SAS Institute vil inspirere sundhedsvæsenet til mere datadrevet ledelse

Velfærd

01/09/2017 07:00

Per Hyldborg

Med udgivelsen af rapporten Datadrevet ledelse i det danske sundhedsvæsen – inspiration til en forandringsproces vil SAS Institute overbevise regioner og hospitalsledelser om, at datadrevet ledelse er et af de vigtigste værktøjer til fornyelse.

Et sundhedsvæsen, der udnytter tilgængelige data i sin ledelse, og som tør tænke innovativt og proaktivt, kan hurtigt opnå synlige resultater til gavn for både borgerne og samfundet. Det er konklusionen i en ny rapport fra SAS Institute, som har til formål at skabe inspiration til og debat om, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen.

Sas Institute, der er blandt verdens førende eksperter inden for løsninger med avanceret dataanalyse, har stor viden og erfaring i at løse komplicerede udfordringer i den offentlige sektor.

”Den erfaring vil vi gerne dele med andre ved at udfordre debatten om, hvordan vi laver en bedre sundhedssektor”, siger pressechef Per Hyldborg i SAS Institute. ”Hvis vi kan inspirere regioner og hospitalsledelser til, hvordan de kan løse nogle af deres største udfordringer på sundhedsområdet, så er vi allerede nået langt,” siger Per Hyldborg.

De mange og komplekse udfordringer for regioner og hospitalsledelser opstår i et samspil mellem det politiske og lovgivende miljø, en presset økonomi og ledelsestraditioner, der ikke kan holde trit med den digitale udvikling.

SAS Institute deler viden på DenOffentlige

Læs flere artikler og indlæg fra SAS Institutes eksperter lige her. 

 ”Vores nye rapport understreger, at man ved systematisk brug af data i strategisk ledelse i det danske sundhedsvæsen kan sikre den nødvendige forandring og værdiskabelse, fordi ledelserne får et mere oplyst og veldokumenteret grundlag at handle ud fra”, siger Per Hyldborg.

Det er tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, nu Vicedirektør på Amager- og Hvidovre Hospital Else Smith helt enig i.

”Der er for mig ingen tvivl om, at vi med afsæt i tidstro og relevante data kan bedrive bedre ledelse og dermed drive et mere effektivt sundhedsvæsen. Det kræver, at vi har eller køber os til relevante kompetencer vedrørende både it og dataanalyser. Et hospital er en tung skude at ændre kurs på, men tiden kræver, at vi løser mange opgaver på andre måder end før – ikke mindst organisatorisk. Nye partnerskaber kunne være en vej til hurtigere fremdrift.” siger hun.

Professor og ledende overlæge Jens Kjølseth på Sygehus Lillebælt er frontløber, når det gælder om at bruge data aktivt i ledelsen. Han har været med til at udvikle en datadrevet løsning, der skal nedbringe antallet af hospitalserhvervede infektioner. Et projekt, der har skabt stor opmærksomhed på andre hospitaler rundt om i verden. Det forstår Jens Kjølseth godt.

 ”Mulighederne for løbende at genanvende patientdata i avanceret analyse i det daglige arbejde på hospitalet med udgangspunkt i forskningsviden giver nye og hurtige handlemuligheder baseret på aktuel individuel information, og det hjælper patienterne,” siger han. 

Rapporten kan downloades her

Mest Læste

Annonce