Udviklingsjordemoder: "Samarbejde på tværs er ikke så svært – bare kom i gang!"

Velfærd

29/5/18 11:24

Paul Sauer

Udviklingsjordemoder Jette Ranum har gennemført flere innovationsprojekter på tværs af sektorer og siloer. Hun mener, at man bare skal komme i gang – og at det er lettere, end mange tror.

"Jeg kan godt høre, det lyder naivt – men nu har jeg gjort det to gange. Og det fungerer!"

Sådan siger Jette Ranum, udviklingsjordemoder på Hospitalsenheden Vest i Herning. Hun gennemført flere innovationsprojekter på tværs af sektorer og siloer, og hendes budskab er klart:

"Bare grib knoglen og kom i gang. Samarbejde på tværs er ikke så svært. Ofte går meget tabt i forberedelser og usikkerhed på, om idéen nu er god nok. Men for mig handler det om at være åben og turde stille sig ud i feltet. Så oplever du pludselig at have venner, du ikke vidste, du havde, og du får nye perspektiver på dit projekt," siger Jette Ranum, der også har en fortid som innovationskonsulent i Region Midtjyllands innovationsenhed MidtLab.

Samarbejde giver højere kvalitet

Innovationer lavet i samarbejde med andre fører ofte til højere kvalitet. Det viser tal fra COI's Innovationsbarometer, som også viser, at især samarbejde med andre offentlige arbejdspladser uden for ens egen kommune, region eller ministerområde giver nye løsninger kvalitet.

Jette Ranum har blandt andet været med til at udvikle app'en 'Samspil', der skal hjælpe nybagte og kommende forældre til at holde en god dialog med hinanden og undgå konflikter.

App'en er udviklet i samarbejde med de fem fødesteder i Region Midtjylland og er siden lanceringen i januar taget i brug på mere end 40 procent af alle landets fødesteder og hos sundhedsplejersker i flere kommuner.

Læs mere om app'en på Region Midtjyllands hjemmeside

Man skal bare gøre det

Jette Ranum forstår ikke, hvorfor der er så meget debat om det svære i at bryde siloer ned:

"I stedet skal man bare gøre det. Jeg har som praktiker aldrig oplevet at brænde mig på at række ud efter andre – tværtimod. Selvfølgelig er der nogle, der siger nej, men generelt er folk flinke og vil rigtig gerne lege med. Særligt hvis det er noget, de kan se en mening i," siger hun.

Selv mener hun, at samarbejde på tværs er vigtigt for at sikre de perspektiver og indspark, der skal til for at skabe de bedste løsninger:

"Og borgeren ser altså ikke forskel på, om du er ansat i kommunen, regionen eller staten, eller om du er jordemoder eller sundhedsplejerske. De skelner ikke, for det er ikke vigtigt for dem. De vil bare have den bedste service eller det bedste tilbud," siger Jette Ranum.

Håndplukkede medarbejdere

I forbindelse med udviklingen af app'en 'Samspil' håndplukkede hun selv og ringede til medarbejdere på andre fødeafdelinger, hun mente ville være interesserede i og som kunne bidrage med noget til projektet.

"Det lyder meget enkelt, men det er også lidt utraditionelt. Normalt vil man lægge en plan og sige: 'Nu skal vi lave noget, og så skal vi have en fra hver afdeling med'. Det går jeg ikke så meget op i. Jeg ringer rundt til dem, jeg tænker kan være interesserede eller som er dygtige. Og så inviterer jeg dem med. Ellers ender du med at have nogen siddende ved bordet, som faktisk ikke har nogen aktier eller en interesse i projektet," siger Jette Ranum.

Hun advarer også mod at udvikle idéen for meget, før man inviterer andre til samarbejde:

"Mange synes, at de skal have pudset idéen helt færdig, før de stiller sig frem med den. Men man skal være nysgerrig og åben for indspark. Andre mennesker går døde, hvis man præsenterer et projekt eller en dagsorden, der er alt for færdigudviklet. Man skal give andre rum og plads til at spille med tidligt i processen. Også selvom det betyder, at man føler, at man udstiller sig selv," siger hun.

Fem gode råd

Både medarbejdere fra regioner og kommuner og fra private virksomheder var med i de arbejdsgrupper, der kvalificerede arbejdet med udviklingen af 'Samspil'. Du kan læse Jette Ranums fem gode råd til tværgående samarbejde her:

1. Grib knoglen. 

Du finder venner uventede steder, og det nytter ikke at sidde alt for lang tid og forsøge at planlægge sig ud af det hele. Kom ud over stepperne.

2. Håndpluk folk.

Vælg de mennesker, som du ved har en interesse i projektet – eller som kan bidrage til det. Alle skal ikke være med.

3. Vær nysgerrig og åben.

Nysgerrighed kan drive dine projekter nye steder hen – og gøre dem meget bedre, end du havde regnet med. Vær åben for indspark.

4. Tro på, at andre gerne vil lege med. 

Myten om lukkede siloer holder ikke. Mange vil faktisk rigtig gerne bidrage – især, hvis de kan se en mening med det.

5. Styr din usikkerhed og forfængelighed.

Du skal turde stille dig frem med et projekt, der ikke er færdigt. Ofte går folk døde i noget, der er alt for gennemtænkt, og som de ikke selv har nogen indflydelse på. Inddrag andre tidligt i forløbet.

OM OFFENTLIG INNOVATION

  • Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre.
  • Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.
  • Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.
  • COI udgiver Innovationsbarometeret. Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført i samarbejde med Danmarks Statistik. 2.363 ledere – fra hver 6. offentlige arbejdsplads – har deltaget. Danmark er det første land, der måler innovationen i den offentlige sektor. Inspirationen har været OECD-landenes målinger af innovationen i den private sektor.
     

Annonce