Skybrudsvarsling i et klima under forandring

Klimaforandringer er ikke kun noget, der vil ske i fremtiden, de er blevet virkelighed. I de senere år har vi bl.a. set kraftige skybrud, som har forårsaget store skader. Med en forbedret, detaljeret varsling kan sådanne skader mindskes.

DMI intensiverer i disse år indsatsen for at forudsige skybrud og kraftig regn i samarbejde med private firmaer og offentlige samarbejdspartnere. Desuden forskes der ved Danmarks Klimacenter i, hvordan hyppigheden af kraftig regn i Danmark ændrer sig i det fremtidige klima.

Ny metode til mere præcise korttidsprognoser for kraftig regn og skybrud

Ved DMI er der udviklet en ny metode til automatiske vejrprognoser baserede på en hyppigt opdateret vejrmodel, som køres på DMI’s supercomputer. Det nye ved metoden er, at den meteorologiske model, der forudsiger atmosfærens strømning, skydannelse og nedbør kan udnytte flere præcise måledata fra atmosfæren. Derved bliver prognosen mere nøjagtig.
Den ny udvikling består i at data fra satellitter og fra vejrradar flere gange i timen kan oversættes til informationer om nedbør og skyer, som prognosemodellen kan anvende. Ved et omfattende arbejde med kvalitetssikring af måledata fra radar og satellitter er det nu muligt at anvende disse data i reel tid til at forbedre korttidsprognoser for kraftig nedbør. Ved at gentage beregninger af prognoser for skybruddet over København den 2. juli 2011 har det vist sig, at det nye prognosesystem, der bruger data fra vejradar og satellitter, fører til en mere nøjagtig prognose af den voldsomme begivenhed.

OMOVAST-projektet skal forudsige skybrud i København

Et 2-årigt udviklings- og demonstrationsprojekt mellem Krüger A/S, DMI, Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) er netop startet fra begyndelsen af 2013. Projektet hedder Operativ MOdel til VArsling og Styring – OMOVAST i daglig tale. Det er støttet af Miljøstyrelsen og har til formål at udvikle en mere præcis varsling af kraftig regn og skybrud for København samt at mindske gener og miljømæssige skader af eventuelle oversvømmelser. DMIs detaljerede nedbørsprognoser for korte tidsskalaer, dvs. 6 timer frem, suppleres med en serie på 25 forskellige prognoser for den samme vejrsituation til at belyse prognoseusikkerhed og udviklingen på en længere tidshorisont op til 48 timer.
DMIs prognosedata kobles i projektet sammen med beregninger med hydrologiske modeller for København og omegn og beregninger for afløbssystemerne i området. Derved er der mulighed for at beregne et antal scenarier, der belyser forskellige risici i den aktuelle situation og effekten af forskellige indgreb til styring af spildevandssystemer og mulige oversvømmelser. I den forbindelse udvikler OMOVAST systemer til brug for overvågning og beslutninger. I 2013 opsættes systemet rent teknisk, mens afprøvningen af mulighederne i det nye varslingssystem sættes i gang i 2014.
Det er håbet og forventningen, at projektet leder frem til et bedre varslingssystem, som efterfølgende kan anvendes af beslutningstagere i kommuner, bl.a. når der skal iværksættes forskellige beredskaber knyttet til en risiko for oversvømmelser.

Hyppigheden af kraftig regn i et fremtidigt klima

DMIs beregninger med klimamodeller viser, at en øget drivhuseffekt fører til ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.
Vi får ændrede nedbørsmønstre med somre præget af længere tørre perioder og flere kraftige nedbørshændelser, og vintrene vil generelt være præget af øget nedbør. Endvidere kan vi forvente, at de kraftigste nedbørshændelser bliver endnu kraftigere, og at det er de mest ekstreme hændelser, som øges mest. Det generelle billede er, at de største ændringer forekommer for de voldsomste og sjældneste begivenheder, og ændringerne bliver større, efterhånden som de menneskeskabte klimaændringer vokser.

Bent Hansen Sass er sektionsleder ved DMI i Sektion for Meteorologiske Modelsystemer (CMM) 

Emneord: Skybrudsvarsling, Klimatilpasning, Danmarks Klimacenter, Regnvand
KLIKOVAND på DenOffentlige.dk KLIKOVANDs styrke er det unikke og brede samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Det regner vi med kommer til at fortsætte til glæde for både myndigheder, private,...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.02.15 Bæredygtighed
  Tre af landets dygtigste kunstnere laver forslag til kunstprojekt i Kokkedal

  Det bliver tre af landets dygtigste kunstnere, der skal kæmpe om at få lov til at udføre det store kunstværk i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal – Danmarks største klimatilpasningsprojekt. De tre kunstnere er alle anerkendte indenfor deres felt herhjemme såvel som i udlandet.

 • 26.03.14 Bæredygtighed
  Grøn vækst med klimatilpasning ved en skillevej

  Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz vil understøtte den grønne vækst med projekter til klimatilpasning. Det skal derfor fortsat være muligt at finansiere projekter til klimatilpasning via spildevandstaksterne, mener han.

 • 03.09.13 Bæredygtighed
  Favrskov Forsyning klimasikrer Hammel By

  Favrskov Forsyning har nu igangsat et større renoveringsarbejde af kloaknet og regnvandsbassiner i Hammel. Arbejdet sker som led i forsyningens kloakfornyelsesplan for Hammel By. Renoveringen skal blandt andet forbedre vandløbsforholdene samt sikre, at kloaksystem og regnvandsbassiner er klar til de klimaforandringer vi står overfor.

 • 17.04.13 Bæredygtighed
  Ida Auken: Mere vild natur i byerne

  Idékatalog skal inspirere kommuner, boligforeninger og virksomheder til at slippe mere natur ind i byen, så byerne både bliver grønnere, men også bliver bedre til at opsuge regnvand.

 • 30.05.13 Bæredygtighed
  Succesen med gratis klimatjek fortsætter

  Miljøministeriets klimatjek af danskernes boliger er så stor en succes, at ordningen fortsætter, selvom den var planlagt til at stoppe ved udgangen af juni. Det samme gør sig gældende for rabatten på forsikringspræmien.