Welfare Tech

Welfare Tech

Forskerparken 10 H, 5230 Odense M

Telefon: 3337 9989 Website: www.welfaretech.dk E-mail:

Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologi i Danmark.

Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, som optimerer rammerne for, at erhvervslivet kan realisere det kæmpe udviklingspotentiale, der ligger inden for velfærdsteknologier. Welfare Tech arbejder samtidig for at de nye løsninger, produkter og metoder bidrager til bedre offentlig serviceydelser, bedre arbejdsmiljø og realisering af effektiviseringseffekter i den social- og sundhedssektoren.

Welfare Tech støttes af Vækstforum Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Artikler

 • Odense Kommune handler på FN’s verdensmål
  17.06.20 Bæredygtighed

  Odense Kommune har et Verdensmål Udvalg, som skal sørge for, at verdensmålene bliver indarbejdet i alt, hvad kommunen gør. Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget fortæller, hvordan verdensmål bliver til ’Odensemål’. Helt konkret.

 • Welfare Tech vil bruge 10 års erfaring i ny national sundhedsklynge
  16.06.20 Sundhed

  Alle aktører inden for sundhedssektoren skal nu samles i én national klynge for life science og velfærdsteknologi. Welfare Tech håber at kunne bruge klyngens årelange erfaring og få lov at danne den nationale klynge Danish Health.

 • Efter corona - Sundhedssektor og erhvervsliv skal sammen holde fast i de gode erfaringer
  15.05.20 Sundhed

  Velfærdsteknologi er pga corona blevet et vigtigt arbejdsredskab i sundhedssektoren. Vi skal holde fast i de gode erfaringer, så teknologien fortsat kan aflaste personalet. God implementering bør være et offentligt privat ansvar, mener Welfare Tech.

 • På vej mod samlet national sundhedsklynge - klar med 10 arbejdsområder
  07.05.20 Sundhed

  En række regionale klynger arbejder netop nu på at samle alle indsatser i en ny national klynge for life science og velfærdsteknologi. Klyngen skal virke fra årsskiftet, og en rundspørge blandt samarbejdspartnere peger på 10 centrale arbejdsområder.

 • Corona-krisen øger brug af digital træningsapp i kommunerne
  30.04.20 Sundhed

  Corona-krisen har betydet ændringer i arbejdsmåder for mange af kommunernes sundhedsprofessionelle. Det har haft stor betydning for virksomheden ExorLive, som har lyn-implementeret deres digitale træningsapp i flere kommuner.

 • Covid-19: Ældre lever mere isoleret - men kan de tåle det?
  23.04.20 Sundhed

  Corona-krisen har født mange gode initiativer, som bekæmper ensomhed hos ældre, der er isolerede. Men der er behov for flere indsatser til at afbøde den stigende ensomhed – både i denne periode og generelt, hvor antallet af ensomme ældre vil stige.

 • Det er nu, velfærdsteknologi kan være afgørende
  14.04.20 Sundhed

  En del af de udfordringer, der følger med corona-krisen, kan afhjælpes med velfærdsteknologiske løsninger, der allerede findes. Teknologi kan aflaste personalet, hjælpe til bedre hygiejne og skabe bedre kommunikation, planlægning og dokumentation.

 • Sundhedssektoren kan blive bedre til at beskrive deres behov
  26.03.20 Sundhed

  Ofte kommer initiativet til et projekt i Syddansk OPI-pulje fra en virksomhed, der har fået en god ide. Men i projektet VR Trainer er ideen og projektet udviklet i tæt samarbejde mellem de offentlige parter og virksomheden.

 • COVID-19: Løsninger, der kan afhjælpe
  24.03.20 Velfærd

  Sundhedsvæsenet efterspørger løsninger, der kan afhjælpe den situation Danmark står i lige nu. Welfare Tech har samlet en oversigt over teknologier og services fra forskellige virksomheder.

 • Velfærdssektoren skal udvikles via samarbejde med erhvervslivet
  10.03.20 Sundhed

  Regioner og kommuner kan ikke løse udfordringerne på sundhedsområdet selv – private virksomheder og vidensinstitutioner skal hjælpe til. Samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet er nødvendigt for at opretholde og udvikle velfærden.

 • Minister kan få mere nærhed med velfærdsteknologi
  04.03.20 Sundhed

  Politikerne vil have mere nærhed i velfærden. På Velfærdens Innovationsdag stod en række virksomheder klar med teknologi, som kan give mere nærhed i sundhedssektoren

 • Ide til OPI-løsning skal komme fra personale eller borgere
  13.02.20 Velfærd

  Skal du have succes med offentlig-privat innovation, skal ideen komme indefra, fra borgere eller personale. Det viser erfaringer fra Esbjerg Kommune, der har evalueret deres seneste ti OPI-projekter.

 • Få aflivet to udbredte myter om OPI-aftalen og få gode råd
  30.01.20 Velfærd

  OPI-samarbejde bør bygge på en OPI-aftale, som fastlægger projektet og sikrer det juridiske. Horten Advokatpartnerselskabet har opdateret OPI-modelaftalen for Welfare Tech. Her giver de et par gode råd og afliver udbredte myter om OPI-aftalen.

