Agenda

Agenda

Vester Voldgade 113, 1790 København V

Telefon: 3338 9000 Website: www.agenda.dk E-mail:

Nyhedsbrevet Agenda udgives af Dansk Arbejdsgiverforening. Agendas mål er at styrke den arbejdsmarkedspolitiske debat i Danmark ved hjælp af analyse og journalistik. Nyhedsbrevet redigeres efter journalistiske principper.

Agenda har eksisteret siden 1994, og har i alle årene været et af de mest citerede nyhedsbreve i Danmark. Agenda henvender sig til journalister, politikere, embedsmænd, arbejdsmarkedsforskere og andre interessenter i den arbejdsmarkedspolitiske debat.

Artikler

 • Ressourceforløb bragte kun 14 i beskæftigelse
  22.09.15 Velfærd

  Ud af 609 afsluttede ressourceforløb er kun 14 personer kommet i arbejde to år efter reformens start. "Svært at få øje på den umiddelbare succes," vurderer tænketank, mens jobcentrerne også forventede bedre resultater på beskæftigelsen.

 • Kroniske offentlige underskud efter 2020
  13.11.13 Velfærd

  En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser, at der er underskud på de offentlige finanser i mange, mange år frem. For bare at leve op til kravene i regeringens egen budgetlov skal der findes 28 mia. kroner årligt.

 • Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede
  07.06.13 Velfærd

  Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter job. Den offentlige jobformidling er dog involveret omkring hver femte gang en ledig kommer i job.

 • Kommuner uddeler færre førtidspensioner til unge
  07.06.13 Velfærd

  I en række større kommuner er tildelingen af førtidspension til unge bremset voldsomt op det seneste år. Forklaringen er en bevidst strategi og strammere tolkning af reglerne, siger kommuner.

 • 169.000 fandt nyt job på tre måneder
  28.05.13 Velfærd

  Trods jobåbninger i titusindvis falder langtidsledige ud af dagpengesystemet. Det kan skyldes for svage kompetencer og for lille fleksibilitet fagligt eller geografisk, mener cheføkonom.

 • Mere undervisning giver klogere elever
  23.05.13 Politik

  Ny dansk forskning slår fast: Giver man danske folkeskoleelever mere effektiv undervisningstid, så får de højere karakterer.

 • Danmark har den dyreste aktive beskæftigelsesindsats
  13.05.13 Velfærd

  Danmark har de højeste udgifter til beskæftigelsesindsatsen blandt OECD-lande. Dog kan man diskutere effekten af flere af tiltagene, siger en forsker.

 • 38 ugers dagpenge – hvis Danmark fik Canadas konjunkturmodel
  01.11.12

  I Canada er dagpengeperioden afhængig af konjunkturerne. En gennemsnitlig dansk lønmodtager ville få 38 ugers dagpenge i Canada med den nuværende ledighed i Danmark. Af Anna Kristin Møller

 • Kun få mister dagpenene i Skive
  30.10.12

  På to måneder har Jobcenter Skive halveret antallet af ledige, der står til at miste dagpengene. Det seneste år har kun fem personer mistet dagpengene i Skive. Af David Elmer Uge for uge er køen af dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengeretten inden udløbet af januar næste år, blevet kortere og kortere i Skive.

 • 175.000 fandt nyt job fra april til juni
  16.10.12

  Jobskabelsen holder sig på et højt niveau i Danmark. 80 danskere finder nyt arbejde – hver eneste time, døgnet rundt. Dertil kommer, at der nu er næsten 20.000 ledige stillinger. Af Morten Bjørn Hansen og David Elmer Fra 1. april til 30. juni – årets andet kvartal – fandt 175.000 danskere et nyt arbejde. Det svarer i runde tal til, at der hver time, døgnet rundt, var 80 danskere der fandt ny beskæftigelse.

 • Ringe rum for ledelse fører til lavere karakterer og højere sygefravær
  15.10.12

  Svensk studie viser, at en dygtig skoleleder kan øge elevernes karakterer og forbedre arbejdsmiljøet på en skole. Men danske skoleledere har for lidt frihed til at udøve den rette ledelse, og derfor halter vi efter svenskerne, mener forsker og skoleleder. Af David Elmer

 • Hul i statskassen efter 2020
  12.10.12

  Mens al fokus er på regeringens økonomiske 2020-plan, viser finansministeriets egne tal, at underskuddet vokser i årene efter 2020. Af Morten Bjørn Hansen Presset på de offentlige kasser stiger voldsomt, så snart regeringens økonomiske 2020-plan når sidste holdbarhedsdato.

 • Sygefraværet fortsætter nedad
  20.09.12

  For tredje år i træk falder sygefraværet i den private sektor. Siden 2008 er det private sygefravær faldet markant mere end i den kommunale og statslige sektor. Af David Elmer Sygefraværet fortsætter sit fald og er nu rekordlavt.

