Thisted Kommune styrker dialogen med erhvervslivet

Velfærd

24/10/2017 09:29

Medarbejdere fra Teknisk Forvaltning, Erhvervsafdelingen og Jobcenteret i Thisted Kommune deltager i øjeblikket i forløbet Styrket Erhvervsdialog, arrangeret af COK. De er nu i gang med at omsætte ny viden til konkret adfærd i lokale virksomheder.

Forløbet i Styrket Erhvervsdialog giver konkrete bud på, hvordan vi som kommunal myndighed skal kommunikere med virksomhederne. Det handler om, at virksomhederne føler sig taget godt imod og har lyst til at indgå i en dialog med kommunen. Gennem forløbet Styrket Erhvervsdialog, som vi har afviklet i samarbejde med COK, er cirka 90 medarbejdere blevet trænede i at tage sig tid til at lytte til virksomhederne.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- De har lært at veksle mellem, hvornår de skal være myndighed, og hvornår de skal være serviceorgan. Redskaber der tilsammen gør, at vi mindsker risikoen for svære situationer, optrapning af konflikter og klagesager, fortæller Mogens Kruse Andersen, der er direktør for Teknik og Erhverv i Thisted Kommune.

På første del af forløbet, som blev afholdt før sommerferien, har ledere og medarbejdere arbejdet med nye metoder og værktøjer til at styrke en løsningsfokuseret dialog med det lokale erhvervsliv.

Dialog er omdrejningspunktet
Nutidens videnssamfund gør, at virksomhederne har ændrede forventninger. I dag forventer virksomhederne generelt mere af den enkelte sagsbehandler og kommunen som myndighed. En kendsgerning som netop har været med til at aktualisere behovet for nye metoder til at gå i dialog med virksomhederne i Thisted Kommune.
- Thisted Kommune har igangsat forløbet Styrket Erhvervsdialog, fordi vi har et ønske om, at alle sagsforløb bliver understøttet af en dialog, som bygger på en serviceminded indstilling, understreger Mogens Kruse Andersen.

Kim Daniel Larsen, der er sektionsleder for Plan, Byg og Data i Thisted Kommune, har deltaget i Styrket Erhvervsdialog og understreger, at forløbet har øget den fælles forståelse af, hvordan Thisted Kommune bedre kan servicere erhvervslivet.
- Personligt fik jeg et direkte samarbejde med Jobcenterets Virksomhedsservice, som ligesom os i Teknik og Erhverv også kommer rundt til mange virksomheder. Det vil sige, at vi i fællesskab – på tværs af afdelinger og forvaltninger – kan invitere til mere forhåndsdialog med virksomheder, men også samtidig – uanset forvaltning målrette en virksomheds henvendelse til den konkrete medarbejder. Altså vil virksomhederne blive guidet direkte igennem systemet til den sagsbehandler, som de skal tale med. Et bedre match vil give en mere ærlig, afslappet og åben dialog mellem kommune og virksomheder i fremtiden, siger Kim Daniel Larsen, der de sidste to år har været ansat som sektionsleder i Thisted Kommune.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Det, at Thisted Kommune har tænkt Styrket Erhvervsdialog som en tværorganisatorisk forløb, er en stor styrke for både organisationen og den enkelte medarbejder. Vi har haft omkring 90 ansatte fra Jobcenter, Erhvervsafdelingen og Teknisk Forvaltning med på fire hold, som alle har været tværfagligt sammensat. Det er min oplevelse, at det har været utrolig berigende for alle, når man har kunnet genkende og spejle sig selv i hinandens historier, samtidig med at helt nye indsigter og erkendelser opstår i en ny tværfaglig sammenhæng, siger Hanne Lykke, der er chefkonsulent i COK, og som har været med til at afvikle forløbene i Styrket Erhvervsdialog.

Hurtige resultater
Ifølge Mogens Kruse Andersen virker Styrket Erhvervsdialog motiverende på ledere og medarbejdere – ikke mindst fordi tilgangen hurtigt skaber resultater.
- På forløbet har COK-underviserne fokus på at give ledere og medarbejdere en forståelse af, hvad der er en serviceminded dialogform, og hvilke værktøjer der skal
i brug for at varetage den serviceminded dialogform. Fra ledelsens side har vi nu en forventning om, at en mere serviceminded dialog giver grundlag for en højere tilfredshed blandt de lokale virksomheder, og at virksomhederne får større forståelse for afgørelser og udtalelser. Kort sagt – vi forventer bedre afgørelser og beslutninger, der bygger på en konstruktiv dialog, fortæller direktøren for Teknik og Erhverv i Thisted Kommune.

Sektionsleder Kim Daniel Larsen er i fuld gang med at omsætte forløbets indhold i sin måde at arbejde på.
- Lige nu er den store gevinst, at vores medarbejdere alle har fået øget fokus på den konstruktive dialog. Medarbejderne har i lang tid arbejdet med den gode service og er generelt meget opmærksomme på, at vi skal lytte til og kæmpe for at få virksomhedernes ønsker til at lykkes inden for lovens rammer. Med forløbet i Styrket Erhvervsdialog er vi alle blevet endnu mere opmærksomme på, hvordan vi skaber organisatorisk sammenhængskraft og synergi ved at inddrage vores kolleger fra andre forvaltninger, fortæller Kim Daniel Larsen.

Styrket erhvervsdialog en del af strategien
Mogens Kruse Andersen har store forventninger til, at Styrket Erhvervsdialog er kommet for at blive i Thisted Kommune.

- Styrket Erhvervsdialog skaber vækst og virker motiverende på både ledere og medarbejdere,
fordi de kan se resultater med det samme. Metoden bygger på nogle grundværdier, som det er vigtigt, at vi som kommune ikke slipper af syne. Vi har netop lagt sidste hånd på en strategiplan, hvor blandt andet Teknik og Erhvervs omdømme er et væsentligt fokuspunkt, siger Mogens Kruse Andersen.

Han er overbevist om, at forløbet har været udbytterigt, og at ledere og medarbejdere nu glæder sig til at bruge værkstøjerne til gavn for erhvervslivet i Thisted Kommune.
- Styrket Erhvervsdialog er et kulturforandringsprojekt, der arbejder med den enkelte medarbejders mind-set i forhold til samarbejde og samspil med virksomhederne – og når kommunen har myndighedskasketten på. For at lykkes fordrer det en solid ledelsesforankring med et fælles ejerskab, som det vi ser i Thisted Kommune. På tværs af afdelinger har ledelsen skiftevis været repræsenteret på de forskellige hold. Den signalværdi skal man ikke underkende – og slet ikke når ledelsesfokus fastholdes i et insisterende nærvær. Ledelse af faglighed kræver synlig ledelse, hvor medarbejderne løbende udfordres på mindset og deres tilgang til virksomhedsservice, pointerer Hanne Lykke, chefkonsulent i COK.

Artiklen har været bragt i Teknik & Miljø, oktober 2017.

Mest Læste

Annonce