COK er kommunernes eget kompetencecenter

Velfærd

12/9/16 12:36

Udviklingen i den offentlige sektor forandrer kerneopgaven i disse år og betyder, at både ledere og medarbejdere skal ændre rutiner og mindset. Det kræver både en faglig og kulturel omstilling, som skaber behov for kompetenceudvikling.

På stort set alle kommunale velfærdsområder er kerneopgaven i disse år under forandring og skal løses på nye måder. Store reformer og omstillinger som folkeskolereformen, beskæftigelsesreformerne, udviklingen af det nære sundhedsvæsen og omstillingerne på det specialiserede socialområde har sat nye mål for opgaveløsningen.

Skal ændre rutiner

Eleverne i folkeskolen skal lære mere gennem nye læringsformer, åben skole og digitalisering. På beskæftigelsesområdet skal refusionssystemerne omsættes til hurtigere og mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på overførselsindkomster. På sundhedsområdet skal kommunerne håndtere hurtigere udskrivelser fra sygehusene og tilbyde flere og mere omfattende indsatser i borgerens hjem. Og på det specialiserede socialområde skal der for eksempel findes nye balancer mellem specialiserede institutioner og boformer tættere på netværket.

Udviklingen betyder, at både ledere og medarbejdere skal ændre deres rutiner og mindset. Og det kræver både en faglig og en kulturel omstilling, som skaber behov for kompetenceudvikling.

Ny ejerstrategi for COK 

KL’s bestyrelse vedtog kort før nytår en ny ejerstrategi for COK. Essensen af ejerstrategien er, at COK er en helt central aktør for kommunerne, når medarbejdere og ledere skal omstille sig til fremtidens arbejdsopgaver og metoder.

COK er kommunernes kompetencecenter i forening, så COK har som opgave at levere de uddannelsestilbud, kommunerne efterspørger. Og det er uddannelsestilbud, som flugter med de konkrete udfordringer på arbejdspladsen.

Efter-og videreuddannelsen er kun relevant, hvis den bringes i spil i dagligdagen på arbejdspladserne. Ellers risikerer efteruddannelse i bedste fald at være spild af tid og penge og i værste fald en forhindring for omstillingsarbejdet. Derfor er det så afgørende, at der er operatører inden for efter- og videreuddannelse, som indgående kender kommunernes hverdag og har fingeren på pulsen, i forhold til hvilken retning opgaveløsningen udvikler sig i.

Det gør COK, og det er COK’s fornemste succeskriterie at stille aktiviteter til rådighed, som matcher kommunernes behov. COK skal løse opgaven i et tæt samspil med KL og de kommunale netværk, så COK konstant er på forkant med de aktiviteter, som kommunerne kommer til at efterspørge i takt med at reformer og omstillinger besluttes politisk. Samtidig kan COK via sit kommunekendskab understøtte en helhedsorienteret vinkel på opgaveløsningen. Man skal kende sit fagområde og være dygtig til sit fag, men man skal også bidrage til, at borgerne oplever helhed og sammenhæng i opgaveløsningen.

Udfordres som politiker

COK skal i de kommende år spille en central rolle som kommunernes kompetencecenter, der understøtter kompetenceudviklingsmuligheder for ledere og medarbejdere, der er midt i store omstillinger. Og COK skal skabe rum, hvor kommunalpolitikerne kan mødes på tværs af partier og kommuner og udveksle erfaringer om politikerrollen. Samtidig med at man også som politiker har mulighed for at dygtiggøre sig på nogle af de felter, hvor man bliver udfordret.

Indlægget har tidligere været bragt i Danske Kommuner den 9. september 2016.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce