Hvordan mindsker vi brugen af magt?

Velfærd

30/08/2017 07:00

Bring de forskellige fagligheder i spil, lyder det fra COK’s Jeanette Schjællerup.

Hvordan mindsker vi brugen af magtanvendelse over for udsatte borgere? Og hvilke kompetencer skal du som fagperson eller personalegruppe mestre?

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

De spørgsmål har man arbejdet aktivt med i Vejle Kommune, hvor antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse er faldet. Ifølge Jeanette Schjællerup, cand.jur. og faglig leder i Velfærdsstaben i Vejle Kommune, er der flere grunde hertil. For det første har Vejle Kommune fokus på at udnytte medarbejderne og ledernes kompetencer på tværs af fag og trække på de erfaringer, der virker. Og for det andet arbejder de forskellige personalegrupper aktivt på at forbedre samtalen med borgeren.

Bring fagligheder i spil
- Det er en fælles opgave at nedbringe antallet af indberetninger. Derfor kræver det også en fælles indsats. Har man fundet en metode, der virker på demensområdet, kan det også nemt være, at den virker på fx handicapområdet, forklarer Jeanette Schjællerup, der udover at være faglig leder i Vejle Kommune også underviser på COKs kursus om magt- anvendelse.

Det er ifølge Jeannette Schjællerup nødvendigt, at vi også helt konkret i det daglige arbejde bringer hin- andens kompetencer i spil. Mange fagpersoner er hver dag inde over borgerens liv, og vi er nødt til hele tiden at indtænke relevante fagpersoners kompetencer og betydning for borgeren, inden vi griber til magtanvendelse.
- Hvis en borger f.eks. har motorisk uro eller regulær smerte, kan det påvirke reaktionen på det næste, bor-geren skal forholde sig til. Her vægter vi den forebyggende indsats højt. Vi skal nå at gribe ind, før borgeren mister kontrollen. Vi skal med andre ord allerede medtænke f.eks. fysioterapeuten i processen, så vi på den måde sikrer, at vi slet ikke når til, at borgeren mister kontrollen, siger Jeanette Schjællerup.

Et andet og meget vigtigt fokuspunkt i forhold til at nedbringe antallet af indberetninger om magtanven- delse, er samtalen med borgeren. Efter Jeanette Schjællerups opfattelse er det ofte her, kommunen fejler, fordi timing er forkert.

Ifølge Jeanette Schjællerup skal personalegruppen stille sig selv spørgsmålet: ”Hvornår er det, vi præsen- terer borgeren for den eller de ændringer, der skal ske?” Mærker vi, at tidspunktet for samtalen ikke er det rigtige, skal vi trække os. Det øger chancen for, at vi lykkes.
- Når en borger har udadreagerende adfærd, er det eksempelvis ikke tidspunktet at introducere borgeren for en alarm. Der må vi som personale ikke opgive og ty til magtanvendelse, men i stedet komme igen, når der er ro på, forklarer Jeanette Schjællerup.

Artiklen har været bragt i Magasinet Pleje. 

 

Mest Læste

Annonce