 • Ny klynge for life science og velfærdsteknologi - Sundhedssektoren kan kun udvikles via samarbejde
  21.01.20 Sundhed

  Det bliver en fordel for hele branchen, at alle aktører på sundhedsområdet nu samles i en fælles dansk life science-klynge. Sygehuse, universiteter og virksomheder har brug for hinanden, hvis vi fortsat vil udvikle sundhedsvæsnet, mener parterne.

 • Sundhedssektoren skal samles i en fælles dansk styrkeposition
  19.12.19 Sundhed

  Alle aktører på sundhedsområdet skal samles i en stor national klynge for life science- og velfærdsteknologi. Ny struktur skal sikre et bedre sundhedsvæsen - samtidig får virksomhederne bedre vilkår for at udvikle innovative løsninger og produkter.

 • Forankring skaber forandring
  18.12.19 Sundhed

  Undervurder ikke implementering og drift af nye løsninger. Forankring skaber forandring! Sekoia giver her tips til, hvordan du sikrer gevinstrealisering, når nye løsninger tages i brug. Mød også Sekoia på OPI SUMMIT 2020 og gå et spadestik dybere.

 • Gå i øjenhøjde med brugerne og skab meningsfuld forandring
  16.12.19 Sundhed

  Samarbejde mellem forskere og leverandører kan forandre den kliniske praksis. Men successen afhænger af ægte brugerinddragelse. Læs her, hvordan brugerinddragelse via åbenhed, kreativet og fantasi sættes i spil – hør mere på OPI SUMMIT 2020.

 • Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok?
  12.12.19 Sundhed

  Designtænkning er en god tilgang, når nye løsninger skal rustes til fremtidens udfordringer, som inddrager alle relevante faggrupper. Men der er også en skyggeside. Hvornår er noget er gennemført ’fyldestgørende’? To eksperter giver svar.

 • Der er mange gode grunde til at evaluere innovation
  10.12.19 Sundhed

  Glem ikke at evaluere, når du skaber innovation. Desværre overses evaluering ofte, fordi mange ser innovationsprocessen som så foranderlig og evaluering så håndfast, at det ikke giver mening. Det er synd, lyder det fra COI’s leder, Pia Gjellerup.

 • Bedre service til akutte syge via virtuelle lægebesøg
  10.11.19 Sundhed

  7.800 borgere, ét lægehus, to plejecentre. Hvordan kan et lægehus med lægemangel optimere sin service til især akutte syge på byens tre plejecentre? Lægehuset i Sakskøbing har stor succes med virtuelle lægebesøg.

 • Vores data er uundværlige for fremtidens velfærd
  15.10.19 Sundhed

  Der er ingen tvivl om, at big data, kunstig intelligens og machine learning vil være med til at effektivisere fremtidens velfærdssektor. Men Danmark mangler en fælles cloud, hvor der er adgang til al dansk sundhedsdata – både privat og offentligt.

 • Ny velkendt direktør i sundhedsklynge
  01.10.19 Sundhed

  Welfare Tech skifter direktør per 1. november. Den fungerende næstformand for velfærdsteknologiklyngen Welfare Tech træder ind som direktør – en stilling han allerede kender særdeles godt.

 • Der skal fart på udviklingen af kunstig intelligens
  17.09.19 Sundhed

  Udviklingen af kunstig intelligens går langsomt. På AI-Konferencen hos Welfare Tech blev der præsenteret løsninger, der kan fremskynde reelle AI-produkter inden for sundhed. Syntetisk data og forklarlig kunstig intelligens kan være en løsning.

 • Bidrag til verdensmålet for sundhed og trivsel
  29.08.19 Europa

  FN's Verdensmål for sundhed og trivsel kan sætte retning for fremtidens sundhedssektor. Gennem fælles retning på tværs af det offentlige, private og videninstitutioner kan løsninger, der styrke sundhed i Danmark også hjælpe i resten af verden.

Navne

 • Welfare Tech får ny direktør
  19.02.15 Ledelse

  Den nationale klyngeorganisation Welfare Tech har fundet ny administrerende direktør i Dansk Industri. Han skal afløse Troels Bierman Mortensen, der har været konstitueret i næsten et år.

 • Welfare Tech har fået ny fungerende direktør
  23.04.14 Ledelse

  Welfare Techs direktør Henrik Kagenow har med beklagelse fratrådt sin stilling som direktør for Welfare Tech af helbredsmæssige årsager. Ny konstitueret direktør er fundet i bestyrelsen.

Pressemeddelelser

 • Danmark er velfærdsteknologiens vugge
  02.09.19 Sundhed

  Der bliver ikke medarbejdere nok til fremtidens udfordringer på velfærdsområdet. En del af løsningen kan findes via velfærdsteknologi. Danmark er førende inden for udvikling af velfærdsteknologi, og borgerne er klar til at bruge teknologien.

 • EU-guld til sund erhvervsklynge
  25.06.19 Sundhed

  Danmark er førende inden for samarbejde mellem erhvervsliv og det offentlige, når der skal udvikles ny teknologi. Flere danske klyngeorganisationer har modtaget EU-kommissionens guldcertifikat for at fremme sundhed gennem samarbejde.

 • Dansk velfærdsklynge rykker op i Europas elite
  23.04.14 Velfærd

  Den danske klynge for sundhed og velfærdsteknologi, Welfare Tech, er kåret som en af Europas bedste klynge-organisationer for sin indsats for at fremme udvikling og implementering af dansk velfærdsteknologi.

TILMELD NYHEDSBREV