer er der jo ingen grund til at løse det samme problem to gange,” siger Ole Bech Lykkebo.

En anden af bogens analyser viser, at 79 procent af innovationerne sker i eksternt samarbejde – og at det giver højere kvalitet.

”Vi kan se, at når man samarbejder med andre uden for arbejdspladsen, er der større chance for at få højere kvalitet ud af innovationerne. Det er ny viden i forhold til tidligere,” siger Ole Bech Lykkebo.

Bogen viser også, hvordan mange forskellige aktører kan igangsætte – eller hæmme - offentlig innovation. Der sættes lys på både politikere, borgere, medarbejdere, private virksomheder, frivillige, vidensinstitutioner, teknologi og økonomi. De fleste er helte, men nogle spiller også af og til også skurkeroller i fortællingen om de nye løsninger i kommuner, regioner og i staten.

www.coi.dk/innovationsbarometer finder du alle eksempler, råd og grafikker fra bogen. Her kan du også downloade e-bogen gratis eller bestille et fysisk eksemplar (250 kr.).

Mest Læste

Annonce