Odense Kommune er på forkant med pædagogisk ledelse

Ledelse

11/10/2017 10:00

Odense Kommune er på én og samme tid på forkant med nationale anbefalinger til fremtidens skolelederuddannelse og et lokalt generationsskifte blandt skole- og dagtilbudslederne med en ny diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

I samarbejde med COK – kommunernes forening og læringspartner – tilbyder den fynske hovedstad en skræddersyet diplomuddannelse i pædagogisk ledelse til ledertalenter blandt nuværende medarbejdere.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Efter en meget omfattende rekrutteringsproces blandt ledertalenter i egne rækker tilbyder vi cirka 20 medarbejdere hvert halve år at begynde på COKs diplomuddannelse i pædagogisk ledelse. Hermed er vi allerede godt i gang med at implementere regeringen og KLs anbefalinger til en ny skolelederuddannelse, samtidig med at vi med rettidig omhu forbereder ledertalenterne på kommende lederopgaver inden for skole- og dagtilbudsområdet, siger Lene Lund Wulff, der er specialkonsulent i Skoleafdelingen i Odense Kommune. 

Ambitioner om at blive leder
29-årig Jeppe Trier Brix er et af de udvalgte ledertalenter i Odense Kommune. Samtidig med at han passer sit job som lærer på Holluf Pile Skole, er han i fuld gang med COKs diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

- Min tidligere leder fik øje på mine ambitioner om at blive leder, da jeg var i færd med at søge en stilling i en af nabokommunerne. Herefter fik hun mig overtalt til at blive, og vi blev enige om, at hun ville indstille mig til Odense Kommunes afklaringsforløb for lederaspiranter. Jeg kom gennem nøglehullet og er nu i gang med min lederuddannelse, fortæller Jeppe Trier Brix, der netop har fået 12 i fagene pædagogisk ledelse og kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere på COKs diplomuddannelse i pædagogisk ledelse.

Faglig og praksisnær diplomuddannelse
I tråd med anbefalinger fra regeringen og KLs arbejdsgruppe har Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune i samarbejde med COK tilrettelagt en diplomuddannelse for nye og kommende skole- og dagtilbudsledere, som er mere praksisnær, mere faglig og med større fokus på læring i egen organisation.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

I Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune er intentionen, at vores nuværende og kommende skole- og dagtilbudsledere i højere grad udøver faglig ledelse og involverer sig i lærerne og pædagogernes daglige arbejde med kerneopgaven, siger Lene Wulff og fortsætter:
- Ledelsen i dag skal være tæt på praksis, følge med i børnenes udvikling og læringsprogression og kunne give medarbejderne feedback på deres arbejde.

Afsæt i egne erfaringer
Malene Bøje Lindsted er også i gang med diplomuddannelsen i pædagogisk ledelse, og hun bekræfter, at uddannelsen tager afsæt i egne praksisnære erfaringer og læring i egen organisation.

- Siden jeg begyndte på COKs diplomuddannelse i pædagogisk ledelse, beder jeg om og involverer mig i så mange ledelsesmæssige opgaver som muligt. I den anledning er jeg i gang med at skabe et netværk mellem lærere og pædagoger, der arbejder med inkluderede diagnosebørn i Odense Kommune. Et arbejde hvor jeg har haft rig lejlighed til at skabe synergi mellem praksisnære erfaringer og teori fra uddannelsen, forklarer Malene Bøje Lidsted, der har arbejdet som lærer i 14 år på Skt. Hans Skole.

Netop samarbejdet mellem lærere og pædagoger er et centralt omdrejningspunkt i den måde, COK og Odense Kommune har tilrettelagt  diplomuddannelsen i pædagogisk ledelse.

Overgangen mellem dagtilbud og skole
På diplomuddannelsen i pædagogisk ledelse deltager både lærere og pædagoger. Intentionen er, at menneskelige relationer skal styrke samarbejdet mellem dagtilbuds- og skoleområdet.

- Vi forventer at få uddannet nogle kompetente lederaspiranter, der brænder for at gøre en forskel for vores børn og unge i byen. Samtidig ser vi en fordel i, at det er medarbejdere fra både dagtilbud og skole sammen på uddannelse. Det giver allerede nu resultater i gode samarbejdsrelationer på tværs og en indsigt i hinandens verdener – som på sigt vil gavne samarbejdet og overgangen mellem skole og dagtilbud, forklarer Lene Lund Wulff, der har været ansat fem år i Odense Kommune.

Diplomuddannelsen er endnu ikke evalueret, men Lene Wulff modtager løbende meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne, der alle har klaret sig godt til den netop overståede sommereksamen.

Hun er overbevist om, at med diplomuddannelsen i pædagogisk ledelse er Odense Kommune godt på vej til at imødekomme nationale forventninger og et lokalt generationsskifte.
- Allerede nu er vores erfaring, at deltagerne bliver ledere undervejs. Flere af første holds deltagere har allerede fået lederjob. Diplomuddannelsen i pædagogisk ledelse er en udviklingsproces, hvor de gennem forløbet  - nogle hurtigere end andre – udvikler sig til ledere, fortæller Lene Lund Wulff.

Fakta: Forløbet i Odense

Fase 1 (forår): Opsporing
Aktiviteter i forvaltningen med henblik på at spotte lederpotentialer (informationsmaterialer og ledermøder). Leder afvikler MUS og udarbejder handleplan sammen med den spottede medarbejder. Et vurderingsudvalg beslutter hvilke lederaspiranter, der skal starte afklaringsforløb. Forvaltningen afholder opstartsmøde for lederaspiranter og deres ledere

Fase 2 (sommer og efterår): Afklaringsforløb for lederaspiranter
HR Lystlund indkalder medarbejderen til persontest og individuel samtale i forhold til motivation. Lederaspiranterne og HR Lystlund har løbende møder, hvor de arbejder med kompetencer og transition. MUS med forventningsafstemning om det videre forløb. HR Lystlund faciliterer lederaspiranternes udvikling af ledelseskompetencer (leder-mentor, opgave-pool og netværk mellem lederaspiranter og deres ledere).

Fase 3 (sent efterår): Vurdering af lederaspiranter
Lederaspiranterne udarbejder en motiveren ansøgning. Lederaspiranter er til samtale med et vurderingsudvalg med henblik på forventningsafstemning og indstilling til uddannelse.

Uddannelse (følger semesterstart)
Gennemførsel af diplomuddannelse i pædagogisk og strategisk ledelse. Uddannelsen består af seks moduler, og før-lederne kan gennemføre to moduler om året. Nærmeste leder som mentor – lederopgaver i praksis og refleksion.

Sideløbende med fase 2, 3 og uddannelse gennemføres en mentorordning, praktiske øvelser og refleksion i forhold til ledelsesrelevante opgaver i egen eller andres organisation. 

Mest Læste

Annonce