Sygeplejerskes idé indtager hele Rigshospitalet

Velfærd

07/01/2015 17:00

Paul Sauer

Med projekt IdéRiget har Rigshospitalet indsamlet ideer fra medarbejdere og testet de bedste i et intensivt innovationsforløb. For ung kræftsygeplejerske betyder det, at hun nu skal i gang med at rulle ny behandlingsform ud over hele hospitalet.

Behandling i eget hjem

Fra 2015 vil Rigshospitalet tilbyde blodkræftpatienter kemobehandling i deres egne hjem. Frem for at blive indlagt kan patienterne vælge at blive sendt hjem med en pumpe spændt om livet, som automatisk leverer medicinen direkte i deres blodårer på de rette tidspunkter.

Temaside om Innovation

Vi samler alt indhold om innovation på en temaside. Find den her.

“Det betyder enormt meget for patienternes livskvalitet, at de kan opretholde deres daglige rytme, gøre de ting de plejer og være sammen med deres børn og ægtefæller”, fortæller kræftsygeplejerske Katrine Seier Fridthjof, som i år har testet behandlingen på syv meget tilfredse patienter.

Den unge sygeplejerske er – bakket op af sin afdeling – kvinden bag den nye behandlingsform, og blodkræftpatienterne er kun begyndelsen: Til foråret vil patienter på yderligere tre af hospitalets klinikker få tilbudt intravenøs behandling i hjemmet ved hjælp af pumpen, når de skal behandles for infektioner. Med tiden forventes løsningen at blive bredt ud til et stort antal afdelinger.

Dermed vil rigtig mange patienter kunne fravælge at blive indlagt med alt hvad dertil hører af afsavn, forhøjet risiko for infektioner og ringere muligheder for motion. Og hospitalet kan frigøre tid til andre opgaver.

Ledelsen gik målrettet efter folk på på gulvet

Den nye behandlingsform udspringer af innovationsprojektet IdéRiget, hvor Rigshospitalets ledelse målrettet har indsamlet ideer fra frontlinjemedarbejdere, udvalgt de bedste og givet folkene bag et halvt år til at teste og modne deres koncept.

“Hele grundideen med IdéRiget har været at mobilisere de folk, som er med i forreste linje, til at lave innovation. De står hver dag i treholdsskift og ser, hvad der bliver problematisk og hvad der kunne fungere bedre,” fortæller udviklingschef Peter Aagaard Nielsen.

“Katrine er et godt eksempel på, hvad man kan få ud af medarbejderne, når man giver dem seks måneder til at tumle med en idé og samtidig giver dem en uddannelse, så de ved, hvad de skal gøre”.

Eksterne eksperter valgte ideer ud

IdéRiget begyndte i 2013 med indsamling af ideer. Peter Aagaard Nielsen troppede op i kantinen og delte flyers ud, mens hans medarbejdere hængte plakater op ved alle hospitalets hundreder af elevatorindgange og annoncerede på intranet og i personaleblade.

75 forslag kom ind og 30 idemagere blev udvalgt til at pitche deres idé over for et “innovation board” med både interne og eksterne medlemmer.

“Nogle af de ti ideer, som gik videre, var ikke gået igennem, hvis ikke der havde været eksterne folk i vores innovation board. De har påvirket opfattelsen af, hvad der er muligt, og hvad der kunne være vigtigt at gøre noget ved,” siger Peter Aagaard Nielsen.

Tid til fordybelse

De ti udvalgte var bioanalytikere, læger, sygeplejersker og jordemødre. Den 1. marts 2014 rykkede de ud af deres vanlige vagtplaner og ind på et fælles kontor for at begynde seks måneders intensivt kursus- og idéudviklingsforløb.

“Det er selvfølgelig lidt af en investering, men det er det, der skal til – at folk får reel, sammenhængende og afskærmet tid,” siger Peter Aagaard Nielsen.

Idémagerne fik hjælp til alt det, de ikke kunne i forvejen: Projektledelse, økonomi og innovation – både fra Rigshospitalets egen udviklingsafdeling og fra innovationseksperter på DTU Business.

Hjælpen var helt afgørende, fortæller Katrine Seier Fridthjof – og peger samtidig på, at nøglen til succes har ligget i kombinationen af eksperternes viden og idémagernes solide forankring i det sundhedsfaglige arbejde.

“Det har ikke bare været et konsulentfirma, som er kommet udefra for at skabe forandringer. Og netop det, at vi er kommet fra marken, har gjort, at forankringen og forandringen ude på klinikkerne er blevet større,” siger hun.

“Jeg tror det her projekt har fået så stor succes, fordi jeg har kunnet forudsige mange af de problemer, som ville opstå undervejs.”.

Konceptet kan udbredes til hele den offentlige sektor

Peter Aagaard Nielsen erklærer sig helt enig. Hans tre råd til andre med mod på at gennemføre medarbejderdrevne innovationsprojekter lyder:

  • Vær ikke bange for at samle idéer ind blandt medarbejdere i forreste række – der er masser af gode, brugbare ideer at hente.
  • Sørg for, at erfarne folk står parat til at hjælpe idémagerne videre med coaching, sparring og supplerende viden.
  • Vær parat til at sætte den nødvendige tid af og fritage medarbejderne fra deres daglige opgaver i en periode.

Med de råd givet videre er det bare med at kopiere Rigshospitalet, mener udviklingschefen:

“Hele den offentlige sektor kan jo gøre sådan noget her, det er ikke bare noget, man kan gennemføre på et hospital”.

LINK: Se videoklip hos DR om kræftpatienten Mette Hedegaard, der tilbragte sommeren med at få kemobehandling hjemme i haven:

Kræftpatient får kemo hjemme i sin hængekøje

Mest Læste

Annonce