Folkemødedebat: Hvordan oplever børn, forældre og ansatte god ledelse i børnehaven?

Ledelse

13/6/18 4:23

På Folkemødet inviterer COK til debat om god ledelse i landets børnehaver og daginstitutioner - med med afsæt i Ledelseskommissionens rapport og den nye dagtilbudslov.

Vi vil sammen med dagtilbudsledere, kommunale embedsmænd, politikere og forældre diskutere og nuancere de dilemmaer, krav og forventninger, som nutidens ledere af dagtilbud oplever. 

I Danmark findes der 4.761 dagtilbud. I de mange dagtilbud er der tusindvis af ledere, souschefer og afdelingsledere, hvis opgave er at skabe de bedste vilkår for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse – et konkret eksempel på High Impact ledelse.

Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudslov i kraft. Loven vil – sammen med Ledelseskommissionens anbefalinger – markant ændre vilkårene for ledelse af de mange dagtilbud.

For det første skal lederne finde indholdet i dagtilbudsloven og læringsmålene for de pædagogiske læringsmiljøer meningsfulde. For det andet skal lederne løbende evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. For det tredje skal de styrkede pædagogiske læreplaner give medarbejderne et fagligt råderum. Og for det fjerde skal lederne af dagtilbuddene sikre, at den pædagogiske praksis er baseret på systematiske evalueringer og faglige refleksioner.

I mere end 50 år – lige siden Den Kommunale Højskole i Grenaa – har COK gennem videndeling og erfaringsudveksling understøttet kommunerne i kompetenceudvikling.

Derfor hjælper COK også gerne med at oversætte de nye kompetencebehov til praksisnære færdigheder og faglig ledelse hos de mange dagtilbudsledere i landets kommuner.

På Folkemødet ser COK derfor frem til en kvalificeret debat om krav og forventninger til den moderne leder af et dagtilbud i krydsfeltet mellem hverdag og vision.

Vi håber, at Folkemødedebatten vil komme med gode bud på, hvad der skal til, for at børnene, forældrene og medarbejderne oplever velfungerende pædagogiske læringsmiljøer og god faglig ledelse i landets mange børnehaver og daginstitutioner.

I forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger forventer COK at få en betydelig rolle i lederudvikling i forhold til faglig ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). På medarbejderniveauet ser COK sig selv som en naturlig og integreret del af de nye behov for kompetenceudvikling, der opstår i kølvandet på dagtilbudsloven og de skærpede krav til brug af læreplaner – også i dagplejen.

I COK er vi derfor overbeviste om, at en fælles kommunal indsats i forhold til kompetenceudvikling inden for dagtilbudsområdet ikke bliver mindre i de kommende år.