 • Hver tredje ældre erhvervsskoleelev har allerede en uddannelse
  20.09.12

  Mere end hver tredje af de ældre erhvervsskoleelever har i forvejen en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er samfundsøkonomisk spild, mener en forsker. Af Louise Jaaks Sletting og David Elmer

 • Danskerne arbejder mindre
  06.09.12

  Fra 2007 til 2011 faldt danskernes ugentlige arbejdstid samlet set med 12 minutter, selv om den er steget lidt fra 2010 til 2011. Af David Elmer Danskerne arbejdede 12 minutter mindre om ugen i 2011 end i 2007. Dermed arbejdede danskerne sidste år 33,7 timer om ugen i gennemsnit. Det viser arbejdstidsregnskabet fra Danmarks Statistik.

 • 149.000 fik nyt job på tre måneder
  31.08.12

  Trods den økonomiske afmatning har Danmark Europas næsthøjeste jobskabelse. Det sikrer en lav langtidsledighed, siger ekspert. Af Morten Bjørn Hansen

 • Tyskland banker Danmark
  23.08.12

  Det er betydeligt dyrere at have en dansk medarbejder ansat, end det er at have en tysk. Og det gælder i alle brancher. Tyskerne har på 10 år forbedret deres konkurrenceevne voldsomt via reformer. Resultatet er tabte danske arbejdspladser. Af David Elmer

 • 95 pct. kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse i skolepraktik
  23.08.12

  Næsten alle praktikpladssøgende kan færdiggøre deres uddannelse i skolepraktik, viser nye tal. Det overrasker en forsker. Af Louise Jaaks Sletting

 • Regeringen har kun fundet 5 ud af 17 milliarder til 2020-planen
  21.08.12

  Der skal 60.000 flere i arbejdsstyrken frem mod 2020, ifølge regeringens reform-planer. Men efter sammenbruddet i trepartsforhandlingerne og udskydelsen af reformer, mangler der 47.000 personer. Af Anna Kristin Møller og Morten Bjørn Hansen

 • Langtidsledigheden falder markant
  16.08.12

  Det seneste år er langtidsledigheden faldet med mellem 22 og 44 procent i nogle a-kasser. I gennemsnit for alle a-kasser er faldet på knap 10 procent. Af David Elmer  

 • Færre beskæftigede føler sig stressede
  26.06.12

  De beskæftigede er blevet mindre stressede, viser ny undersøgelse. Mere arbejde giver ikke i sig selv mere stress, siger forskeren bag undersøgelsen. Af Louise Jaaks Sletting

 • Højt sygefravær for jobklare kontanthjælpsmodtagere
  07.06.12

  Jobklare kontanthjælps-modtagere har dobbelt så højt sygefravær som beskæftigede. Reelt er forskellen nok endnu større. Af David Elmer Sygefraværet for privat ansatte er 3,1 procent. For jobklare kontanthjælpsmodtagere er det over dobbelt så stort, nemlig 6,6 procent.

 • 11.000 unge tager folkeskolefag om
  07.06.12

  Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det er en markant stigning fra tidligere. Af David Elmer Voksenundervisning i dansk på folkeskoleniveau er ikke kun for den 55-årige ufaglærte, der gik i stråtækt folkeskole ude på landet.

 • Bornholm fordobler sanktioner på et år
  24.05.12

  På blot et år er andelen af bornholmske, jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har fået en rådighedssanktion fordoblet. Også i andre kommuner er der store stigninger. Af Louise Jaaks Sletting  

 • Hver tredje bliver trukket i kontanthjælp
  24.05.12

  Næsten hver tredje jobklare kontanthjælpsmodtager bliver trukket i kontanthjælpen for ikke at overholde reglerne og stå til rådighed. Det er ny rekord. Af David Elmer  

 • Kommuner takler nyledige forskelligt
  10.05.12

  I nogle kommuner bliver jobklare kontanthjælpsmodtagere kaldt ind til samtale på jobcenteret flere gange i den første ledighedstid. I andre kommuner sker det langt sjældnere. Af David Elmer  

 • Nødråb: Flere ukvalificerede erhvervsskoleelever skræmmer de stærke væk
  10.05.12

  Flere erhvervsskoler er bekymrede for, at flere ukvalificerede unge presses ind på erhvervsuddannelserne. De ukvalificerede elever vil falde fra igen, hvis der ikke ydes en særlig indsats, og de skræmmer de stærke elever væk, lyder det. Af Louise Jaaks Sletting

 • De praktikpladssøgende bliver ældre
  26.04.12

  På to år er andelen af praktikpladssøgende elever over 25 år steget fra ca. 21 pct. til over 28 pct. Den stigende andel ældre rammer de unges chancer for at få en praktikplads, mener flere fagfolk. Af Louise Jaaks Sletting

 • Danske ældre blandt Europas sundeste
  26.04.12

  Danske mænd på 65 år kan forvente at leve næsten 12 raske år, før helbredet begynder at svigte. For kvinder er det næsten 13 år. Danske ældre er dermed blandt de mest sunde og raske i Europa.Af David Elmer

 • Vikararbejde får indvandrere i fast job
  12.04.12

  Vikarjob er en trædesten til at få indvandrere i fast arbejde, viser ny forskning. Af Louise Jaaks Sletting

 • Svenskerne førtidspensionerer nu langt færre end danskerne
  29.03.12

  Antallet af nytilkendte førtidspensioner i Sverige er raslet ned til et niveau, der ligger langt under det danske. Samtidigt er antallet af svenske sygedagpengemod-tagere også faldet.

 • Flere og flere på varig ydelse i Aarhus
  29.03.12

  10,2 pct. af indbyggerne i den arbejds-dygtige alder i Aarhus er nu på en varig offentlig ydelse. Det gælder kun 4,8 pct. af dem i København. Af David Elmer og Louise Jaaks Sletting

 • Stadig flere kontanthjælpsmodtagere rykker længere væk fra job
  15.03.12

  Stadig flere kontanthjælpsmodtagere rykker længere væk fra job Kommunerne fortsætter ny praksis og flere og flere kontanthjælpsmodtagere, der ellers var klar til job eller en indsats, rykker ned som ”midlertidigt passive”. Af David Elmer

 • Jobcentre: Mange jobklare kontanthjælpsmodtagere søger ikke job
  07.02.12

  I over halvdelen af jobcentrene er der mindst 30 pct. af de jobklare kontanthjælpsmodtagere, der ikke aktivt søger job. De økonomiske incitamenter mangler, og det kan være besværligt at sanktionere, mener mange jobcenterchefer. Af David Elmer

 • Danskerne har fået bedre helbred
  01.12.11

  Langt færre oplever helbredsproblemer. På fem år er der blevet 130.000 færre danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Af David Elmer

 • Danmark har få vikarbureau-ansatte
  17.11.11

  Danmark ligger langt efter andre lande, når det gælder, hvor mange personer der arbejder som vikarer. Men til gengæld bruger danske virksomheder ofte vikarer. Af David Elmer

 • Midlertidigt ansatte på retur
  17.11.11

  De seneste 20 år er de midlertidigt ansattes andel af beskæftigelsen faldet med næsten en tredjedel. I EU går det den modsatte vej. Fleksible overenskomster er en årsag. Af David Elmer

 • 82 danskere får job hver time
  17.11.11

  Det danske jobmarked er gået ned i fart, men kører stadig med en gennemsnits-hastighed på 82 job i timen, viser nye tal. Af Louise Jaaks Sletting

 • Folkeskolerne taler ikke med erhvervsskolerne
  06.10.11

  Halvdelen af folkeskolernes ledelse har aldrig kontakt med de uddannelser, der skal aftage eleverne efter 9. og 10. klasse. Til gengæld har ledelsen ofte kontakt med lærernes fagforening. Af Christian Skov

 • Massiv vækst i depressions-pension
  06.10.11

  Trods nye behandlingsformer og ny viden fik næsten 1.000 personer førtidspension sidste år på grund af periodisk depression og næsten 500 på grund af angst. Det er en markant stigning på to år. Af David Elmer og Christian Skov

 • Sygefraværet har aldrig været så lavt
  21.09.11

  Det private sygefravær fortsætter med at rasle ned. Sygefraværet er nu det laveste i 16 år. Også sygefraværet for kommunalt ansatte er på vej ned, men er stadig på et langt højere niveau end private. Af David Elmer

 • Svenske kommuner udliciterer velfærd
  08.09.11

  I Danmark har kommunerne været tilbageholdende med at overgive opgaver som ældrepleje og børnepasning til private hænder. I Sverige sker det langt mere. Af Christian Skov

 • 63.000 færre kommunalt ansatte i Sverige
  07.09.11

  Trods god økonomi har svenskerne reduceret antallet af kommunalt ansatte med 63.000. Samtidigt er antallet af privatansatte, der tager sig af kommunale opgaver, steget markant. Af David Elmer

 • Hver 3. i job i Rebild efter aktivering
  24.08.11

  I nogle kommuner er det mere end hver tredje ledig, der kommer i job efter endt aktivering. I andre er det mindre end hver femte. Af Christian Skov

 • 14.000 flere ældre i job
  24.08.11

  Den økonomiske krise har ramt de unge hårdt. Men både antallet og andelen af de ældre i job er vokset. Aldrig før har så mange af de ældre kvinder været i job. Af Morten Bjørn Hansen

 • Jobcenterchefer: Aktivering er bedre end sit rygte
  24.08.11

  Omtalen af aktivering i medierne er negativ, og det er uberettiget. I det store hele fører aktiveringen til job, selv om den i et vist omfang fortrænger almindelige job, mener jobcentercheferne. Af David Elmer

 • Syg og glemt i Tårnby
  24.06.11

  I nogle kommuner er det mere end hver fjerde sygemeldte, der får lov at passe sig selv. Generelt er kommunerne dog gode til at følge op over for sygemeldte.

 • Kommuner dumper i rådighedstilsyn
  24.06.11

  Opsynet med, om ledige reelt prøver at få job, er fortsat meget mangelfuldt.

 • Danske skolepiger er Nordens dårligste
  24.06.11

  De danske skoledrenge er på niveau med svenske, norske og islandske drenge, når det gælder læsning. Når Danmark scorer relativt lavt i PISA-testen, skyldes det, at de danske skolepiger er dårligere læsere end andre piger.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner