Praktikantbesøg satte tanker i gang og skabte nye relationer

Ledelse

18/08/2015 14:26

Paul Sauer

Forud for septembers landsdækkende praktik-uge har Center for Offentlig Innovation selv testet konceptet og haft besøg af en innovationspraktikant. Det satte tanker i gang og skabte en fortrolig relation for begge parter.

En passende forstyrrelse

Midt i en hektisk uge i begyndelsen af 2015 fik Center for Offentlig Innovation praktikbesøg af Kirsten Engholm fra Region Midtjyllands innovationsenhed, MidtLab. Og det har ingen af parterne fortrudt.

“Vi havde besøg af Kirsten i en hel uge, og hun indgik i arbejdet fra første dag,” siger COI’s Majken Præstbro. Hun fortæller, at Kirsten Engholm hurtigt viste sig som en værdifuld sparringspartner.

“Man kigger pludselig på sin egen praksis udefra. Et lille sted som vores bliver hurtigt lullet ind i en bestemt måde at tænke på, og så er det godt med den ekstra refleksion og passende forstyrrelse, som en praktikant er.”

Også Kirsten Engholm opnåede et nyt blik på hverdagen.

“Fordi jeg kommer fra en anden innovationsenhed, spejlede jeg hele tiden det, jeg kender fra min egen virkelighed, i deres virkelighed,” siger hun.

Feedback førte til ændringer

Temaside om Innovation

Vi samler alt indhold om innovation på en temaside. Find den her.

Efter besøget nedfældede Kirsten Engholm sine tanker på skrift, og det har COI haft stor glæde af.

Blandt andet observerede praktikanten, at COI kunne blive bedre til at udvikle strategier for at slippe eksisterende projekter, så der blev bedre plads til de nye.

“Det har vi tænkt en del over siden,” siger Majken Præstbro og fortæller, at besøget fra Midtjylland også var med til at ændre fokus for et tværgående netværk for spredning af offentlig innovation, som COI har etableret.

Praktikbesøg skabte varig relation

Nok så vigtigt er imidlertid det fortrolighedsforhold, som praktikugen førte med sig, pointerer både Kirsten Engholm og Majken Præstbro.

“Jeg tror, at det at have været kolleger gennem en hel uge med fremmede mennesker skaber en relation, som gør, at jeg nu ved, at jeg kan skrive til dem når som helst,” siger Kirsten Engholm.

Den nye relation kom allerede i brug, da Kirsten Engholm efter praktikopholdet sammen med en kollega blev inviteret på besøg hos COI for at levere sparring på et af centerets projekter.

Det frugtbare samarbejde er dermed fortsat langt ud over praktikugen, ligesom COI har opnået et grundigere kendskab til Region Midtjyllands arbejde med innovation gennem samtalerne med Kirsten Engholm.

Vasketøjet skal luftes – og tales om

En forudsætning for den værdifulde, varige relation er imidlertid, at man tør lukke folk helt indenfor, siger Majken Præstbro.

“Vi gjorde meget ud af ikke at være anderledes, end vi ellers ville have været. Vi planlagde ikke noget særligt til hende. Hun skulle bare være med i ugens arbejde, som det nu tilfældigvis var.”

“Det gjorde lidt ondt på os, at hun kom til at møde os i en uge, hvor vi havde vældig travlt bag skrivebordet med et udbud, hvor vi kun en enkelt dag kom ud af København, og hvor vi så de samme mennesker flere gange. På mange måder en atypisk uge, men alle uger har jo noget specielt og noget generelt,” siger Majken Præstbro.

For en praktikant betyder den tillidsfulde tilgang, hvor praktikanten deltager i hverdagen uden særlige hensyn, at man også ser “det beskidte vasketøj”, siger Kirsten Engholm – og det forpligter:

Man skal turde konfrontere sin vært med det mindre behagelige, man har observeret, pointerer hun. Ellers risikerer observationerne bare at blive til en sladderhistorie i en anden sammenhæng.

“Jeg har gjort meget ud af at være helt sikker på at vende tilbage til dem med de ting, jeg havde iagttaget, så det ikke blev til en historie, jeg skabte om dem, men derimod noget, vi snakkede med hinanden om.”

Læs mere om innovationspraktikken i uge 37 på http://coi.dk/hovedaktiviteter/innovationspraktik/

Mest Læste

Annonce