COK har taget temperaturen på ledernes kompetenceudviklingsbehov

Ledelse

17/8/16 2:38

I en rundspørge blandt 42 kommunale ledere i beskæftigelsesindsatsen i 39 forskellige kommuner har COK før sommerferien spurgt, hvilke områder der udfordrer medarbejderne mest, og hvor der er størst behov for at styrke deres kompetencer.

Det har COK gjort for at blive skarpere på, hvordan de i beskæftigelsesteam bedst muligt understøtter den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Hvilke områder er mest udfordrende?
På tværs af kommuneskel og regioner peger de kommunale ledere på, at der er størst behov for at styrke medarbejderne inden for virksomhedssarbejdet og tværfagligt samarbejde.

- Når man dykker ned i besvarelserne, kan man se, at der er geografiske forskydninger i, hvad kommunerne ser som de største udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig viser undersøgelsens resultater tydeligt, at der er bred enighed om, at der er behov for at styrke kompetencerne i jobcentrene landet over, og særligt inden for fire af de fem områder, vi spurgte ind til i undersøgelsen, siger Dorthe Nielsen, chefkonsulent i COKs beskæftigelsesteam.     

De mest udfordrende områder er:

1. Virksomhedssamarbejdet (54%)

2. Tværfagligt samarbejde (46%)

3. Borgersamarbejde (41%)

4. Flygtninge og integration (41%)

5. Unge og uddannelse (27%)       

Hvilken type kompetenceudvikling er der brug for?
Ifølge de kommunale ledere på beskæftigelsesområdet er det ikke så meget lovkurser, der er brug for, som der er brug for at arbejde med tilgang og metode samt at sætte mål i samarbejde med borgeren, iværksætte og gennemføre indsats, følge op på progression i udviklingen og måle, om resultatet er nået.

- I mange år har man i den kommunale beskæftigelsesindsats været optaget af reformer og lovændringer, men undersøgelsen bekræfter min egen erfaring om, at man efterhånden har accepteret reformer som et grundvilkår i beskæftigelsespolitikken. Derfor er fokus også flyttet væk fra lovgivningen mod resultatskabelse og tilgang og metode for at styrke en kontinuerlig indsats trods de hyppige omstillinger, siger Dorthe Nielsen, der indtil for et halvt år siden var borger- og arbejdsmarkedschef i Høje Taastrup Kommune.   

Behov for kompetenceudvikling:

1. Tilgang og metode (57%)

2. Skabelse af mål, indsats, progression og resultater (53%)

3. Koordinerende og helhedsorienteret sagsbehandling (32%)

4. Processtyring (22%)

5. Lovkurser (18%)

6. Strategiudvikling og implementering (15%)

7. Økonomi (8%)

COKs beskæftigelsesteam er gang med at se på, hvordan de kan udvikle kompetenceforløb, der understøtter virksomhedssamarbejdet og tværfagligt samarbejde med fokus på tilgang og metode samt mål, indsats, progression og resultater.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce