Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Høretab påvirker både dit fysiske og psykiske helbred

Annonce

13/7/21 11:41

Redaktionen

Annoncør betalt indhold

Ca. 800.000 mennesker i Danmark er ramt af høretab. Alligevel er det ofte et stort tabu, og fra et begyndende høretab til effektiv behandling går der ofte op til 7 år, fordi patienter henvender sig alt for sent.
Høretab rammer ca. hver tredje person over 65, men også yngre personer kan få høretab, og ofte behandles det ikke, hvilket kan give andre både psykiske og fysiske sygdomme.
Derfor er der brug for, at vi taler åbent omkring høretab.

Fysiske og psykiske konsekvenser

Nedsat hørelse kommer i mange tilfælde gradvist. Det er en af grundene til, at der går så længe, inden personen, der lider af høretab, reagerer på det.
I første omgang vil man forsøge at kompensere for et høretab ved at forsøge at koncentrere sig mere, evt. undgå steder hvor der er for mange mennesker på en gang, eller hvor der ellers er meget støj, som gør det svært at høre, hvad andre siger.
Når man bruger ressourcer på at koncentrere sig ekstra kan det føre til træthed, irritation og stress, som i sidste ende påvirker helbredet negativt.

Mange vælger at trække sig fra det sociale, hvilket kan give en følelse af ensomhed, nedtrykt sindsstemning og i sidste ende depression.

Demens og diabetes

Det er endnu ikke påvist, men der menes at være en sammenhæng mellem udvikling af diabetes og høretab, og samtidig kan høretab også forværre tilstanden af demens.
Det sidste skyldes, at personen med høretab bruger sine kognitive evner på at kompensere for høretabet og dermed har færre ressourcer og personligt overskud, hvilket giver tydeligere symptomer på demens.

Lad ikke et høretab få negative konsekvenser

De negative konsekvenser af et høretab kan altså være mange, og spænder både over psykiske og fysiske sygdomme.
Derfor er det vigtigt, at du tør være åben omkring det at have udfordringer med hørelsen.
Har du et familiemedlem eller en ven, som du har mistanke om har dårlig hørelse, så tal med ham eller hende om behandlingsmulighederne.
Et høretab behøver nemlig ikke at give dig problemer i hverdagen. Teknologien på området er i dag så langt fremme, at et hørecenter kan hjælpe dig med at få en næsten normal hørelse igen.

Sådan får du hjælp

Det første skridt, når du oplever et høretab, er en tur forbi lægen. Her kan du umiddelbart få svar på, om der blot sidder noget og spærrer i øregangen, som f.eks. en klump ørevoks.
Din læge sender dig videre til en ørelæge hvor du kan blive udredt. Er dit høretab ukompliceret kan du blive behandlet på et offentligt eller et privat hørecenter. I mange tilfælde kan der være lange ventetider i det offentlige, og derfor vælger en del patienter at få hjælp i det private. Her skal du dog være opmærksom på, at der kan være en egenbetaling. 
Udover f.eks. høreapparater kan du også få hjælp til kommunikation på dit lokale kommunikationscenter.
Hos Høreforeningen er der også hjælp at hente i form af legater til betaling af behandling, rådgivning og hjælp hos psykolog, socialrådgiver osv.
Da høretab jo som nævnt også føre til andre vanskeligheder eller sygdomme er det en god idé at få hjælp med de udfordringer et høretab evt. har givet dig.

 

Annonce