Anbragte børn føler sig hjemme

Anbragte børn og unge kæmper med andre og flere udfordringer end ikke-anbragte børn, men en omfattende undersøgelse fra SFI tegner et nyt og mere positivt billede af deres trivsel det sted, hvor de er anbragt.

Selv om de er anbragt uden for hjemmet, virker det til, at anbragte børn og unge har taget fornemmelsen af at føle sig hjemme med til anbringelsesstedet. To tredjedele af de anbragte børn og unge fortæller i en ny SFI-undersøgelse, at de føler sig meget hjemme, hvor de er anbragt, mens 7 procent ikke føler sig hjemme. Svarene fra de anbragte børn og unge har generelt været en positiv overraskelse for projektleder og seniorforsker Mai Heide Ottosen.

”Flertallet af børnene bliver støttet af de voksne på anbringelsesstedet, og en stor andel af børnene trives gennemgående og har det godt, hvor de bor,” siger hun.

Forskel på trivsel i familiepleje og institutioner
Mens 78 procent af de familieplejeanbragte børn svarer, at de alt i alt har det meget godt, hvor de bor, så gælder det kun cirka 30 procent af de børn, der bor på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Men det er ikke ensbetydende med, at plejefamilier er bedre end institutionerne, understreger Mai Heide Ottosen.
”Det skyldes jo også, at de børn og unge, der bliver anbragt på institutioner, ofte har en anden type udfordringer og er mere belastede,” siger seniorforskeren. Denne forskel afspejler sig også, når man ser på for eksempel helbred og skolegang.

Det kniber med den kulturelle overførsel
Selv om de anbragte børn og unge generelt tegner et positivt billede af deres trivsel, så er der udfordringer. For eksempel kniber det med den kulturelle kapital, der er med til at give forståelse for samfundet. Mange anbragte har ikke samme mulighed som ikke-anbragte for at læse bøger, følge med i nyhedsstrømmen eller for at tale med voksne om, hvad der foregår i samfundet.

Undersøgelsen er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Emneord: Familiepleje, Familier, Instittutionsliv, Plejefamilier
SFI på DenOffentlige.dk SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet....
Aktivitet: Artikler: 36 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 26.03.14 Velfærd
  Socialministeren vil gennemgå plejefamilieområdet

  Over halvdelen af de børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, bliver anbragt i plejefamilier. Socialminister Manu Sareen vil se på plejefamilieområdet for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i plejefamilier. Gennemgangen skal afdække og fremhæve de gode eksempler til gavn for børnene.

 • 22.08.13 Velfærd
  Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet skydes i gang

  Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet har netop holdt sit første møde. Udvalget skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge både på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier. Udvalget skal give social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen anbefalinger til ny lovgivning og konkrete forslag til løsninger på de udfordringer, der er i hverdagen.