Samskabelse: Playmakeren og Fælles-skaberen inviterer til temadag

Velfærd

27/9/16 5:00

Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune deler ud af deres viden om og erfaringer med at mobilisere og gentænke ”konsulentmusklen”, som et vigtigt redskab til at finde nye bud og løsninger på bæredygtig kommunal velfærd på COK-KL-temadag.

Der har i de senere år fra flere sider været fokus på, at velfærd ikke blot kan sættes lig ydelser, der produceres af det offentlige. Der er en stor interesse i kommunerne for et udvidet samarbejde med civilsamfundets og erhvervslivets aktører - en interesse for samskabelse.

Samskabelse handler om, at kommunerne løser kerneopgaven bedre, mere effektivt og innovativt med aktivering af ressourcer hos borgere, civilsamfund og virksomheder, og det kan give større accept og tilfredshed hos borgerne og skabe energi og medansvarlighed i civilsamfundet og det private erhvervsliv.

Der findes ikke en fast definition på samskabelse, ej heller en bestemt måde at arbejde med det på. Mange kommuner prøver sig frem og finder deres egne veje ind i arbejdet med samskabelse.

 Spørgsmålene er mange:

- Hvordan skal vi forstå kommunal velfærd og den kommunale kerneopgave, når vi samskaber den med andre?

- Hvordan kan vi ved at aktivere ressourcer i lokalsamfundet få mere og bedre velfærd for fortsat stramt kommunalt budget?

- Hvad kalder samskabelse på af kompetencer hos ledere og medarbejdere? Hvordan organiserer vi en organisatorisk parathed til samskabelse - på tværs af enheder og fagligheder?

- Hvordan får vi borgere, frivillige og private aktører til at samskabe med os omkring en række kommunale kerneopgave med definerede mål og løsninger?

- Hvornår skal vi holde os fra at tænke samskabelse som en løsning på vores kommunale velfærdsudfordringer?

Det er nogle af de svar, vi vil bestræbe os på at finde med afsæt i to konkrete erfaringer fra henholdsvis Skanderborg og Holbæk Kommune, når vi inviterer til temadag, der sætter fokus på dine opgaver, kompetencer og redskaber i arbejdet med at samskabe med ikke-kommunale aktører.

Skanderborg er playmakeren
I Skanderborg Kommune og Holbæk Kommune har de gennem nogen tid arbejdet på at mobilisere interne konsulenter til at praktisere samskabende velfærd.

Skanderborg Kommune har siden 2013 uddannet interne konsulenter til at være playmakers, som er optaget af at finde ressourcer hos alle og bringe mennesker sammen i meningsfulde fællesskaber. Playmakerne står på mål for og praktiserer et Kommune 3.0 med en ambition om at gentænke velfærd, fællesskaber, opgaver, roller og faglighed.

Skanderborgs Kommune 3.0 opererer med et paradigmeskift i at forstå og praktisere kommunal velfærdsudvikling. I Skanderborg servicerer, betjener og leverer man ikke til borgerne - som leder og medarbejder bringer man sin faglighed og andre kompetencer i spil for at understøtte borgerne i at finde bæredygtige løsninger. Ligesom en playmaker på håndboldbanen er opgaven for medarbejderen at spille de andre fri og gøre dem gode.

På temadagen vil playmaker Vibeke Breuerbach fortælle mere indgående om, hvad det vil sige at være playmaker, og hvordan hun i det daglige arbejder med opgaven. Hun vil også facilitere nogle gode playmaker-øvelser for deltagerne.

Holbæk Kommune er Fælles-skaberen
I Holbæk Kommune opererer et hold fælles-skabere som bindeled og katalysatorer mellem borgerne, frivillige, lokalområder og kommunen. Fælles-skabere er frontløbere for kommunens nye organisationsmodel Holbæk i Fællesskab og igangværende arbejde med at være en stærk medspiller for borgere, virksomheder, lokalområder.

14 udvalgte fælles-skabere på tværs af kommunens velfærdskerneområder arbejder som brobyggere mellem kommune og lokalsamfund - både når lokalsamfund vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med lokalsamfundet. Målet er at alle medarbejdere i kommunen på sigt bliver fælles-skabere.

På temadagen vil Lotte Rømer Grove, koordinator for fælles-skaberne, fortælle om, hvorfor Holbæk Kommune har valgt at gribe opgaven med at samskabe an ved at lave et korps af udvalgte medarbejdere til at bygge bro til borgere og lokalsamfund. Fælles-skaber Lone Nørgård Larsen fra kerneområdet Aktiv hele livet og kontaktperson for tre lokalområder vil komme med konkrete eksempler på, hvordan hun som Fælles-Skaber arbejder for at skabe bæredygtige resultater ved at være bindeled, vejviser og katalysator. Oplægget vil også være en ærlig fortælling om de indhøstede erfaringer og udfordringer med arbejdet på at lave en radikal kulturændring i at forstå og praktisere kommunal samskabt velfærd.

Værter på temadagen - den 9. 12.2016 i Herlev og 12.12.2016 i Århus -  er Astrid Christine Jensen-Kanstrup, konsulent, KLK, og Jeanet Hardis, chefkonsulent, COK. 

Oplægsholdere er Lotte Rømer, koordinator og Lone Nørgård Larsen, Fælles-Skaber, Holbæk Kommune og Vibeke Breuerbach, playmaker, Skanderborg Kommune.

Mere info og tilmelding her: http://www.cok.dk/playmakeren-faelles-skaberen

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce