Sophie Løhde vil gå nye veje for at sikre velfærd af høj kvalitet

Europa

18/09/2018 11:30

Per Hyldborg

Innovationsminister Sophie Løhde har besøgt SAS Institute for at drøfte innovation for at få en dybere forståelse for, hvordan ny teknologi i form af kunstig intelligens og advanced analytics kan bidrage til den offentlige sektor

Hvis vi fremover skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet, kræver det fornyelse og innovation. Derfor skal den offentlige sektor have mod til at gå nye veje. Og modet mangler ikke hos innovationsminister Sophie Løhde. Det stod klart, da hun den 17. september besøgte verdens største analytiske software virksomhed, SAS Institute i hjertet af København.

Formålet var at give innovationsminister Sophie Løhde et indblik i, hvordan man, i forbindelse med regeringsarbejdet med Sammenhængsreformen kan udnytte de nyeste teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor, herunder hvordan man kan bruge avancerede analytiske modeller til at håndtere store mængder af data, og dermed få stillet nye indsigter fra data til rådighed, så beslutninger i den offentlige sektor kan træffes på et bedre og mere præcist grundlag.

Og der er ingen tvivl om, at Sophie Løhde brænder for at bruge de nyeste teknologiske muligheder:

”Ny teknologi som fx kunstig intelligens og advanced analytics kan være med til at gøre den offentlige sektor bedre til gavn for både borgere og medarbejdere. Det kan fx være i sundhedsvæsnet, hvor man fremover vil kunne bruge smart teknologi til at stille diagnoser, eller i sagsbehandlingen i det offentlige, hvor sager, eksempelvis sager om byggetilladelser, vil kunne behandles hurtigere og mere effektivt ved brug af ny teknologi,” sagde hun.

Henrik Ernlund Pedersen, Direktør for SAS Danmark, er glad for, at den offentlige sektor er ved at få øjnene mere op for brugen af avanceret teknologi:

”Med den store erfaring som SAS Institute har fra hele verden, og med den stærke lokale forankring, som vi har i den offentlige sektor i Danmark, kan vi være med til at sætte rammerne for, hvad der kan lade sig gøre,” fortalte han.

Han mener, at man i Danmark skal arbejde frem mod at skabe en intelligent velfærdsstat, der bruger avancerede analyser og kunstig intelligens til at transformere en verden af data til en verden af intelligens, hvor data løbende bliver brugt fornuftigt og sikkert til gavn for et bedre samfund.

På mødet, fik Sophie Løhde præsenteret konkrete eksempler fra den offentlige sektor i Danmark, som viser, hvordan ny teknologi kan være en vigtig del, når store udfordringer håndteres og løses. Og hun var positivt overrasket over, hvordan teknologien allerede flere steder, har bevist sit værd:

”Besøget hos SAS Institute var spændende, og det var interessant at høre, hvordan man i samarbejde med offentlige myndigheder eksempelvis ved hjælp af avancerede analysemodeller kan øge patientsikkerheden på sygehuse, og forkorte sagsbehandlingstider og øge produktiviteten ved at automatisere ankesager. Det er sådanne løsninger, vi skal blive bedre til at tage i brug i den offentlige sektor. Og derfor kommer vi som led i regeringens Sammenhængsreform snart med et udspil, der bl.a. skal sikre, at vi udnytter potentialet i de nye teknologier til at skabe værdi for borgere og medarbejdere, ” sagde Sophie Løhde.

Henrik Ernlund Pedersen ser frem til det nye udspil:

”Der skal nye metoder til, og dem har vi.” sagde han.

Mest Læste

Annonce