Nyt administrativt fællesskab

Velfærd

24/05/2017 08:45

Et jobrotationsforløb i Aarhus Kommune sikrer bedre rammer for fælles kompetenceudvikling og har bragt Børn og Unge et skridt nærmere målet om at skabe en faglig fælles administration.
KAMBU - Kompetenceudvikling af Administrative Medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus Kommune – er et samarbejde mellem Børn og Unge i Aarhus Kommune, COK, VIA og HK Kommunal.   En af de mange administrative medarbejdere, som har været afsted på KAMBU, er Pia Bak Jensen, der til dagligt sidder som administrativ medarbejder i Ung i Aarhus Fællesadministration, Børn og Unge, Aarhus Kommune.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Pia Bak Jensen, der også er med i KAMBU-projektets styregruppe, er yderst positiv omkring projektet og føler sig i dag endnu mere som en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune. En af grundene hertil er bl.a., at hun på forløbet mødte kollegaer, der sidder med lignende arbejdsopgaver som hende, men som hun ikke tidligere har haft direkte kontakt til i dagligdagen – med KAMBU opstår der nye fællesskaber.

- Efter KAMBU har vi fået skabt et stærkere netværk på tværs af kollegaer. Der er en bedre kommunikation imellem afdelingerne. Jeg har fx fået en meget bedre forståelse for, hvad de laver i lønafdelingen, og jeg har fået en anden tilgang til mine opgaver, forklarer Pia Bak Jensen og kommer med et eksempel: ”Når spørgsmålet ”Hvorfor skal jeg godkende den regning i morgen?” kommer, svarer jeg nu; ”Jamen det skal du fordi…” i stedet for ”Det er fordi, at sådan gør vi – eller det plejer vi”.   Nye opgaver kræver nye løsninger At tilgangen til opgaverne har ændret sig, kan administrativ leder på Åby Skole, Jette Jul Nevado, nikke genkendende til. Hun oplever, at den administrative personalegruppe har endnu mere fokus på kvaliteten i forhold til håndteringen og løsningen af kerneopgaverne.   - Mine medarbejdere er blevet langt mere selvstændige. De er omstillingsparate og spiller selv mere ind på opgaverne. De spørger ikke mig hver gang eller ringer til forvaltningen, hvis der noget, de er i tvivl om. De går selv i gang med at undersøge, hvordan opgaven kan løses og er blevet mere nysgerrige på fx vores it-systemer, forklarer Jette Jul Nevado, der bl.a. er i gang med at inddrage medarbejderne i budgetlægningen og andre økonomiopgaver. Opgaver, som hun tidligere selv har siddet med. At medarbejderne er med inde over sådanne opgaver, frigør ressourcer fra Jette Jul Nevados skrivebord og giver rum til ledelse og arbejdet med de mange nye opgaver, der hele tiden kommer til og skal tænkes ind i de mange opgave-flow, som håndteres af administrationen.    

- Vi får flere og flere opgaver, og vi er simpelthen nødt til at se på, hvordan vi løser dem smartere. Og her er KAMBU-projektet jo fantastisk – for det har uden tvivl bidraget til nytænkning, siger Jette Jul Nevado, der også er med i KAMBU-projektets styregruppe.

Praksisnær undervisning og tid til fordybelse At KAMBU er en succes blandt de administrative medarbejdere, skyldes ikke mindst måden, kompetenceudviklingstilbuddet har været organiseret på. Det mener Jane Kortnum, der er projektleder på KAMBU og specialkonsulent i Personale under Børn og Unge i Aarhus Kommune.   - Jobrotationsordningen gør, at der er nogen til at tage sig af opgaverne hjemme på arbejdspladsen. På den måde kan de faste medarbejdere fordybe sig i uddannelsen på fuld tid med ro i sindet. Og som en sidegevinst har ca. en tredjedel af de vikarer, vi har brugt, fået fast arbejde.   KAMBU har også haft fokus på at gøre undervisningen så praksisnær som overhovedet muligt. Det betyder, at de administrative medarbejdere, som har været afsted på KAMBU, bl.a. er blevet undervist af repræsentanter fra Børn og Unges fællesfunktion.   - Det er en stor opgave at skulle undervise og kræver mange ressourcer af den enkelte. Men det har uden tvivl også været en investering – ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for organisationen som helhed.  Det har gjort undervisningen meget praksisnær og bidraget til målet om at skabe et administrativt fælleskab, siger Jane Kortnum.   På vej mod et fagligt administrativt fællesskab Styregruppen bag KAMBU-projektet er generelt positiv stemte over for den udvikling, KAMBU medfører. - Vi er på rette vej og har taget et stort skridt i den rigtige retning. Men der er fortsat et udviklingspotentiale i forhold til at få skabt et egentlig administrativt fælleskab på tværs af enheder og områder. Og det arbejder vi videre med, siger områdechef i Børn og Unge, Thorkil Andersen. Jane Kortnum er enig; ”Vi har store ambitioner, og KAMBU har kun indfriet en række af vores mål. Kompetenceudvikling  er en langtidsinvestering, og vi forestiller os helt sikkert, at vi på et tidpunkt laver KAMBU vol. 2.0.   Fakta om KAMBU KAMBU - Kompetenceudvikling af Administrative Medarbejdere i Børn og Unge –  er blevet til i et samarbejde mellem COK, VIA, HK Kommunal og Børn og Unge i Aarhus Kommune. Projektets formål har været at skabe et fælles koordinerede tilbud som ramme for kompetenceudvikling af alle administrative medarbejdere.

Projektet har været et tilbud til over 400 administrative medarbejdere i Børn og Unge, hvoraf 280 arbejder på folkeskoler, i dagtilbud, fritidsklubber og lignende. Det særlige ved KAMBU er, at uddannelsestilbuddene er kombineret med vikardækning, som er finansieret af jobrotationsydelse. På den måde har projektet også et socialt aspekt ved at hjælpe ledige i arbejde. Det har givet gode resultater: ca. en tredjedel af vikarerne har fået fast arbejde.

Tilbuddene i KAMBU har været opdelt i flere faser:  
  • Kompetenceafklaring af 230 medarbejdere i efteråret 2015
  • Fire ugers specialtilrettelagt Børn og Unge kursus for 112 medarbejdere i foråret 2016
  • Seks ugers kompetencegivende moduler (Diplom eller Kommunom - to hold i efterår 2016)
  • Tilpasning og udvikling af fremtidige tilbud.

 

Mest Læste

Annonce