Konference: FIT i Danmark - implementering og erfaringer

Velfærd

26/10/2017 07:00

For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback Informed Treatment), når Socialstyrelsen og COK byder velkommen til den nationale konference FIT i Danmark – implementering og erfaringer.

Målet med konferencen er at samle de konkrete, danske erfaringer med metoden FIT inden for det sociale område. Der er efterhånden mange aktører, kommuner og regioner i Danmark, der arbejder med eller er i den spæde opstart med metoden. Konferencen bliver derfor en dag for alle, der arbejder med eller er undersøgende i forhold til FIT.

FIT som metode
FIT involverer ikke blot praksis og borgerne, men også organiseringen af praksis. Implementering af FIT får således implikationer på flere niveauer. På denne konference vil vi søge det fælles overblik.

FIT benyttes bl.a. i arbejdet med mennesker med misbrug, andre steder med udsatte børn, unge og familier, mennesker med psykisk sårbarhed m.fl. FIT-metoden er relevant uafhængigt af den specifikke problemstilling og indsats og kan anvendes med både børn og voksne. I dansk sammenhæng knytter FIT bl.a. an til kvalitetsudvikling, recovery-orientering og rehabilitering.

Lige nu begynder de første undersøgelser og mere systematiske erfaringer at dukke op i Danmark. Hvordan virker FIT, hvilken effekt medfører arbejdet med FIT, hvad siger borgere og professionelle, og hvordan med organisationen?

Konferencens formål er først og fremmest at sætte scenen for en samling af disse erfaringer, give inspiration, indsigt og nysgerrighed på, hvordan andre er kommet godt i gang, men også at lære af de barrierer, diskussioner og overvejelser, der kan være undervejs. Samtidig vil konferencen pege fremad mod nye muligheder og sammenhænge for anvendelse af FIT i socialt arbejde.

Sagen er nemlig den, at FIT er en konkret metode til at arbejde langt mere systematisk med det, vi har ønsket på det sociale område i mange år: at sætte borgerens fokus i centrum for indsatsen. På engelsk siger man, at FIT ”fits”. På denne konference vil vi konkret opleve, om og hvordan det også er tilfældet i Danmark.

Målgruppe
Målgruppen er bred, og et af formålene er netop at FIT-fagpersoner kan samtale om erfaringer og praksis. Derfor er dagen både for udviklingsmedarbejdere, ledere og fagprofessionelle, der arbejder med eller gerne vil arbejde med FIT.

Tilmelding og mere info her: www.cok.dk/FIT

Mest Læste

Annonce