Samskabelse - svaret på alt?

Velfærd

22/08/2016 08:19

Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

Konference: Samarbejdet mellem kommune og frivillige

I disse år er samarbejde mellem kommuner og frivillige i fokus i hele landet. Der eksperimenteres med forskellige former for samarbejde og samskabelse for at bringe civilsamfundet og frivilligheden ind i udviklingen af den velfærd, kommunerne producerer til borgere og virksomheder.

Sammen med aktører fra den frivillige verden indhenter landets kommuner nye erfaringer med borgerinddragelse, samskabelse og udvikling af nye initiativer.

Eksperimenterne og erfaringerne med at inddrage civilsamfundet og frivilligheden er også temaet for året Frivillighedskonference, som Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK  afholder i fællesskab.

Samarbejdet vokser
Omfanget af samarbejde mellem frivillige, civilsamfundet og landets kommuner er i vækst, men hvordan sikres det gode samarbejde mellem kommunen og de frivillige?

Det sætter årets Frivillighedskonference fokus på blandt andet ved at svare på følgende spørgsmål; Hvad er op og ned i samarbejdsmodeller og -former? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi skaber de nye samarbejdsformer for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus? Kan samarbejde med frivillige overhovedet betale sig?

Læs mere her

 

Mest Læste

Annonce