HR-analyse: Tværgående indsatser fylder i kommuerne

Ledelse

16/11/17 9:00

Tværgående indsatser fylder på den kommunale HR-udviklingsdagsorden. Det viser den årlige HR-analyse, som COK gennemfører sammen med Offentlige HR-chefer.
Hvert år tager COK og foreningen Offentlige HR-chefer (OHRC) temperaturen på kommunal HR. Den årlige survey identificerer styrker, udfordringer og udviklingsperspektiver indenfor kommunal HR.   I 2017 er der øget fokus på at gøre indsatser mere tværgående, viser undersøgelsen. 77 % af de adspurgte angiver, at tværgående og tværfaglige indsatser fylder mere i 2017, efterfulgt af organisationsudvikling og forandringsledelse samt sygefravær og sundhedsfremme.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Respondenterne oplever desuden, at det meste fylder mere, hvilket lægger et stort pres på HR, der med uændrede ressourcer alligevel synes at lykkes med opgaven – formentlig grundet effektivisering af arbejdsgange og styrkede kompetencer.

Når kommunernes og HR’s udviklingsdagsorden sammenholdes på en top 3, går kun effektivisering igen. Ifølge HR prioriterer kommunerne digitalisering, mens HR’s vigtigste dagsorden er ledelse og talentudvikling. 

HR fremhæver at deres af adgang og nærhed til direktionen er en af deres tre største styrker, mens ressourcer synes at være den største udfordring. HR oplever, at MED-systemet har etableret gode samarbejdsrelationer de fleste steder, men oplever samtidig, at de er udfordrede af en tung struktur med mange møder uden reel værdi. 

Læs hele HR-analysen her. Et nyttigt bidrag til nødvendig dialog
- Årets HR-analyse 2017 kan forhåbentlig være et nyttigt bidrag til den nødvendige dialog i kommunerne om, hvordan HR-funktionerne bedst understøtter den kommunale dagsorden og skaber merværdi ift. løsning af kerneopgaverne, siger Poul Erik Hansen, afdelingschef i COK, og fortsætter: 

- Analysen peger på at HR-funktionerne leverer på mange samtidige opgaveområder og komplekse dagsordener. Det er derfor vigtigt, at HR-funktionen hele tiden er skarp på sine roller og ansvarsområder, bidrag og prioriteringer ift. at være den værdiskabende samarbejdspartner med den kommunal organisation. HR-analysen kan være en god anledning til at syreteste, hvor og hvordan HR-funktionen bedst bidrager til kerneforretningen.

En retningspil for temadag og udviklingsaktiviteter
OHRC har bidraget til gennemførelse af undersøgelsen. Ikke blot har bestyrelsen bidraget til spørgerammen, medlemmerne af foreningen har svaret på spørgeskemaet, men for foreningen er resultatet af stor betydning.

- Den årlige HR-Survey er et vigtigt parameter og retningspil for vores aktiviteter i foreningen. Resultatet af surveyen fortæller jo hvilke HR-tiltag som de offentlige HR afdelinger arbejder med helt aktuelt, fortæller OHCR-formand Kim Nissen.

- Resultatet af undersøgelsen er af stor værdi, fordi den er så aktuel, og fordi at besvarelserne kommer direkte fra HR-maskinrummet. Foreningen afvikler hvert år Personalepolitisk Dag for alle ansatte i landets offentlige HR-afdelinger samt andre interesserede, og resultaterne fra den nye survey giver god inspiration, når vi sammen med COK sætter programmet for dagen sammen, slutter Kim Nissen.