Driftlederuddannelsen: Ledere sender "plejer" på pension

Ledelse

01/11/2016 20:42

Driftsledere er begejstrede for den lovpligtige uddannelse til jobbet, som er lidt af et kinderæg med både jura, ledelse og teknisk drift. Mød to ledere, der har taget ansvar for opgaven efter uddannelsen.

Både den ældre øbo og den yngre bybo er enige om, at den lovpligtige driftslederuddannelse inden for spildevand er et kinderæg af en uddannelse med hele tre overraskelser: Miljøjura, teknisk drift og ledelse.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Jeg er positivt overrasket over, hvor god driftslederuddannelsen er. Især den tekniske del har jeg fået meget ud af i form af ny viden og værktøjer til, hvordan jeg optimerer spildevandsanlægget med biologisk rensning, så mængden og sammensætningen af bakterier ikke løber løbsk i sommerferien, hvor befolkningstallet på Læsø er femdoblet, siger Kim Fjordmand, der er driftsleder i Læsø Forsyning A/S. 

Foruden tips og tricks til den tekniske drift, spildevandsprocesser og vedligeholdelse af anlægget byder den lovpligtige driftslederuddannelse også på både miljøjura og ledelse. 

Ung med driftssikker
For den 34-årige driftsleder på Danmarks største spildevandsanlæg i København, Rasmus Spange, har uddannelsens jura-del og indblik i ledelse især haft interesse.

- Jura-delen har givet mig meget. Kort efter at vi havde gennemgået lærestoffet om myndighed, lovgivning, retningslinjer og miljøforståelse, fik jeg besøg af vores tilsynsmyndighed. Her var det pludselig meget nemmere at tale med. Jeg følte mig mere på hjemmebane og oplevede en større grad af tillid fra tilsynet, fortæller Rasmus Spange, der er driftsleder på Biofos, der renser spildevand for knap en million mennesker.

Som daglig leder for 38 medarbejdere har Rasmus Spange en naturlig interesse i ledelse og ledelsesværktøjer. Ledelsesmodulet på driftslederuddannelsen har inspireret ham til at gå i gang med at uddanne sig yderligere inden for ledelse.

En øjen- og døråbner
På Læsø har driftslederuddannelsen været med til, at Kim Fjordmand har gjort op med ’plejer’.

- I seks år har jeg været driftsleder på Læsø, og jeg må indrømme, at før jeg tog driftslederuddannelsen, kørte jeg en del af driften efter princippet ’plejer’ ud fra de retningslinjer, som min forgænger havde indført. Nu er jeg i gang med at udvikle driften, så vi løbende tager prøver, som vi analyserer og justerer driften efter, forklarer den 57-årige driftsleder, der har en uddannelsesbaggrund som smed og siden maskinmester.

Driftslederuddannelsen har ikke kun åbnet øjnene, men også døre for Rasmus Spange, der gennem uddannelsen har fået et netværk, som han løbende kan sparre med.

- Jeg har fået et nyt netværk, som jeg kan udveksle erfaringer med. Hvis jeg eller en af mine medarbejdere har et problem, som vi ikke lige selv kan finde løsningen på, så kan det være, at nogle i netværket kan hjælpe, siger Rasmus Spange, der til trods for sin unge alder allerede har været driftsleder på Biofos i to år. 

Fakta om uddannelsen:
PROFESSIONELT LEDERSKAB AF SPILDEVANDSFORSYNINGSANLÆG

COK udbyder den lovpligtige driftslederuddannelse for spildevandsanlæg. Uddannelsen indeholder tre moduler med efterfølgende eksamen:

1) Myndighed og miljøforståelse

2) Teknisk drift og vedligeholdelse

3) Ledelse og samskabelse

De tre moduler i uddannelsen lægger op til den bevisgivende prøve, som er forudsætning for at være driftsleder på et spildevandsanlæg.

Artiklen har været bragt i fagbladet Teknik & Miljø, oktober 2016.

Mest Læste

Annonce