Uddannelse i konflikthåndtering giver lægesekretærer større robusthed

Velfærd

09/06/2017 07:00

Lægesekretærerne på vestjysk akutafdeling har lært at konflikthåndtere patienter, som reagerer voldsomt og pårørende, som er i sorg. Det har givet dem redskaber til at optræde mere professionelt og har gjort arbejdspladsen mere attraktiv.

To lægesekretærer har lige været i retten i Holstebro for at vidne. En patient havde optrådt truende på akutafdelingen, og han blev dømt. Det er sjældent, at arbejdet udvikler sig så dramatisk. Men det giver tryghed at vide, hvordan man skal agere, hvis det sker.

Derfor har lægesekretærerne på den vestjyske akutafdeling fået input til, hvordan de håndterer udadreagerende patienter og pårørende i sorg. Det er sket på personalemøder, hvor nøglepersoner fra sygeplejen og politiet har undervist sekretærerne. De har også lært om frigørelsesgreb.

Først og fremmest har Hospitalsenheden Vest i Holstebro og Herning skabt et nyt uddannelsesforløb for lægesekretærer på akutafdelinger. Det består navnlig i konflikthåndtering og læring på arbejdspladsen. Meningen er, at uddannelsesforløbet skal gøre de ansatte mere robuste.

Tredje hold er i gang med forløbet lige nu. De øvrige akutafdelinger i Region Midtjylland sender deltagere. Også fra andre specialer kommer der sekretærer. Uddannelsen strækker sig over tolv dage, inklusive mundtlig eksamen. Det er ikke "bare" et kursus. Uddannelsen er kompetencegivende. Den udløser 10 af de såkaldte ECTS-point. De fleste deltagere får udgifterne dækket af HK's kompetencefond.

Berolige patienter
Meningen med forløbet er at styrke lægesekretærernes indsigt i deres egen rolle på akutafdelingerne - både nu og i fremtiden på supersygehuse. De skal være dygtigere til at arbejde sammen med læger, sygeplejersker og andre faggrupper.

Lægesekretær Dorte Nowack har lige siden sin uddannelse arbejdet i det akutte. Det nye forløb gør hende endnu mere sikker på, at det er her, hun hører til. Nu har hun tjek på endnu flere udfordringer.
- Jeg har lært teknikker til at berolige patienter. For eksempel ærligt at sige, at jeg desværre ikke kan afkorte ventetiden. Men at jeg kan byde på en kop kaffe, et tæppe eller tænde for tv i venteværelset.
- Jeg har hørt om forskellige persontyper. Med den viden kan jeg bedre agere professionelt over for folks forskellige reaktioner, mener Dorte Nowack.

At turde turde
Det nye forløb for akutsekretærer bygger videre på et projekt med kompetenceudvikling af lægesekretærer, som Hospitalsenheden Vest gennemførte fra 2010 til 2015. Det bestod meget af helt korte kurser. Hospitalets akutafdeling stammer fra 2008 og havde i begyndelsen svært ved både at rekruttere og holde fast i lægesekretærer. Det var nyt for dem at arbejde i treholdsskift og alle årets dage.

Uddannelse har hele tiden været et instrument til at gøre arbejdspladsen attraktiv.
- I de tværfaglige teams skal vi indgå på lige fod. Derfor skal vi tro på os selv. Vi skal fungere ligeværdigt. Vi skal turde. Det ruster den nye uddannelse også til, siger ledende lægesekretær Marianne Knudsen.

Opbygning
Forløbet er opbygget af to dele: Først et dagskursus om det praktiske arbejde på akutafdelingen. Den anden og væsentlige del bygger på et af valgfagene fra kommunomuddannelsen. Det er faget "Konflikthåndtering og læring". Det er i forløbet her specielt tilpasset akutafdelingerne.
- Dermed får deltagerne også et af de valgfag, som de har brug for, hvis de ønsker at tage kommunom-uddannelsen, siger Birgit Meldgaard Sangill, der er uddannelsesansvarlig lægesekretær.

Ingen ro
Ledende overlæge Tommy Andersson deltager på den indledende dag. Han brænder for projektet, og han signalerer, at ledelsen lægger vægt på det. Deltagerne møder også en innovationskonsulent, der fortæller om, hvordan sygehusene udvikler sig i fremtiden. Det bliver nomade-organisationer. Der bliver ikke "ro til arbejdet". Der flyttes hele tiden rundt. De ansatte skal gang på gang indgå i nye relationer. Det er den samme underviser, der gennemfører kommunom-faget hver gang. Derfor kan der løbende justeres blandt andet ud fra deltagernes tilbagemeldinger.

Det rykker
For Marianne Knudsen er det afgørende, at der er tale om et kompetencegivende forløb. De nye evner dokumenteres og kan bruges andre steder bage!er. Samtidig stiller det forventninger til deltagerne.
- For mange er det udfordrende at skulle skrive en opgave og til eksamen. Vi mærker, at det fylder meget for dem, siger Marianne Knudsen.
- Men vi oplever også, at det rykker. Derfor vil vi gerne efterhånden have alle sekretærer af sted. Det er nemmere at bruge ny viden, når alle har hørt det samme. Vi får et fælles sprog.

Artiklen har været bragt i DL Magasinet (HK), den 26. maj 2017.

Mest Læste

Annonce