Undersøgelse: Stram kurs betød færre på førtidspension

Allerede inden reformen af førtidspension trådte i kraft, faldt antallet af nytilkendte førtidspensioner markant. Det skyldes bl.a. et større fokus på borgerens muligheder og en skærpet linje i pensionsrådene, viser en undersøgelse fra Cabi. Antallet af nytilkendelser af førtidspension faldt på et år med knap 1.200 personer, eller hvad der svarer til 28 procent. Det viser en undersøgelse, hvor Cabi har set på tal fra Ankestyrelsen.

Af Ankelstyrelsens tal fremgår det, at antallet af nytilkendelser af førtidspension i andet kvartal 2012 var på 2.979, hvor det på samme tidspunkt året før var på 4.160.

Cabi har gennemført interview i fem kommuner for at belyse de nærmere grunde til, hvorfor færre får førtidspension.

Kommuner forklarer, at faldet skyldes en generel ændret opmærksomhed på og bevidsthed om, hvordan lovgivningen skal tolkes og udmøntes i praksis.

”Kommunerne har skærpet opmærksomheden på, at alle muligheder skal være prøvet af, og at der skal være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, før man indstiller til og tilkender førtidspension,” siger seniorkonsulent hos Cabi, Kim Madsen, som har stået for undersøgelsen til Cabis nyhedsbrev.

Undersøgelsen kan bruges af kommuner som inspiration til at se på deres egen praksis.

Tværfagligt samarbejde og mere afprøvning

De interviewede kommuner har haft et øget politisk fokus på området og bl.a. benyttet sig af praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen. Kommunerne har skærpet fokus på dokumentationen af borgerens arbejdsevne. Den skal bygge på faktiske arbejdsprøvninger, der også gerne må ligge uden for borgernes egentlige fagområde.

”Hvis man eksempelvis prøver en håndværker med fysiske lidelser af inden for håndværksfag, kan man næsten forestille sig resultatet. Men hvis man prøver vedkommende af på områder, som peger et andet sted hen – og hvor der kompenseres for vedkommendes fysiske lidelser – vil man måske kunne se en større arbejdsevne,” siger Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef i Holbæk Kommune, i undersøgelsen.

Ikke forskud på reform

Cabi har også undersøgt, om kommunerne har taget forskud på den førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar i år, hvor personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have adgang til førtidspension. Men det lader ikke til at være tilfældet.

”Andelen af unge mellem 15 og 39 år, som blev tilkendt førtidspension, er faktisk vokset en lille smule, hvis man ser på andet kvartal 2012 og sammenligner med samme periode året før. Så der er ikke noget, der tyder på, at kommunerne har taget forskud på reformen, når det kommer til gruppen under 40 år. Det er over for alle aldersgrupper, at der er blevet strammet op,” siger Kim Madsen.

Langt de fleste får tilkendt førtidspension af psykiske årsager, som tegner sig for 49 procent af nytilkendelserne, efterfulgt af sygdomme i bevægeapparatet, som står for 18 procent af nytilkendelserne i andet kvartal 2012.

Læs mere i Cabis nyhedsbrev.
 

Emneord: Førtidspension, Cabi, Sundhed, Handicap
CABI på DenOffentlige.dk Viden, metoder, redskaber, best practice og netværk med virksomheder, jobcentre eller begge dele. Det er, hvad vi har samlet i en indgang til virksomheder og jobcentre....
Aktivitet: Artikler: 86 | Events: 1 | Kompetenceområder: 4

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.