15 mio. kr. til forskning i vegetabilske proteiner

Bæredygtighed

29/05/2017 07:00

Professionshøjskolen Absalon

University College Sjælland skal stå i spidsen for et stort EU-projekt støttet af ”interreg South Baltic”. Projektet skal blandt andet arbejde med udvikling af vegetabilske proteiner.

Der er udsigt til et massivt innovationsarbejde i fødevareerhvervet i de kommende tre år, når University College Sjælland sammen med fødevarevirksomheder og en række uddannelsesinstitutioner i Danmark, Tyskland og Sverige skal samarbejde om et udviklingsprojekt. Projektet løber fra den 31. juli 2017 til den 29. juli 2020 og har fået navnet ”Developing food innovation capacity in the South Baltic Region”.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

I ansøgningen til projektet er det blandt andet angivet, at der arbejdes med udvikling af vegetabilske proteiner samt i, hvordan det offentlige marked kan understøtte væksten i fødevareerhvervet. Desuden skal projektet sammen med fødevareeksperter udvikle en ”food innovation toolbox”, som skal hjælpe offentlige og private fødevare virksomheder til udvikling

Toolbox til fødevarer
UCSJ bliver projektet ledet af Birgitte Echwald, der er chefkonsulent i Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Hun fortæller, at der i projektet lægges vægt på, at projektets resultater kan bruges fremover også.

”Derfor skal der udvikles en ”food innovation toolboks”, som en fødevareproducerende virksomhed kan bruge til at få input og værktøjer, i udviklingsarbejdet. 

Proteiner en global udfordring
Konkret er det i projektet angivet, at der skal arbejdes med udvikling af vegetabilske proteiner. Et emne, der er højaktuelt lige nu, fordi mange er optaget af hvordan det om 10 og 20 år bliver muligt at producere tilstrækkeligt protein til en befolkning på 1 – 2 mia. flere mennesker på jorden end i dag. Vel at mærke på en måde, så produktionen også på lang sigt er bæredygtig.

”Fødevarer med bæredygtige proteiner vil blive efterspurgte fødevarer, så det bliver meget spændende at være med til at udvikle denne del af projektet”, siger Birgitte Echwald.

Det offentliges rolle
I forbindelse med projektet skal det offentliges rolle som mulig ”driver” for udvikling i de private og offentlige fødevarevirksomheder undersøges nærmere, idet det offentlige i kraft af sin store indkøbskraft kan have betydelig indflydelse på fødevareinnovationen.
Man ser jo allerede i dag, at det offentliges indkøbsvaner udgør et fødevaremarked med så stor kapacitet, at det i sig selv kan bane vej for betydelig udvikling”, siger Birgitte Echwald.

Studerende deltager aktivt
Studerende fra UCSJ og andre partnere vil blive involveret i udviklingsarbejdet:
”For studerende vil projektet være en unik chance for at komme tættere på det fødevareerhverv, som mange af dem skal arbejde i, ligesom virksomhederne får en mulighed for at komme tættere på de studerende og uddannelserne”, siger Birgitte Echwald, der på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forvejen har et tæt samarbejde med de private fødevarevirksomheder i regionen, som ventes udviklet yderligere i løbet af projektet.

Stærke partnere
UCSJ er projektleder på bevillingen, der ud over UCSJ også omfatter Aalborg Universitet København, Aarhus Universitet Flakkebjerg, Erhvervsakademi Sjælland, Lunds Universitet, Sveriges Landbrugs Universitet samt Rostock Universitet.
”Det er nogle stærke parter, der har rigtigt rigtig mange stærke kompetencer at tilbyde de offentlige og private fødevarevirksomheder, som deltager i projektet. Med 15 mio. kr. har vi rigtigt gode muligheder for at lave en solid indsats, så vi glæder os meget til at få flere detaljer defineret”, siger Birgitte Echwald og fortæller, at projektet går i gang efter sommerferien med bl.a. med planlægning af en opstartskonference. 

 

Mest Læste

Annonce