“Vores forarbejde stilles betingelsesløst til rådighed for alle, der vil styrke det offentligt private samarbejde og skabe udvikling og vækst,” siger Peter Bamberg, der har været projektleder i OPI-Lab.
“Vores forarbejde stilles betingelsesløst til rådighed for alle, der vil styrke det offentligt private samarbejde og skabe udvikling og vækst,” siger Peter Bamberg, der har været projektleder i OPI-Lab.

Døren er åben for en kulturforandring: OPI på vej mod næste fase

Ledelse

16/12/14 5:46

Nick Allentoft

En række nye værktøjer kan spare formuer på offentlige projekter og sikre at løsningerne når frem til udbud og implementering. Men der er stadig et stykke vej endnu, lyder det fra blandt andet den nyudnævnte topchef i Københavns Kommune, Mikkel Hemmingsen i ny bog.

Uigennemsigtig jura, usikkerhed om effekten og synlige kulturelle forskelle får ofte skylden for, at det bliver business as usual i den offentlige sektor. En potentiel forandring bliver udskudt, og de samme hospitalssenge og andre kendte løsninger indkøbes igen, selvom perspektiverne ved fornyelse er store og relevante, set i lyset af de udfordringer den offentlige sektor står overfor.

Læs mere om OPI

Følg vores store tema med fokus på offentlig-privat-innovationssamarbejde, OPI. Klik her.

Sådan er hverdagen ofte, men fra nu af behøver det ikke være sådan længere, udtaler projektgruppen bag OPI-Lab. Gennem nu tre år har de ledt efter og siden søgt at knuse de sten, der står i vejen for et dynamisk værdiskabende samarbejde mellem erhvervslivet og den offentlige sektor. Offentlig-privat-innovation (OPI) kalder man det. Perspektiverne har længe været store og nu er værktøjerne til at lette samarbejdet i praksis klar til brug på opiguide.dk,

“Afsættet for OPI-Lab var at udnytte den efterspørgsel, der er i den offentlige sektor, til at skabe vækst i den private sektor,” fortæller Tina Husbond, der var medlem af den tværregionale Task Force i OPI-Lab.

“Der er meget symbiose i det her. Det er ualmindelig vigtigt, at få skabt det rum, hvor symbiosen folder sig ud for alvor, for der er så stort et potentiale i det her,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, John Christiansen, der også har fulgt OPI-Lab fra begyndelsen.

“Vores forarbejde stilles betingelsesløst til rådighed for alle, der vil styrke det offentligt private samarbejde og skabe udvikling og vækst,” siger Peter Bamberg, der har været projektleder i OPI-Lab.

 

Har slået knaster i stykker

Gennem de sidste tre år har en gruppe mennesker interviewet, involveret, udviklet, uddannet, trænet, testet og med laboratorier og kuglepenne slået knaster i stykker og skrevet på modelaftaler og guider, udviklet værktøjer og koncepter samt beskrevet en række cases.

“Vi har haft som hovedmål at fjerne så mange barrierer som muligt - herunder de juridiske - og samtidig skabe så enkle og stærke anbefalinger og værktøjer, at de første skridt mod et innovationspartnerskab mellem offentlige aktører og erhvervslivet blev nemmere. Det mener jeg er lykkes,” siger Susan Dalum.

“Lovgivningen rummer  store udfordringer og farlige faldgruber i det øjeblik, at man som offentlig myndighed ønsker  en kreativ udviklingsproces med en virksomhed op til den formelle udbudsproces - altså inden man har besluttet sig til det produkt, man vil købe. Men det er samtidig også på dette tidspunkt, at potentialet for værdiskabelse for alle parter er størst, og med de nye juridiske modelaftaler, der er godkendte af de relevante statslige myndigheder, kan det nu lade sig gøre!” forklarer Peter Bamberg.

“Vi har konkret lavet et juridisk kontraktgrundlag, der fjerner udfordringerne inden for tre centrale juridiske områder. Rettigheder, statsstøtte-regler og risikoen for diskvalificering fra et udbud, hvis dialogen har været for tæt mellem udbyder og leverandør,” fortsætter Peter Bamberg.

Han peger på, at optimal håndtering af de tre områder er afgørende for at skabe et reelt gennembrud på OPI-området og dermed en bedre og mere værdifokuseret dialog mellem det offentlige og de private aktører.

“Vi har gjort et kæmpe forarbejde og investeret rigtig mange penge og ressourcer de sidste tre et halvt år på at skabe et solidt grundlag for den kulturforandring, som rigtig mange står og tripper for at sætte igang, og som man politisk og ledelsesmæssigt har talt rigtig meget om,” mener Peter Bamberg.  

 

Incitamenter og opfølgning

Netop kendte standarder og arbejdsmetoder har stor betydning for den offentlige sektors evne til at gå i en ny retning. Det viser en anden side af de sidste tre års erfaringer, hvor mange har arbejdet med OPI. Indtil nu har der primært været fokus på at starte projekter op og få erfaringer med OPI, men tiden er nu inde til at bruge de indhøstede erfaringer til at sætte fokus på værdiskabelsen i OPI projekterne og professionalisere samarbejdet, siger eksperterne.  

“Vi har over 250 OPI-projekter i gang i dette land, heraf er en del gengangere, så aktiviteten er til stede. Til gengæld mangler der i høj grad viden om effekten af denne aktivitet – det gælder både effekten på jobskabelsen og på innovationen. Der mangler i lige så høj grad incitamenter og belønning til de, der tager handsken op,” skriver Mikkel Hemmingsen i den nye bog OPI - debat og perspektiv, der udkom for nylig.

Han er kritisk over for den måde både offentlige og private aktører går til mulighederne.

“Man kan få det indtryk, at der er mere fokus på at sætte initiativer i gang end at følge op på, om OPI som løsningsmodel reelt bidrager til at udvikle bedre sundhed,” skriver han.

For Hemmingsen, der indtil for nylig var regionsdirektør i Region Syddanmark, skal der ske noget mere med troen på, at samarbejdet - partnerskabet - mellem sektorerne giver mening.  

“OPI som løsningsmodel kræver, at vi tror på, at det private kan bidrage til at udvikle og innovere direkte ind i det offentliges kerneforretning, mens det private samtidig udvikler bedre løsninger til markedet på baggrund af samarbejdet. OPI er en model, som baserer sig på tillid og på generøsitet. Ofte giver man mere end man får – andre gange er det omvendt,” skriver den nyligt udnævnte direktør i Københavns Kommune.