Ældre på plejecentre og i egen bolig er tilfredse med hjælpen

Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en ny undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL offentliggør i dag.

Hvor tilfredse er ældre, som modtager hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje? Det giver en ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Epinion har udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet og KL, svar på.

Undersøgelsen viser overordnet set, at langt hovedparten af de ældre er tilfredse med den hjælp, de får. Og det gælder uanset, om de bor i egen bolig og modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.

85 procent af de adspurgte beboere på plejecentre svarer, at de enten er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp, og 86 procent er tilsvarende tilfredse med den personlige pleje. 
 
Samme tendens ses blandt ældre, som modtager hjælp i egen bolig. Her svarer henholdsvis 83 og 88 procent, at de er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp og den personlige pleje.
 
 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er glad for, at så mange ældre udtrykker tilfredshed med den hjælp, de får af hjemmehjælpen eller personalet på plejecentrene:
 
"De ældre skal have en værdig pleje, og jeg er glad for, at langt de fleste af dem, som får hjælp til indkøb, rengøring eller bad, er tilfredse med den hjælp, som deres hjemmehjælp eller sundhedspersonalet på plejehjemmene giver. Men selvom de ældre generelt er tilfredse med den hjælp, de får, så er der også plads til forbedringer. Og derfor har vi sat 1 mia. kr. af på finansloven varigt fra 2016 og frem til en mere værdig ældrepleje", siger Sophie Løhde. 
 
I KL deler man ministerens tilfredshed med undersøgelsens resultater. Her hæfter man sig bl.a. ved, at der er sket en markant stigning i plejehjembeboeres tilfredshed med støtten til selv at medvirke til daglige gøremål for at være mere selvhjulpne. Henholdsvis 91 og 84 procent af de adspurgte er tilfredse med personalets støtte hertil i forhold til den personlige pleje og praktiske gøremål. 
 
"Kommunernes indsats for at understøtte de svageste ældre borgere i at bruge deres færdigheder bedst muligt, ser ud til at have båret frugt. Det er glædeligt, for det har stor betydning for den ældres livskvalitet" siger borgmester Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. 
 
Undersøgelsen baserer sig på svar fra 2.286 ældre over 67 år, som modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Det er 6. gang, at undersøgelsen er blevet gennemført. 
 
 
Emneord: Plejecenter, Målinger, Meningsmåling, Brugerundersøgelse, Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhde, Ældrebolig, Hjemmehjælp, Hjemmepleje
Sundheds- og Ældreministeriet på DenOffentlige.dk Sundhedsministeriet blev oprettet 10. september 1987. Oprettelsen af et ministerium for sundhed skete bl.a., 'for at vi i Danmark kan få opstillet en fælles sundhedspolitik og for at fremme en mere...
Aktivitet: Artikler: 42

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 04.01.16 Anni Grimm
  Tilfredshedsundersøgelse blandt ældre modtagere af praktisk hjælp eller pleje...

  Som formand for udvalget Social & Ældre i Vejen Kommune er det glædeligt - men ikke uventet at blive bekræftet i, at vore ældre bliver behandlet godt, med faglighed og respekt. Det er også sådan vi servicerer vore ældre borgere i eget hjem og på kommunens plejecentre i Vejen kommune, og vi oplever da også glæden ved tilfredse borgere i rigt mål.

  Når det er sagt, får jeg lyst til at tilføje, at tiden må være inde til at stoppe den offergørelse der tales op i forhold til snart sagt enhver type borger (ikke kun ældre) - fordi enkelte eller et fåtal ikke har det godt eller ikke bliver behandlet fagligt og menneskeligt værdigt.

  Vel skal vi altid være opmærksomme på ordentlighed og god servicering, og vel skal vi altid sørge for kompetente og engagerede medarbejdere - ikke mindst på lederplan, men alle steder, hvor mennesker handler, kan der ske uhensigtsmæssigheder, som vi skal tage os af og gøre bedre. Men det er uværdigt at "udstille" ældre som en ensartet "fortabt" gruppe, fordi der af og til opleves uhensigtsmæssigheder, uanset hvor trist det kan være for den/de heldigvis få, der oplever mindre god behandling.

  Over årene har der desværre også været en tendens til at "opfinde" nye kategorier af mennesker, der bliver offergjort og sættes i projektskudlinjen - mere end at påpege de enkeltes ansvar for sig selv og krav til egenomsorg.
  Derfor denne bøn.... Lad ikke det gode resultat af denne nye undersøgelse om ældres tilfredshed ende i en ny opfindelse af områder vi "er nødt til" at være utilfredse med og straks skal sætte i system. Lad os glæde os over udviklingen, ældres ansvarsfølelse og lyst og evne til at stile mod/holde fast ved at ville være selvhjulpne. Så er der rum for at holde skarpt fokus på at undgå fejl.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også