Ældre vælger private trods konkurser

Trods et højt antal konkurser i den private hjemmepleje vælger flere ældre alligevel private leverandører, viser nye tal. DI opfordrer til, at borgerne i højere grad får valget.

Fritvalgsydelserne i hjemmeplejen omfatter i dag personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det bør udvides, så de ældre også kan vælge private til hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning, mener DI.

10 virksomheder inden for hjemmeplejen gik konkurs i 2015. Det viser en særkørsel, Danmarks Statistik har kørt for Dansk Industri. Konkurserne har fået meget medieomtale. Alligevel har de private plejeleverandører vundet 0,6 pct. af markedet i 2015, viser særkørslen.

Læs mere fra DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- De private virksomheder har leveret flere plejetimer, selvom det samlede antal plejetimer faktisk er faldet. Der er altså flere og flere ældre borgere, der vælger en private leverandør, på trods af at der er sket en stigning i antallet af konkurser, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service. 

Læs også: DI anbefaler: Stil krav til leverandører af ældrepleje

Giv flere borgere valget

Hun er dog bekymret over det høje antal konkurser og opfordrer kommuner og regioner til at stille økonomiske og faglige krav til de private leverandører.

- Ingen – og især ikke de plejekrævende - er tjent med den usikkerhed, der følger med konkurser. Derfor bør det udbudsmateriale, kommuner og regioner udarbejder, indeholde konkrete krav, der minimerer sandsynligheden for, at det sker, siger Mette Rose Skaksen.

Hun opfordrer desuden til, at regeringen udvider de områder, hvor private kan levere pleje og omsorg. Fritvalgsydelserne i hjemmeplejen omfatter i dag personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det bør regeringen ifølge branchedirektøren udvide, så borgerne også kan vælge at få hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning fra private.

- Det frie valg af pleje og omsorg er en succes. Det så vi blandt andet i Sundheds- og Ældreministeriets tilfredshedsundersøgelse, der viste, at 70 pct. af de ældre mener, det er vigtigt at have et frit valg. Det valg bør vi give dem på flere områder, siger Mette Rose Skaksen.

Se hele analysen "De ældre vil gerne de private"

 

Emneord: DI, Dansk Industri, Ældreområdet, Hjemmepleje, OPS, Offentligt privat samarbejde, Analyser, Hjemmesygeplejersker, Rehabilitering, Ældrepleje, Konkurrenceudsættelse, Mette Rose Skaksen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 10.03.20 Infrastruktur
  Dansk Industri: Høj dansk CO2-afgift vil skade klimaet og gøre Danmark fattigere

  Klimarådet har i dag afleveret sit bud på, hvordan Danmark skal komme i mål med ambitionen om at nedbringe den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Fundamentet i Klimarådets anbefalinger er en høj dansk CO2-afgift på 1.500 kr. pr. ton – det er ifølge DI ikke vejen frem, fordi det vil skade den grønne omstilling, koste job og gøre vores samfund fattigere. Det er afgørende, at målet om de 70 pct. nås ved at udvikle - og ikke afvikle - Danmark, mener DI.

 • 17.09.19 Infrastruktur
  Erhvervsliv: Her er en halv mia til mere velfærd

  Ifølge Dansk Byggeri kan kommunerne frigøre en halv milliard kroner, hvis flere private stod for at passe veje og grønne anlæg.

 • 02.09.19 Sundhed
  Danmark er velfærdsteknologiens vugge

  Der bliver ikke medarbejdere nok til fremtidens udfordringer på velfærdsområdet. En del af løsningen kan findes via velfærdsteknologi. Danmark er førende inden for udvikling af velfærdsteknologi, og borgerne er klar til at bruge teknologien.

 • 25.04.19 Infrastruktur
  Markant flere ældre udfordrer kommunernes økonomi

  De kommunale regnskabstal for 2018 viser, at kommunerne er pressede, både når det handler om at sikre kernevelfærden og at skabe rammerne for moderne og god velfærd. Og udfordringen bliver yderligere forstærket de kommende år, når antallet af plejekrævende ældre vokser.

 • 10.12.18 Politik
  Nu skal Danmark markedsføres som life science nation

  Regeringen bevilger i alt 7 millioner kroner til markedsføringen af Danmark. Det skal styrke eksporten og tiltrække investeringer fra medicoindustrien, og pengene bliver administreret i et offentligt-privat samarbejde.