50 millioner til udviklingen af fremtidens energi- og ressourcesystemer i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen har en styrkeposition inden for grøn omstilling, og grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen frem mod 2035.

Det slog en grøn vækstanalyse fast i 2016. FUTURE - et nyt EU-projekt til 50 millioner skal være med til at udnytte det potentiale og sikre en bæredygtig omstilling.


Verdens ressourcer er under pres, og der er mere end nogensinde brug for at vores energiforbrug går fra sort til grønt. De tre regioner i Greater Copenhagen har alle et mål om, at deres energiforbrug i 2020 er dækket med 40 % vedvarende energi, samt at være blandt de mest ressourceeffektive regioner. Derfor har de sammen taget initiativ til at finde nye veje og løsninger til fremtiden energi- og ressourcesystemer.

Over de næste tre år udvikler og tester et bredt partnerskab, med mere end 20 offentlige og private aktører fra Greater Copenhagen geografien, forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 6,78 mio € er der sat af. Målet er at de visionære casesamarbejder udvikler nye og gennemslagskraftige løsninger, der kan blive til konkrete løsninger i fremtidens energi- og ressourcesystem.

EU har ros til projektet
”FUTURE-samarbejdet om fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem er et stærkt innovativt projekt…, og alle de forskellige cases har en nyskabende karakter”


”Projektet har en god kobling til erhvervslivet”
”De løsninger som frembringes af private og offentlige organisationer i fællesskab vil yde et vigtigt bidrag til at kommuner, regioner og andre organisationer opnår en højere grad af energi- og ressourceeffektivitet samt øger andelen af anvendt vedvarende energi”


Det er nogle af de ord, EU giver projektet med på vejen. Med ordene følger 3,2 mio € fra den europæiske regionale udviklingsfond Interreg ÖKS.
Et samlet Greater Copenhagen står bag

Bag initiativet står de tre regioner i Greater Copenhagen: Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Greater Copenhagen har styrkepositioner og erfaring med øget ressourceeffektivitet, strategisk energiplanlægning og Smart City-indsatser. Greater Copenhagen er derfor et oplagt test- og udviklingslaboratorium.
”För att möta klimathotet måste vi både ställa om energianvändningen och öka effektiviteten. Det som i en verksamhet är avfall kan i en annan verksamhet vara viktiga råvaror. Här behöver man vara klimatsmart och utveckla nya lösningar. Projektet kommer bland annat göra fallstudier för koldioxidneutrala sjukhus som jag tycker är särskilt spännande”
Mätta Ivarsson, ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

”Det er et ambitiøst og modigt mål Greater Copenhagen har sat med flere grønne arbejdspladser og mere vedvarende energi. Men det er ikke urealistiske mål, for vores samarbejde har før vist at vores samarbejde er stærkt og kan skabe resultater.”
Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland

” Når vi går sammen om at identificere og afprøve løsninger, der fremmer grøn omstilling, er vi bedre rustet til at skabe grønne løsninger, der kommer miljøet til gavn og samtidig skaber arbejdspladser. Det er en svær opgave at omstille til vedvarende energi og udnytte vores ressourcer bedre. Derfor er det så vigtigt, at vi som her samler kræfterne på tværs af det offentlige og private i hele Greater Copenhagen”
Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden.

FAKTA
Partnere i FUTURE
Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, HeatPlan A/S, Kalundborg Kommune, Viessmann A/S, Balslev Radgivende lngeniører A/S, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lund Kommun, Bofa - Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Skånes Universitetssjukhus, Gate 21.
Finansiering
Projektet har et samlet budget på 6,78 mio €. EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) finansierer projektet med 3,2 mio €, mens de tre regioner medfinansierer med 1,26 mio €. Resten bliver finansieret af projektets offentlige og private partnere.

Varighed
1. februar 2018 til og 31. januar 2021
Projektleder
Gate 21

Mere information
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70209588

Jesper Bøttcher, projektleder [email protected]

Martin Dam Wied, programleder Energi [email protected]

Sara Edske, kommunikation [email protected]

Se mere her: https://www.gate21.dk/future/

Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.